Hodnota projektu: 7.000.000 Kč
Volný podíl: 9 %
Cílová částka: 7.000.000 Kč
Naše hodnocení projektu: B Střední riziko ?
Zajištění projektu: Ne ?
Stav projektu: Aktivní
Plánovaný zisk projektu: 4.000.000 Kč
4%

Předobjednáno 280.000 Kč z cílové částky 7.000.000 Kč

Chci nepřímý podíl Chci přímý podíl

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

POPIS PROJEKTU

Cílem tohoto projektu je výstavba a provozování bezobslužné čerpací stanice. K provozu této čerpací stanice je již vytipováno několik vhodných pozemků. Dva z pozemků se nacházejí  v Jihočeském kraji a jeden v Praze. 
 

 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

V případě úspěšného zafinancování cílové částky dojde k založení nové společnosti ve formě společnosti ručením omezeným, kde bude k dispozici volný obchodní podíl ve výši 25%. Do tohoto volného obchodního podílu mohou vstoupit uživatelé platformy INVESTER, a to buď přímým podílem na své jméno nebo zprostředkovaně prostřednictvím společnosti  INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.

Přímý podíl

- Uživatel se stává přímým společníkem právnické osoby se všemi právy a povinnostmi, které s výkonem funkce souvisí.

- Získává podíl ze zisku společnosti přímo a má možnost ovlivnit běh projektu.

Nepřímý podíl

- Podíl za uživatele zprostředkovává společnost INVESTER 

- Uživateli neplynou žádné povinnosti spojené s řízením společnosti a o výplatu zisku se stará INVESTER

- Smlouva o tichém společníkovi

Hlavním vlastníkem a jednatelem společnosti se stane autor podnikatelské příležitosti pan Miloslav Škop. Uživatelé s přímým podílem se stanou minoritními společníky v cílovém subjektu. Uživatelé s nepřímým podílem budou ve společnosti zastoupeni podílem platformy INVESTER, která bude v budoucí společnosti s.r.o. taktéž minoritním společníkem. 

 SILNÉ STRÁNKY PROJEKTU

•  Snadná přepravitelnost - celé zařízení je umístěno v přemístitelném kontejneru, který se jen dopraví na místo

•  Minimální nároky na stavební úpravy - jedná se o stroj nikoliv stavbu

•  Snadné a rychlé uvedení do provozu

•  Minimální náklady na provoz

•  Rychlá návratnost

•  Samoobslužnost, bezpečná bezhotovostní úhrada odebraného množství PHM

•  Eliminace natankování bez placení

•  Atraktivní cena za pohonné hmoty

•  Non-stop dostupnost

•  Certifikace zařízení podle předpisů a norem EU

 SLABÉ STRÁNKY PROJEKTU

•  Jako slabé stránku projektu, lze považovat pozemky v pronájmu (dohoda na pronájem 10 let).

•  Prvopočáteční neznalost a obezřetnost zákazníků k nové technologii. Nicméně, při prvních týdnech budou na čerpací stanici brigádníci, i pan majitel osobně, kteří budou vysvětlovat zákazníkům postup při tankování. Také díky již existující síti bezobslužných čerpacích stanic se jedná o již obecně známý způsob tankování PHM. 

 NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

V rámci dalších vyhlédnutých lokalit je v plánu těchto zařízení realizovat více. Navíc také s možností vybudování samoobslužné mycí linky. S vlastníky pozemků je již vedeno jednání.

HROZBY A KONKURENCE

Konkurence v dané lokalitě existuje. Nicméně nízkou cenou nám konkuruje pouze v jednom případě společnost ONO. Vzhledem k vzdálenosti od plánované výstavby projektu je hrozba minimální. Ostatní čerpací stanice si nemohou dlouhodobě držet nízké marže (provozní náklady, zaměstnanci, nájmy, atd.)

Zamýšlený projekt je bezobslužný a nízko-nákladový, proto je schopen držet marže a tím i cenu oproti konkurenci.

 

ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ

Vývoj projektu

• Nákup samotné technologie - strojů, cca. 6.000.000 Kč

• Stavební úpravy vytipovaných pozemků cca. 800.000 Kč

• Platba dodavateli za dodání technologie. 50% částky splatná při podpisu smlouvy, 50% po předání funkčního díla.

Marketing 

• Cca 100.000 Kč – Prostředky pro marketing budou použity především pro fyzický marketing v místě či poblíž adresy provozovny a to se záměrem informovat a přitáhnout nové budoucí zákazníky. 

Režie společnosti

• Cca 100.000 Kč – Tyto prostředky budou použity pro úhradu nákladů vzniklých s řešením náležitostí spojených s budoucím projektem.

 

 ZAJIŠTĚNÍ ODBYTU / PLÁN PRODEJE

• Vhodná lokalita, kterou vede hlavní dopravní tah

• Průjezdnost rezidentů

• V blízkosti se nachází 3 x sídliště, škola, zdravotní zařízení, kulturní a sportovní zařízení

• Možnost nasmlouvání firemních zákazníků

• Věrnostní karty se slevou

 NAVRHOVANÉ ZAJIŠTĚNÍ, OSOBNÍ ZAINTERESOVANOST VLASTNÍKA

• Jištění nakoupenou technologií 

• Vedení provozovny

• Zajišťování dodávek PHM

• Údržba a kontrola 

• Vedení jednání s vlastníky potencionálních vhodných lokalit pro rozšiřování sítě čerpacích stanic

• Jednání s úřady

• V současné době neplánujeme žádné zaměstnance pro provoz čerpací stanice

 ZISK Z PRODEJE

Předpokládáme zisk v prvním roce provozu cca. 4.000.000 Kč před zdaněním a po odečtení nákladů.

DOSTUPNÉ VÝHODY

Slevové karty pro čerpání PHM v této bezobslužné čerpací stanici. 


logo invester

Chci podpořit projekt

800 Kč
Slevová karta na odběr paliva

v hodnotě 1000 Kč, sleva 20%

1.500 Kč
Slevová karta na odběr paliva

v hodnotě 2000 Kč, sleva 25%

login-icon Přihlášení

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se

Registrace nového uživatele
Zapomněl jste heslo?