TARGET AMOUNT: 1.150.000 Kč
AVAILABLE SHARE: 10 % ?
Cena za 1% podílu: 115.000 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
OUR EVALUATION OF THE PROJECT: B Moderate risk ?
0%

Funded 1.000 Kč of the target amount 1.150.000 Kč

I WANT INDIRECT SHARE

Users supporting the project

 

 

Motto: Tištěná média budou zanedlouho stejnou sběratelskou záležitostí, jakou jsou nyní vinylové desky…

PROČ INVESTOVAT DO DIGIMEDIA PRESS S.R.O.

Digimedia Press je dynamická, rychle se rozvíjející společnost 21. století, pružně reagující na vývoj mediálního trhu. Ten nyní masivně přechází z klasických tištěných médii do digitálního světa, stejně jako čtenáři a zadavatelé reklamy. Právě příjmy z inzerce jsou hlavním zdrojem výnosů, podobně, jak je tomu například u neveřejnoprávních televizí. 

Společnost se snaží využít všech mezer na mediálním trhu a zaplnit je novými médii, naplno využívajícími všech možností, které digitální prostředí nabízí. 

Nosným zdrojem předpokládaných výnosů je série elektronických časopisů. Ty jako jedny z prvních na trhu nabízejí kromě jiného možnost spouštění videí a to i na mobilních zařízeních, bez zajímavosti není ani možnost zakoupit jakékoliv archivní vydání. Navíc jsou náklady na jejich vydávání 10x nižší, než je tomu u tištěných médií. 

Svou investicí podpoříte urychlení realizace celého projektu, který se odborníkům jeví jako vysoce profitabilní a získáte samozřejmě také podíl na velmi lukrativních výnosech.

NA CO POTŘEBUJEME DALŠÍ INVESTICE

„Fabrika“ je postavena, nyní je třeba co nejrychleji spustit výrobu, abychom získali ještě větší náskok před budoucí konkurencí. 

Investice půjdou především do lidských zdrojů (redaktoři, kameramani, grafici, vývojáři, obchodní oddělení), do nákupu ještě výkonnějších „strojů“ (HW, SW, licence), a výrazné reklamní podpory. 

To nám umožní po prvních ztrátových měsících dosahovat takových zisků, které zajistí návratnost vložených prostředků v rozmezí 12–18 měsíců a následně dosahovat výnosů velmi zajímavých nejen pro nás, ale také investory.

ZÁKLADNÍ BUSINESS PLÁN

zejména výnosy v prvních 12 měsících rozvoje

A) Minimalistická verze

 • Výnosy z provozu portálů (placené PR články a bannery, affiliate): 3x 30 000 Kč/měsíc = 90 000 Kč/měsíc
 • Výnosy z prodeje časopisů a reklamy: Prodejní cena 29 Kč, bez DPH příjem 22,90 Kč. K pokrytí nákladů stačí prodej 1 200 ks, při prodeji 3 000 ks čistý výnos z prodeje 46 000 Kč x 4 = 184 000 Kč/měsíc

VÝNOSY CELKEM: 274 000 Kč/měsíc

B) Maximalistická verze

 • Výnosy portálů: 3 x 50 000 Kč/měsíc = 150 000 Kč
 • Výnosy z časopisů: Prodej 5 000 ks = 91 000 Kč x 4 = 366 000 Kč

VÝNOSY CELKEM: 516 000 Kč/měsíc

Ve výnosech nejsou zahrnuty příjmy z plošné reklamy a PR článků v časopisech, reálný předpoklad je 50 000/vydání = 200 000 Kč/měsíc

Provozní náklady celkem: 150 000 Kč/měsíc

Pozn.: V prvních 3-5 měsících je nutné očekávat červená čísla z důvodů výroby první série pilotních časopisů a zvýšených nákladů na vstupní reklamu.

ROI

Už z podstaty charakteristiky ROI toto nelze v dané fázi kvantifikovat, maximálně lze pracovat s kvalifikovaným odhadem. Vyjdeme-li z existujících znalostí a předpokladů, postupujeme-li předběžně opatrně, lze očekávat maximální délku coby vkladu investičních prostředků 12 měsíců, tj. dosažení provozní nuly. Návratnost vložených prostředků pak dalších 12 měsíců. Z uvedeného plyne, že ROI lze v horizontu delším, než 24 měsíců jednoznačně očekávat v řádu minimálně desítek procent. (Odborná spolupráce a poradenství: Ing. Stanislav Hecht, ekonom)

O AUTOROVI PROJEKTU

Autor projektu je Mgr. Jaroslav Volný

Vzdělání: Univerzita Karlova, fakulta žurnalistiky, + státní zkouška z psychologie, obor psychologie davu a jedince v davu.

Praxe:

 • 5 let zakladatel a šéfredaktor portálu Hobbymanie.tv, nyní současně majitel společnosti Digimedia Press s.r.o.
 • 3 roky vedoucí rubriky Hobby.Blesk.cz a její zakladatel
 • 6 let PR specialista společnosti Mountfield. a. s.
 • 3 roky šéfreportér Týdeníku Květy
 • 4 roky redaktor, vedoucí domácího zpravodajství, vedoucí redaktor deníku Jihomoravský Den
 • 2 roky redaktor studia TV tvorba Brno
 • 6 let zpravodajství v ČST a ČT Praha, vedoucí zpravodajského týmu pro jižní Moravu, tvorba desítek televizních dokumentů a hudebních videoklipů.

KOHO MÁME K DISPOZICI

 • Nadšené špičkové programátory.
 • Tým zkušených novinářů s dlouholetou praxí.
 • Šikovné webové i časopisecké grafiky.
 • Několik štábů profesionálních televizních týmů (kamera, střih, postsynchrony atd.).
 • Odborníky z řad zahradníků, chovatelů, pěstitelů, zkušené kuchařky, bytové architekty atd.

MOŽNOSTI A VÝHODY ELEKTRONICKÝCH ČASOPISŮ

 1. Odpadají náklady na tiskárnu, distribuci, neexistuje remitenda, archivní vydání jsou stále k dispozici. Nejsme limitování tiskovými archy – počtem stran
 2. Do stránek lze implantovat videa, animace, prezentace, aktivní linky
 3. Nabízí se úzké propojení s webovými portály (obsah z magazínů je promován na webech a po čase také přesouván na webové stránky 
 4. Jednoduchá distribuce prostřednictvím virtuálních „trafik“ v systémech Alza.cz, Floowie.com, Digiport.com, Trafika.info a především v našem e-shopu
 5. Možnost přesného cílení kampaní na danou skupinu čtenářů/uživatelů 
 6. Podstatně nižší náklady oproti printu na inzerci ze strany klientů, ovšem pro nás platí, že „halíře dělají talíře“
 7. Inzerentům lze stejně jako u printových vydavatelství nabízet reklamní „balíčky“, tj. umístění inzerce ve více titulech (kampaně se slevou) a tím rozdílem, že inzerci lze virtuálně propojit, popřípadě je možné jim vytvořit vlastní prezentační „speciál“ 
 8. Inzerent může nabídnout časopis jako bonus zákazníkovi při nákupu zboží ve svých e-shopech, popř. formou voucheru v kamenných prodejnách 

STRUKTURA EXISTUJÍCÍCH A PŘIPRAVENÝCH MEDIÍ

Struktura je navržena tak, aby doplnila chybějící, popřípadě nefunkční média na digitálním trhu.WEBOVÉ PORTÁLY

Vlajková loď vydavatelství. Obsahový portál zpravodajského typu založený roku 2013 s řadou rubrik, jehož mottem je „Nejlepší stáj pro všechny naše koníčky“. Je vybudován tak, aby obsáhl co nejvíce zájmů a současně také co největší spektrum potencionálních inzerentů. V dlouhVodobém záměru je jeho doplnění o internetovou hobby televizi. 

Redakční systém byl nedávno převeden z redakčního CMS na WordPress platformu, celý portál prošel kompletním redesignem a je responzivní s mobilními zařízeními.

Portál www.hobbymanie.tv byl v polovině října 2018 zařazen do Newsfeedu na HP Seznam.cz = o řád vyšší návštěvnost a příjmy z inzerce.

 

V listopadu  2017 došlo k akvizici zavedeného obsahového portálu Mazlíčkoviny.cz. Zaměřen je na rady chovatelům, v současné době se věnuje spíše problematice psů. 

Uskutečnili jsme migraci na platformu WordPress, přesunuli jsme portál na bezpečnější servery, doplňujeme novou verzi původním obsahem. Po rozsáhlé přestavbě je portál také responzivní s mobilními zřízeními.

Portál www.mazlickoviny.cz byl v polovině října 2018 zařazen také do Newsfeedu na HP Seznam.cz = o řád vyšší návštěvnost a příjmy z inzerce.

 

Právě dokončen Jde o portál, věnovaný čtenářským receptům. Předlohou jsou webové stránky TOP recepty, kam čtenáři vkládají podle stanovených pravidel sami své příspěvky. Náš recept ale rozšíříme o soutěžní prvek, kdy o každém receptu budou čtenáři hlasovat, autor s nejvíce hlasy pak získá finanční nebo věcnou cenu. Pro základní naplnění máme databázi s cca 800 recepty. 

Současný stav: Pilotní stránky byly spuštěny v říjnu t.r. viz www.nasrecept.cz

NÁŠ FARMÁŘ.cz

Současný stav: Vývoj tohoto portálu je v současné době pozastaven z důvodů nedostatku provozního kapitálu (vyžaduje poměrně rozsáhlý realizační tým). 

Cílem je vybudování plně profesionálního portálu Naši farmáři.cz, který soustředí malé české farmáře (nejen) a současně nabídne jejich produkty zákazníkům ať přímým prodejem (voucher) nebo prostřednictvím online farmářských trhů, tj. rozsáhlým e- shopem.

Našim záměrem je postupně vybudovat databázi všech malých farem a home made, které uživatel najde buď prostřednictvím interaktivní mapy ve svém okolí, nebo vyhledávače – filtrů podle požadovaného produktu. Považujeme za důležité představit profesionální formou každou farmu (historie, produkce, specializace atd.) pomocí krátkých videí popř. fotoreportáže, stejně tak jako připravit kvalitní foto reálných produktů výrobců. Nejde však jen o farmáře, chceme soustředit i vinaře, prodejce českého medu, výrobce moštů, marmelád, popř. cukráře atd. a také řemesla (vč. košíkářů, kovářů atd.)

Weby, zabývající se doposud touto tématikou jsou prakticky nefunkční (viz Nalok.cz – Nakupuj lokálně - který je zcela nefunkční, od základu chybné naprogramování i filozofie), popř. neaktualizované. V této chvíli už ostatně není na internetu dostupný. 

DIGITÁLNÍ ČASOPISY

Současný stav: Vydali jsme dva pilotní časopisy, distribuované přes dosavadní Publishery (Alza/media, Floowie.com, Digiport.com. Zjistili jsme, že v nich nejdou spouštět videa a nejsou interaktivní (prokliky) v systémech Android a na Iphonech. Přičemž polovina návštěv internetových stránek je už právě z mobilních zařízení.

Rozhodli jsme se proto vytvořit vlastní Publisher a eshop pro tvorbu a distribuci elektronických časopisů. Jsme u konce s vývojem, všechno je hotovo, v této chvíli však chybí provozní kapitál na lidské zdroje a reklamu. 


MOJE NOVÁ ZAHRADA

Digitální časopis, propojený s portálem Hobbymanie.tv, reaguje na skutečnost, že se z měst stěhují desítky tisíc lidí na vesnici a do satelitních městeček. Mají u domků různě velké pozemky, ale netuší, jak je upravit, čím je osadit a jak se o ně starat. Jak oni, tak jejich rodiče žili dosud ve městě.

Právě jim budeme poskytovat základní rady jak např. založit trávník, pěstovat nejběžnější druhy zeleniny a ovoce, které okrasné dřeviny jsou pro zahrádku vhodné. Ve spojení se zahradními architekty poradíme, jak okolí domu upravit (kudy vést chodníčky, kde postavit bazén, kam co zasadit atd.) Nebudou chybět ani rady pro pěstování pokojových rostlin, zajímavosti a kuriozity. Součástí časopisu budou také instruktážní videa, natočená se zkušenými zahradníky.

Reklamní potenciál: sortiment hobbymarketů a zahradníků ♦ bazény a příslušenství ♦ altány, pergoly ♦ zahradní domky ♦ dlažby a obrubníky ♦ terasy ♦ skleníky ♦ umělá jezírka a jejich vybavení ♦ zahradní osvětlení ♦ zahradní nábytek ♦ zahradnické nářadí ♦ zahradní stroje ♦ oplocení ♦ zídky ♦ osivo ♦ satba ♦ semena ♦ okrasné keře a traviny

 


MOJE NOVÁ KUCHYNĚ.cz

Digitální časopis, určený také začátečníkům. Podle našich zkušeností a ohlasů čtenářů jsou v Česku přinejmenším dvě generace žen (a mužů), které mají jen nepatrné zkušenosti s vařením a pečením – neměl je to kdo naučit. 

Existují sice stovky titulů a webových stránek s recepty (často vysoce profitabilních), potřebu základní dovednosti v tomto oboru ale příliš nereflektují. Jsou obvykle stručné (jedna fotografie, ingredience a strohý návod), počítají s tím, že čtenář „umí“. 

Naše recepty chceme výhledově doplňovat z 25 % obsahu videi (show „Učím dceru vařit“) budou se zabývat elementárními problémy začátečníků. Naučíme je, jak uvařit polévky a omáčky, připravit knedlíky, domácí nudle, rozeznat a správně zpracovat maso, péct jednoduché buchty, dortíky a řezy, připravovat drinky, koktejly atd. Nebudou chybět ani rady pro studenty, co lze připravit na kolejích.

Reklamní potenciál: Výrobci kuchyňského nábytku, prodejci elektrospotřebičů, nádobí, kuchařských potřeb, prodejci koření atd.

 


MŮJ NOVÝ MAZLÍČEK

Digitální časopis, určený začínajícím chovatelům. Obsahuje základní rady o tom, který mazlíček je vhodný do bytu, jakého pořídit dětem, jak zvířátka chovat, jak založit akvárium, terárium, želvárium atd.  Čtenáři i v něm najdou také videa pro výcvik psů, jak se starat o kočku, křečka a další drobné mazlíky. Seznámíme je se zajímavostmi ze světa domácích mazlíčků, méně známé rasy psů a koček, své místo tu má i rubrika Hledáme nový domov. Nechybí ani kuriozity a zábavné videoklipy. I tento časopis je propojen s portály Hobbymanie.tv a Mazlickoviny.cz. Ani zde nebudou chybět videa se zkušenými veterináři, chovateli, odborníky na výcvik atd.

Reklamní potencionál: Pet shopy a internetové obchody, prodejci krmiva, veterinárních prostředků 

 


MOJE NOVÉ BYDLENÍ

Digitální časopis pro všechny, kteří si pořizují a zařizují nové bydlení. Rady a tipy, příklady, na co je třeba si dávat pozor, zajímavosti a kuriozity ze světa bydlení. Součástí bude i poradna bytových architektů a vizualizace projektů. 

Reklamní potencionál: Prodejci nábytku a bytového vybavení, realitní kanceláře, bytová, kuchyňská a koupelnová studia.


DALŠÍ UVAŽOVANÉ TITULY

Projekt „Nad 50“, aneb magazín pro spokojené stárnutí

Časopis a webové stránky mimo sekci hobby, doplňující cílové skupiny o věkovou strukturu nad 50 let. Pro inzerenty v poslední době velmi atraktivní, velkými vydavatelskými domy ale do značné míry opomíjená skupina respondentů

 • Rady odborníků (zdraví, životní styl, finance, právní poradna atd.).
 • Tipy na výlety, dovolenou.
 • Jak na počítač, na co dávat pozor v digitálním světě.
 • Rady pro kutily, zahrádkáře, sběratele.
 • Medailonky slavných „-sátníků“, rozhovory, zkušenosti.

Témat je pochopitelně nekonečně.

Reklamní potencionál: Prakticky neomezený

Projekt Rekviem aneb magazín pro věci poslední

Časopis a web mimo sekci hobby, v dlouhodobém výhledu. Na první pohled morbidní projekt časopisu a webového portálu (o to větší zájem však vzbudí), který ve světě velmi dobře funguje, na našem mediálním trhu dosud chybí.

Základní myšlenka: Soustředit pod jednu střechu informace a rady o tom, co dělat v záležitostech, kterým se snažíme vyhnout, ale každého z nás jednou bezpodmínečně čekají:

 • Jak sepsat správně poslední vůli, právní aspekty.
 • Postupy při dědickém řízení.
 • Problematika vydědění.
 • Nečekané úmrtí v rodině, co je třeba zařídit, jak postupovat, na co dávat pozor.
 • Psychologická poradna nejen pro takovéto případy.
 • Jak se připravit na očekávané úmrtí.
 • Pohřebnictví jako takové, historie, jak objednat hrob, jak o něj pečovat atd.
 • Smuteční hostina.
 • Vzorová parte, nabídka výroby.
 • Smuteční řeči – soutěž o nejjímavější?
 • Pohřby slavných (vždy obrovská sledovanost) aneb „Hvězdný prach“.

Nabízejí se desítky dalších témat, plánovaný start přelom roku 2018/2019

Reklamní potenciál: právní a advokátní kanceláře, pohřební služby, kameníci, zahradníci, výrobci uren a ozdob na hroby atd. 


AKTUÁLNĚ

V těchto dnech připravujeme demo vydání časopisu a návodovou animaci, aby investoři i inzerenti přesně viděli, co všechno toto nové médium umí a co nabízí.

 


Odpovědná osoba za projekt na portále Invester.cz je Lukáš Kruntorád (Senior Account Manager).

Máte dotaz, nebo se Vám zdá že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, budeme rádi, když se za námi zastavíte osobně a budeme moci jakékoliv otázky zodpovědět v rámci osobního jednání. Kontaktujte nás na e-mailu lukas@invester.cz nebo +420 608 822 447 pro domluvení osobní schůzky.

login-icon Sign in

You dont have account? Sign up

Registration for a new user
Forget your password?