Investujte jako Warren Buffett


Přidáno 31. 1. 2020 | Napsal ExterníInvestujte jako Warren Buffett

Většinu svého majetku věnoval na charitativní účely, ale přesto stále figuruje mezi nejbohatšími žijícími lidmi. Legendární investor Warren Buffett obchoduje s akciemi tak prozíravě, že dostal přezdívky „Věštec” a „Zázrak”. Svoji podnikatelskou strategii však popisuje střízlivě, pomocí několika jednoduchých rad: Kupujte podhodnocené podniky, buďte odpovědnými majiteli a myslete hodně dopředu.

Na začátku Velké hospodářské krize, v roce 1930 se narodil Američan Warren Buffett. Ekonomický úpadek tehdejšího světa však příliš nepociťoval a vzhlížel ke svému otci - úspěšnému investorovi. Často chodil do knihovny a již během základní školní docházky samostatně přečetl řadu ekonomických učebnic. V 11 letech už zkusil obchodovat s akciemi, ale zažil smutné vítězství. Sice dokázal odhadnout cenový trend, a tak vydělal několik dolarů. Jenomže dotyčné akcie potom vyletěly ještě mnohem výš, takže kdyby počkal, mohl jejich prodejem získat stonásobně víc.

 

Rada 1: Plaťte malou cenu za velkou hodnotu

Buffett ještě jako chlapec obchodoval taky s novinami, nemovitostmi nebo herními automaty. Sice vydělával, ale už tehdy zřejmě zastával názor, že „opravdu úspěšní lidé skoro na všechno odpovídají: ne”. Své drobné projekty ukončoval nebo prodával, a podobně vybíravý byl taky ve studiu. Vystřídal dvě univerzity, ale skutečně nadšený byl teprve na třetí, kde našel učitele, kterého hledal: Benjamina Grahama, autora knihy The Intelligent Investor (Inteligentní investor). Warren Buffett tuto publikaci přečetl mnohokrát a údajně tam našel investiční strategii, kterou používá dodnes.

 

Ve svojí pracovně však nemá pověšené vysokoškolské diplomy, nýbrž vysvědčení ze zdánlivě podřadného kurzu. Buffett zaplatil 100 dolarů za lekci zdravého sebevědomí, aby překonal svoji obrovskou trému, a dokázal hovořit k početnému publiku. A svoje projevy později dovedl k mistrovství - někteří lidé zaplatili desetitisíce dolarů, aby mohli osobně slyšet Buffettův projev. Za poměrně nízkou cenu komunikačního kurzu tedy získal velkou hodnotu, a podle tohoto principu postupuje dodnes. Až 80 % času tráví četbou a přemýšlením, aby našel perspektivní podniky, jejichž akcie levně koupí a později draze prodá.

 

Rada 2: Buďte majitelé, nikoli spekulanti

Čím více studujete, tím méně podléháte klamným emocím a lépe seřadíte svoje priority. Tedy aspoň podle Buffetta, který nepřičítá význam krátkodobým burzovním výkyvům. Doporučuje knihu The Science of Hitting (Věda o odpalu) a svoji strategii přirovnává k baseballu: Ignoruje okolní šum (emoce), vnímá jenom „svoji” úzkou výseč stadionu (trhu), a teprve jakmile odsud přiletí hezky nadhozený míček (skvělá investiční příležitost), pořádně švihne holí a odpálí (koupí významný podíl). 

 

Jako když v 60. letech kolovaly spekulace, že zkolabuje společnost American Express, jejíž kreditní karty přitom byly masově používané. Buffett vycítil, že právě nadýchaným obloučkem přilétá pomyslný „baseballový míček”. Takže koupil podíl ve společnosti American Express a potom přesvědčil svoje nové společníky, aby místo vlastního prospěchu (vysoké dividendy) preferovali zákazníka (kvalitní službu). Místo aby vydělal rychle a málo (jako hamižný spekulant), rozhodl se prosperovat pomalu a hodně (jako odpovědný majitel).

 

Rada 3: Myslete na desítky let dopředu

Buffett obchoduje prostřednictvím společnosti Berkshire Hathaway, která většinu svých investic soustřeďuje do pětice firem. Srovnejme, jak toto základní portfolio podle svojí aktuální tržní hodnoty vypadalo v letech 1998 a 2018. 

 

 

 

Stálicemi zůstávají banka Wells Fargo, výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola a finanční společnost American Express. Přibyl technologický gigant Apple a další banka - Bank of America. Vypadli finančníci Freddie Mac a producenti holících pomůcek Gillette. Takže vidíme spíše stabilitu, než velké změny. Buffett ostatně zdůrazňuje, že bychom měli myslet na desítky let dopředu.

 

Zdroj fotografie: http://wallsdesk.com