Volný podíl: 100 %
Cílová částka: 940.000 Kč
Naše hodnocení projektu: C Vyšší riziko ?
Stav projektu: Aktivní
21%

Předobjednáno 202.000 Kč z cílové částky 940.000 Kč

Chci nepřímý podíl

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

 

 

Nově jsme upravili parametry projektu dle zpětné vazby našich uživatelů. Díky reinvestici kapitálu do těžby pouze v prvním roce má projekt rychlejší návratnost viz modelový příklad níže. 

MECHANIKA PROJEKTU 

V rámci tohoto projektu umožňujeme uživatelům nakoupit podíl INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. formou tichého společníka. Tento nepřímý podíl je vázán na níže popsaný projekt těžby kryptoměn pomocí různých platforem. Zisk z této těžby je pak rozdělen v popsaném podílu mezi INVESTER a uživatele, kteří podíl zakoupili. V rámci tohoto projektu předpokládáme zisk až 45% ročně. Těžba probíhá prostřednictvím nákupu těžebního výkonu u cloud-miningových platforem v kombinaci s nákupem vlastního těžebního stroje. Těžba kryptoměn generuje pasivní denní příjem a lze ji snadno směnit za klasickou měnu. Těžba je realizována v těžebních kapacitách firmy CryptoGoldHashFlare a dalších společností, prostřednictvím rezervovaného těžebního výkonu společnosti INVESTER. O samotnou těžbu a směnu vytěžené kryptoměny se stará společnost INVESTER. Těžba probíhá ve více měnách a to například: BitCoin, ZCash, Ethereum, LiteCoin a Dash a to z důvodu stability při výkyvech kurzů jednotlivých měn. V případě nerentability těžby jedné kryptoměny je možno si zvolit těžbu jiné a během 24 hodin je tato změna u platformy realizována. Tyto změny bude provádět s cílem maximální výtěžnosti společnost INVESTER.

 

VÝHODY PROČ SE ZAPOJIT

 

1) Není potřeba platit registrační poplatek pro registraci uživatele v rámci platforem

2) Zisk z projektu je vyplácen v korunách, není potřeba individuálně směňovat BitCoin, ZCash, Ethereum, Dash atd. na české koruny

3) Možnost kombinace s ostatními projekty v portfoliu INVESTER a diverzifikace portfolia 

4) Po 3 letech umožnujeme uživatelům odprodat svůj nepřímý podíl zpět společnosti INVESTER s výplatou původní vložené částky

 

 

 

PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI

V rámci předchozího projektu Těžba kryptoměny u společnosti Cryptogold, zafinancované na naší platformě, jsme získali zkušenosti a díky pozitivním výsledkům jsme se rozhodli realizovat další projekt z této oblasti. Riziko jsme rozložili mezi systémy, se kterými máme dobrou zkušenost a také mezi různé druhy kryptoměn, které budeme těžit.


 

ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ

Cca 75% nákup rezervovaného hardwarového výkonu u více těžebních cloud-miningových společností dle našeho know-how

Cca 25% nákup vlastních těžebních strojů, například ve spojení s naším partnerem Crypto Infinity

Toto rozdělení prostředků je závislé na konečné výši prostředků získaných v rámci tohoto projektu.

 

TĚŽBA KRYPTOMĚN

V rámci projektu plánujeme těžit tyto kryptoměny. Přesná kombinace bude řízena společností INVESTER dle aktuální potřeby: 


  

SLABÉ STRÁNKY PROJEKTU

- Kryptoměny jsou spojeny s určitými riziky a vysokou volatilitou kurzu.

- Možnost pádu kurzu kryptoměn a znehodnocení/likvidity vytěžených kryptoměn, projekt je z uvedených důvodů označen ratingem C.

 

SILNÉ STRÁNKY PROJEKTU

- Naše spolupráce s Cryptogold je ověřená z předchozího projektu "Investice do težby kryptoměny BitCoin" a víme jaký výkon lze očekávat.

 

MARKETING A ZAMĚSTNANCI

V rámci tohoto projektu nepotřebujeme žádné prostředky na marketing. Zaměstnanci také nebudou potřeba, projekt je v režii INVESTER. Veškerá činnost a práce spojená s projektem je hrazena z podílu na zisku.


ZISK PROJEKTU 

Díky cloud-miningovým společnostem lze dosáhnout velmi zajímavých výsledků. Předpokládáme roční zhodnocení vloženého kapitálu 45-50% v závislosti na tržních cenách jednotlivých kryptoměn.

 

ROZDĚLENÍ ZISKŮ V PRVNÍM ROCE

Mechanika rozdělení zisku pro první rok je stanovena v poměru 30:30:40. Třetina je rozdělena jako zisk z projektu a vyplacena uživatelům vlastnící podíl, třetina připadá společnosti INVESTER, která daný projekt realizuje a 40 procent je reinvestováno do dalšího nákupu těžebního zařízení za účelem zvýšení zisků v dalších letech.

 

ROZDĚLENÍ ZISKŮ V DALŠÍCH LETECH

Mechanika rozdělení zisku pro druhý a všechny následující roky je stanovena na 80:20. Osmdesát procent je vyplaceno uživatelům vlastnící podíl, dvacet procent připadá společnosti INVESTER která daný projekt realizuje a spravuje. 

  

 

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Uživatel nakoupí 1nepřímý podíl v projektu v hodnotě 10.000 Kč s odhadovaným ročním ziskem 45%. Pokud první rok projekt vygeneruje zisk v odhadovaných hodnotách, je daný zisk 4.500 Kč rozdělen poměrem 30:30:40. Uživatel má za první rok k výplatě 1.350 Kč. Tuto výplatu lze provést na bankovní účet uživatele vlastnícího podíl. Poměrná část zisku (40%) je reinvestována do další těžby za účelem zvýšení efektivity. Další roky projektu, díky reinvestování, získává uživatel čistý roční zisk 4.248 Kč, který lze vyplatit na bankovní účet. Po třetím roce má tedy uživatel celkový zisk 9.846 Kč a může pokračovat další roky life-time, nebo může podíl odprodat za zakoupenou nebo vyšší částku společnosti INVESTER či jinému zájemci.

Tento modelový příklad počítá s tím, že projekt splní odhadovaný roční zisk 45%. Úspěšnost projektu závisí mimo jiné na kurzu kryptoměn a není naší společností garantován. Tento projekt má odhadovaný rizikový rating C, a proto doporučujeme projekt kombinovat s ostatními projekty v portfoliu invester. 

 

REALIZACE A UZAVŘENÍ PROJEKTU

Realizaci projektu předpokládáme v jednotlivých etapách do dvou měsíců od zafinancování projektu. První drobné zisky lze očekávat již po prvním měsíci aktivního fungování projektu. Zisk je zainteresovaným uživatelům vyplácen každé 3 měsíce a to v měně české koruny. Projekt je možné úspěšně uzavřít a provozovat i při naplnění menší částkou, minimálně však 200.000 Kč. 

Uživatelé získávají nepřímý podíl na základě smlouvy o tichém společníkovi společnosti INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. Tento nepřímý podíl se vztahuje pouze k projektu Těžba kryptoměny. 


login-icon Přihlášení

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se

Registrace nového uživatele
Zapomněl jste heslo?