CÍLOVÁ ČÁSTKA: 6.537.600 Kč
VOLNÝ PODÍL: 40 % ?
Cena za 1% podílu: 163.440 Kč
Min. částka pro nákup: 5.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
Zajištění projektu: Ano, částečně ?
Plánovaný zisk projektu: 19.820.000 Kč ?
54%

Předobjednáno 3.503.984 Kč z cílové částky 6.537.600 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 


Společnost INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. a NUMBER1CZ a.s. se rozhodly reagovat na současnou situaci nejen v České republice a přišly s řešením v podobě vlastní výroby ochranných pomůcek jako jsou respirátory, roušky a ochranné obleky. V rámci tohoto projektu jsme již zahájali přípravu výroby stroje včetně kontraktu s výrobcem strojů HOOLY LSA-KCX32 v Číně, kde intenzivně pracujeme na importu stroje do České republiky. Vzhledem k vysoké poptávce na českém trhu po respirátorech typu FFP1 až po FFP3 nabízí projekt vysoké zhodnocení a rychlou návratnost.

 

SITUACE NA TRHU

Ceny roušek a respirátorů na tuzemském trhu se pohybují v rozmezí 15 Kč až do 500 Kč za kus. V lékárnách je rouška k sehnání za cenu okolo 15-20 Kč za kus.

Soukromí výrobci si za roušku či respirátor účtují v řádu stovek Kč. Kraje, zdravotníci, pečovatelé a další mají nedostatek ochranných pomůcek již od půlky března 2020.

Mnoho dodaných či dovezených roušek je pouze na jedno použití a jejich kvalita není zcela optimální.  

 

POPIS PROJEKTU 

Stroje HOOLY LSA-KCX32, jsou plně automatické a určené na výrobu vysocekvalitních certifikovaných respirátorů bez ventilků. Stupeň ochrany závisí na druhu materiálu, lze vyrobit kategorii od FFP1 až po FFP3 (KN95). 

Na základě vlastní výroby budeme schopni produkovat měsíčně 50.000 kusů roušek a 161.000 kusů respirátorů. Náklady na výrobu jedné roušky jsou přibližně 1 Kč, prodejní cena bude přibližně 10 Kč. Náklady na výrobu jednoho respirátoru jsou přobližně 50 Kč, prodejní cena bude přibližně 120 Kč. V rámci výroby respirátorů bude koupen jeden hlavní stroj a 4 přidružené, které jsou potřebné pro celkovou kompletaci výrobku. Velkou výhodou je samotná výroba v tuzemsku, protože dodání ochranných pomůcek v současné době je komplilkované a finančně nákladné. 

Samotná výroba bude probíhat v pronajaté hale v Litoměřicích, kde budou prostory přizpůsobené tak, aby splňovaly technické a legislativní předpoklady projektu. Výroba bude probíhat v souladu s přísnými normami České republiky, technická certifikace výrobku pro plošnou distribuci je již předjednána. 

Distribuce výrobků bude probíhat přímo zákazníkovi přes zdravotnická centra, nemocnice, lékarny, internetové prodejce, ordinace apod. Dále bude prodej podpořen online marketingem. Součástí strategie prodeje je také využití poptávky ze strany krajů České republiky popřípadě jednotlivých členských zemí EU.

Životnost projektu není časově omezena, protože v rámci uvedených výrobků předpokládáme odbyt v rozmezí 2 až 5 let s ohledem na vývoj situace vzniklé pandemií COVID-19, ovšem také s ohledem na strategie jednotlivých členských zemí EU a světové zdravotnické organizace.

Po spuštění výroby se budeme zaměřovat nejen na samotnou kvalitu výrobku a jeho likviditu, ale také na inovace v oblasti urychlení výroby nebo rozšíření sortimentu ochranných pomůcek. 

Z vybraných finančních prostředků je plánováno dokončit výrobu a nákup strojů pro sestavení plnohodnotné vlastní výrobní linky, nákup potřebného materiálu v dostatečném množství a zajištění kvalifikované obsluhy výrobního procesu.

Společnost INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. vloží 1.000.000 Kč ze svých finančních prostředků do projektu a společnost NUMBER1 a.s. vloží 600.000 Kč do projektu ze svých finančních prostředků v případě úspěšného zafinancování projektu.

 

CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření finančně stabilní a prosperující společnosti, která kromě předpokládaných zisků pomáhá při dodávce kvalitních ochranných pomůcek, které jsou a budou v budoucnu zapotřebí. Dále nám jde o maximální využití primárního trhu, který obsahuje právě zmíněné roušky a respirátory. Následně se chceme věnovat sekundárnímu trhu, který obsahuje například ochranné obleky. Cílem projektu je prodat vyrobené ochranné pomůcky od 6/2020 do 12/2020 o celkové hodnotě 19.820.000 Kč. Z toho je zisk před zdaněním plánován ve výši 11.720.000 Kč.

 

VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

  • Cena strojů včetně daně, cla, dopravy a zprovoznění =  5.137.600 Kč
  • Cena materiálu pro výrobu - 800.000 Kč
  • Náklady na provoz v prvních 3 měsících - 600.000 Kč

Celková výše investice: 6.537.600 Kč

ROZDĚLENÍ PODÍLU

Autoři projektu uvolňují 40 % obchodního podílu pro investory. V nově založené právnické osobě bude dále vlastnit 40% obchodního podílu společnost INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. a 20% obchodního podílu společnost NUMBER 1 CZ a.s. . Obchodní podíl můžou investoři vlastnit buď nepřímo s minimální investicí 5.000 Kč, nebo tzv. přímým podílem s minimální velikostí 10% obchodního podílu za cenu 1.634.400 Kč.

 

INVESTOR

MONETIZACE

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1 %, za cenu 163.440 Kč. Získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti. V případě, že společnost splní odhady uvedené v této prezentaci, získá uživatel výnos 117.200 Kč za rok 2020 před zdaněním a odečtením srážkové daně.

Po prvním roce provozu si autoři projektu vyhrazují právo odkoupit obchodní podíl společnosti od uživatele za původní cenu 163.425 Kč za 1% obchodního podílu. Uživatel tak po prvním roce získává celkem 117.200 Kč jako výnos před odečtením srážkové daně plus vklad ve výši původní ceny 163.425 Kč za 1% obchodního podílu.

V rámci této investice by mohlo být zhodnocení přibližně 71,72% p.a z vložených finančních prostředků. 

RIZIKO

Projekt má přiřazen „Rating: C" Vyšší riziko" – Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Jedná se o nový produkt. Kapitál především směřuje do nákupu přístrojů a vybavení. Projekt není jištěn hmotným majetkem a představuje vyšší riziko, které vyvažuje zajímavým výnosem. Projekt bude realizovat společnost, v níž INVESTER bude vlastnit část obchodního podílu.

Odpovědná osoba za projekt na Invester.cz je Martin Legnavský, email: martin@legnavsky.cz, tel: +420 773 627 827.