Jak to funguje?

Jednoduše. Zájemce se prostřednictvím našeho portálu může finančně podílet na realizaci a podpoře prezentovaných projektů. Mezi projekty patří například nemovitosti, start-upy, vznikající nebo již fungující právnické osoby. Díky tomu může každý zájemce získat obchodní podíl z vybraného projektu, nebo může projekt finančně podpořit a získat řadu výhod.

 

Zaregistrovat se

 

1)

Vyberte si projekt a získejte podíl

Ve vybraném projektu zvolte variantu přímého podílu, nepřímého podílu nebo podpoření projektu. Následně proveďte objednávku a vyčkejte, zda se projekt naplní i ostatními zájemci.

V případě, že se nenačerpá minimální cílová částka, vrátíme zpět celou vloženou částku a to do 3 dnů od ukončení prezentace projektu na portálu. V případě nepřímého podílu drží Váš obchodní podíl společnost INVESTER a připisuje zisk do uživatelského účtu a to po celou dobu existence projektu. Nově umožnujeme získat také přímý obchodní podíl a to především pro zájemce, kteří preferují možnost stát se spolumajiteli projektu a mít tak možnost ovlivňovat projekt v budoucnu.

 

 
 
 

2)

Hurá! Úspěšně zafinancováno!

Začíná se realizovat projekt. Ten je realizován společností INVESTER, nebo nově vznikající právnickou osobou založenou za účelem realizace projektu a to v součinnosti s autorem projektu a zainteresovanými zájemci. INVESTER získává vždy obchodní podíl v konkrétní právnické osobě. Stává se tak společníkem v právnické osobě se všemi právy a povinnostmi.

 

 

3)

Začínáme realizovat projekt s cílem budoucího zisku

V případě, že je projekt na své cestě úspěšný, INVESTER rozdělí zisky a připíše je do uživatelského účtu zájemce, který vlastní obchodní podíl nepřímo. V případě přímého obchodního podílu se zájemce stává společníkem právnické osoby se všemi právy a povinnostmi. V tomto případě má zájemce plný přístup do činnosti projektu a má náhled do účetnictví právnické osoby. 

 
 
 

4)

Vyplácíme zisky

Po připsání zisků může zájemce kdykoliv zažádat o jejich výplatu a INVESTER je odešle do 5 pracovních dnů na bankovní účet zájemce. V případě přímého podílu je zájemce společníkem v právnické osobě a může tedy spolurozhodovat o výplatě zisku.  

 

 

Modelový příklad

Varianta pro získání nepřímého obchodního podílu

Michal si vybral nákup nepřímého obchodního podílu v projektu „Dovoz zboží z Bali“ za cenu 200.000 Kč. Projekt se naplnil i ostatními zájemci a vybrala se potřebná cílová částka. Michal si vybral účast formou nepřímého podílu, kdy jeho obchodní podíl drží INVESTER. Ve chvíli, kdy je projekt zrealizován a vygeneruje první zisky, připisujeme je do Michalova uživatelského účtu. Michal má nárok na výplatu zisku a to do chvíle kdy projekt bude existovat a generovat zisk. Michal může svůj podíl zrušit pouze prodejem obchodního podílu za jím zvolenou cenu a to jiné fyzické nebo právnické osobě, dalšímu uživateli platformy INVESTER nebo společnosti INVESTER.

Varianta pro získání přímého obchodního podílu

Zdeněk si vybral variantu nákupu přímého obchodního podílu v projektu. V nově založené právnické osobě Dovoz zboží z Bali s.r.o. bude společníkem se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Bude se moci společně s autorem projektu podílet na rozhodování o směřování projektu, bude mít přístup do účetnictví a všech stránek projektu. O výplatě zisků spolurozhoduje a po zdanění mu jsou vypláceny zisky přímo na jeho bankovní účet případně jinou formou dle jeho vlastní volby.

 

Zaujali jsme Vás?

Zkuste to s námi. Registrace trvá jen 3 minuty!

Zaregistrovat se

login-icon Přihlášení

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se

Registrace nového uživatele
Zapomněli jste heslo?