Jak to funguje?

Zaregistrujte se a získejte možnost participovat na zisku vybraného projektu. Zúročte své peníze lépe, než jak vám je zhodnocují banky nebo různé finanční produkty. U nás neplatíte žádný poplatek. Nakoupit obchodní podíl v projektu můžete již od 1000,- Kč. Na Invester.cz najdete projekty jako nemovitosti, technologie, start-upy, vznikající nebo již fungující společnosti a mnoho dalšího.

 

Jaké mám možnosti?

  • Zakoupit přímý obchodní podíl a mít tak vliv na rozjezd a následné fungování projektu
  • Zakoupit nepřímý obchodní podíl prostřednictvím společnosti INVESTER a mít výnos bez starostí 
  • Odkoupení celého projektu s možností stát se jeho novým majitelem

REGISTROVAT SE

 

1)

Vyberte si projekt a objednejte si svůj podíl

Ve vybraném projektu si zvolte variantu přímého nebo nepřímého podílu. Zvolte kolik procent projektu chcete zakoupit a proveďte objednávku. Sledujte, jak se vyvíjí zájem ostatních investorů.

V případě nepřímého podílu drží váš obchodní díl společnost INVESTER a připisuje zisk z projektu na Váš uživatelský účet po celou dobu existence projektu.

Také je možné získat přímý obchodní podíl. Tato možnost je zajímavá pro velké investory, kteří se chtějí stát spolumajiteli projektu a mít možnost jej ovlivňovat.

 

 
 
 

2)

Skvěle! Úspěšně zafinancováno!

Ve chvíli, kdy projekt dosáhne cílové částky, začínáme s realizací. Ta probíhá buď v režii společnosti INVESTER nebo prostřednictvím pro tyto účely nově založené právnické osoby. Realizace projektu probíhá vždy v součinnosti s autorem projektu a zainteresovanými stranami. INVESTER v nově vzniklé společnosti vždy získává obchodní podíl a stává se tak společníkem se všemi právy a povinnostmi. Pokud se projekt nezafinancuje, vrátíme zpět celou vloženou sumu.

 

 

3)

Realizujeme projekt za účelem zisku

Veškeré úsilí je nyní směřováno do úspěšného rozvoje projektu. Ve chvíli, kdy začíná generovat zisk, INVESTER jej začíná rozdělovat jednotlivým vlastníkům nepřímých podílů. Pokud jste se rozhodli pro přímý podíl, máte v rámci něj také veškerá práva a povinnosti společníka - máte plný přístup do činnosti právnické osoby a můžete nahlížet do jejího účetnictví.

 
 
 

4)

Vyplácíme zisk

Po každoroční účetní uzávěrce, připisujeme zisky uživatelům. Každý uživatel dostává zisk odpovídající jeho procentuelnímu podílu. Následně může zažádat o jejich výplatu a INVESTER je odešle do 5 pracovních dnů na bankovní účet.

U přímého podílu je uživatel společníkem v právnické osobě a může tedy o výplatě zisku spolurozhodovat.

 

 

Modelový příklad

Získání nepřímého obchodního podílu

Michal si vybral nákup nepřímého obchodního podílu v projektu „Dovoz zboží z Bali“ v hodnotě 200.000 Kč. Zakoupil 10% podíl v projektu. Jelikož si vybral formu nepřímého obchodního podílu, podíl za něj drží společnost INVESTER. Projekt vzbudil zájem dalších uživatelů a společně jej celý zafinancovali.

V rámci každoroční účetní uzávěrky projektu jsou přerozděleny zisky z projektu. INVESTER připisuje 10% zisku projektu na Michalův uživatelský účet. Michal má nárok na pravidelné každoroční výplaty dokud projekt existuje a generuje zisk.

Michal může svůj obchodní podíl odprodat za jím zvolenou cenu, a to jiné fyzické nebo právnické osobě, dalšímu uživateli platformy INVESTER nebo přímo společnosti INVESTER.

Získání přímého obchodního podílu

Zdeněk si vybral variantu nákupu přímého obchodního podílu. Spolu s dalšími uživateli naplnili cílovou částku a projekt zafinancovali. V nově založené právnické osobě "Dovoz zboží z Bali s.r.o." se Zdeněk stává spolumajitelem se všemi právy a povinnostmi, které s podílem v obchodní společnosti souvisí.

Společně s autorem projektu se podílí na rozhodování o směřování projektu, má přístup do účetnictví a všech dalších oblastí projektu. Spolurozhoduje také o výplatě zisku. Jeho část je po zdanění vyplacena přímo na jeho bankovní účet nebo jinou jím zvolenou formou.

 

Zaujali jsme Vás?

Pojďte do toho a vydělávejte chytře! Registrace trvá jen 3 minuty a je nezávazná!

REGISTROVAT SE