CÍLOVÁ ČÁSTKA: 5.000.000 Kč
VÝNOS DLUHOPISU: 9.5 %
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU: 1.000 Kč
MIN. ČÁSTKA PRO NÁKUP: 1.000 Kč
VÝPLATA VÝNOSU: Dvakrát ročně
MAX. OBJEM EMISE: 15.000.000 Kč
Zbývá 37 dní, 23 hodin a 59 min
 
Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

PROČ S NÁMI INVESTOVAT DO TĚCHTO DLUHOPISŮ

Nově vám nabízíme exkluzivní příležitost investovat do dluhopisů společnosti Zubní ordinace + laboratoř s.r.o., tedy do rozvoje jednoho z nejpopulárnějších projektů, který jsme minulý rok na naší platformě INVESTER měli – v jeho rámci se nám během jediného měsíce (září–říjen 2023) povedlo vybrat celou cílovou částku 3,8 milionu Kč. Společnost díky těmto financím nyní již rekonstruuje první zubní ordinaci ve Středočeském kraji a během září opět začne fungovat a bude pro své pacienty k dispozici.

Zmíněná firma má za sebou prokazatelnou historii, obraty, zisky a zavedenou klientelu. Konkrétně existuje již od roku 2009 a jen za rok 2022 dosáhla čistého ročního obratu kolem 6 milionů Kč. Současná ordinace, kterou provozuje, sídlí v menším městě v dobré lokalitě a má víc než dostatečnou poptávku po službách (zajištěný odbyt služeb).

Projekt finance, které zamýšlí vybrat přes předmětné dluhopisy, následně využije pro vytvoření 2 nových ordinací a k získání další již existující ordinace do majetku firmy. Nákupem těchto dluhopisů získáte po dobu 5 let fixní úrok 9,5 % p.a. Takovéto firemní dluhopisy ocení zvlášť ti, kteří si chtějí portfolio obohatit konzervativní investicí.

 

TIP: Dluhopisy jednoduše zakoupíte a od té chvíle běží čas do pravidelné výplaty úroků – oproti zakoupení obchodního podílu tak nečekáte na výběr celé částky.

 

PŘEDNOSTI INVESTICE DO FIREMNÍCH DLUHOPISŮ

  • Stabilní zhodnocení – majitelé dluhopisů se můžou spolehnout na fixní úrok 9,5 % ročně po dobu 5 let, a to s pravidelnou výplatou 2× ročně
  • Perspektivní byznys – v době, kdy je v ČR obrovská poptávka na kvalitní a dostupné stomatologické služby, spatřujeme v rozvoji projektu značný potenciál
  • Odkup po 5 letech – po 5 letech od nákupu těchto dluhopisů dojde ke splacení jistiny, tedy projekt vrátí investorovi jím investovanou částku
  • Extra 1% bonus – za 5. rok vlastnictví dluhopisu (před vrácením jistiny, tedy původně investované částky) získáte jako bonus 1 % úroku navíc
  • Podpora institucí – značná podpora obcí a jejich zástupců pro poskytovatele stomatologických služeb, které firma chce poskytovat ve velkém
  • Předjednaní zubaři – pro ordinaci je nezbytný stomatolog, kterých je obecně nedostatek. My jich máme předsmluvněno deset, personál tedy budou mít ordinace zajištěný

 

EXKLUZIVNĚ: Po 3 letech od zmíněné firmy obdržíte návrh na proměnu svých dluhopisů na odpovídající obchodní podíl. Návrh samozřejmě nemusíte akceptovat. Ovšem v případě úspěšného rozvoje může být tato varianta velmi výhodná, jelikož podíl na zisku společnosti může úroky z dluhopisů značně převýšit.

 

 

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Zhodnocení je vypláceno na bankovní účet investora dle Emisních podmínek 2× ročně, a to vždy k 30. 6. a 30. 12. Maximální objem emise je stanoven na 15.000.000 Kč. Pro prodej dluhopisů prostřednictvím INVESTERu máme nyní alokovány dluhopisy v celkové výši 5 milionů Kč v rámci 1. etapy financování rozvoje tohoto projektu. 

 

 

KONCEPT SÍTĚ ZUBNÍCH ORDINACÍ 

 

 

KONKRÉTNÍ ROZLOŽENÍ INVESTICE

Předpokládané rozložení investice při financování projektu ve výši 10.000.000 Kč (1. kolo financování 5 milionů Kč a 2. kolo financování 5 milionů Kč):

  • Vytvoření dvou nových ordinací v ČR ~ cca 60 % (místo formou dlouhodobého pronájmu, možné stomatology máme v tuto chvíli již předjednané)
  • Počáteční náklady a rezerva ~ cca 20 % (náklady spojené s provozem ordinací – například pronájem prostor, náklady na pracovníky, materiály atd.)
  • Odkoupení zavedené ordinace ~ cca 20 % (konkrétně firmy s více jak 10letou historií, jež se specializují na stomatologickou péči a laboratorní činnost)

 

PŘÍKLAD PRO LEPŠÍ PŘEDSTAVU

Investor zakoupí 10 dluhopisů v celkové hodnotě 10.000 Kč s fixním výnosem 9,5 % ročně a dluhopisy jsou mu předány v listinné podobě zásilkou. V tomto případě získá roční výnos 950 Kč (475 Kč po konci června a 475 Kč po konci prosince). Po 5 letech získá na úrocích 4.750 Kč, navíc 1 % z jistiny tedy 100 Kč a za původní kupní cenu od něj firma jeho dluhopisy odkoupí zpět (tedy za 10.000 Kč). Celkem tak může získat 4.850 Kč po 5 letech. Podrobné informace o dluhopisech naleznete v Emisních podmínkách.

 

 

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU

» Detailní mechanika projektu

Garantem tohoto projektu je emitent dluhopisů, tedy společnost Zubní ordinace + laboratoř s.r.o. Smlouva o úpisu dluhopisů vzniká přímo mezi investorem a emitentem. Investor poukáže finanční prostředky na depozitní účet vedený pro emitenta dluhopisu. Emitent vyplácí výnosy z dluhopisu dvakrát ročně přímo na jeho bankovní účet dle emisních podmínek. Výnosy nejsou načítány ani vypláceny prostřednictvím uživatelského rozhraní INVESTER.

0
Aktivních projektů
0
Zafinancovaných projektů
0
Uživatelů
0
Celkem zafinancováno