CÍLOVÁ ČÁSTKA: 1.022.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 20 % ?
Cena za 1% podílu: 51.100 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
Zajištění projektu: Ne ?
Plánovaný zisk projektu: 874.800 Kč ?
45%

Předobjednáno 457.100 Kč z cílové částky 1.022.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

 

Tento projekt nazván "Delegi" je zaměřen na vybudování P2P platformy pro virtuální asistentky sloužící k outsourcingu backoffice služeb pro MSP (malé a střední podniky).  Celá platforma je zaměřena na mezinárodní dosah a škálovatelnost projektu. Projekt nabízí zhodnocení cca 17% za první rok s odhadovanou návratností 44 měsíců. 

 

POPIS PROJEKTU A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Tento projekt je zaměřen na vybudování společnosti s globálním potenciálem nabízející outsourcing asistenčních služeb pro živnostníky, malé a střední podniky. V anglicky hovořících zemích známo jako virtual assistent. 

Služba tzv. Virtuálních asistentek se neustále rozvíjí nejen v Evropě, ale například i v USA. České firmy také začínají delegovat práci na externí pracovníky. Autor projektu předpokládá, že v Česku je zatím vhodná příležitost vybudovat schopnou firmu, která tato službu bude hrdě zastupovat a nabízet hlavně B2B. Virtuální asistentky jsou mnohem efektivnější než klasický zaměstnanec, maximální efektivity dosáhneme taky pomocí interního ratingu a feedbacku jednotlivých vykonaných úkolů asistentkami. 

Celý proces bude fungovat online. Web bude strukturován do online platformy. Na jedné straně bude komplexní nábor nových virtuálních asistentek, kategorizovaných podle dosavadních zkušeností, dovedností, časové dostupnosti a jazyka. Na druhé straně klienti poptávající konkrétní práci od virtuálních asistentek včetně časového rámce. Konečným záměrem je pak synergické propojení těchto dvou stran se současným zachováním kvality poskytovaných služeb. Další moduly interního systému jsou součástí obchodního tajemství kvůli zachování náskoku před konkurencí. 

Investice bude použita především na počáteční investice do webu, marketingu, obchodu, zázemí online firmy a začátku budování interního systému.

 

AUTOR PROJEKTU

Autorem tohoto projektu je  Marek Sikora.  Marek podníká od svých 22 let aktivně a vystudoval také obor řídící systémy. Marek vymyslel celý koncept projektu Delegi, který chce aplikovat  na českém trhu. Cílem je vybudovat firmu, která bude mít zázemí, bude klientům šetřit čas a nabízet nadstandardní servis a služby. Marek připravuje k projektu i přehlednou aplikaci, která bude usnadňovat práci nejen asistentkám ale i klientům. Mezi Markovy záliby patří také jiné technolgie jako PLC programování, kryptoměny a robotizace. 

 

Marek chce být také v kontaktu se zainteresovanými investory a o průběhu je informovat o novinkách. Bude také rád, pokud by se investoři do celého projektu chtěli zapojit svými vlastními silami a to v případě přímého podílu, který je vyhrazen pro investory s minimálně 5% podílem. 

 

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU 

Projekt se nachází ve fázi startupu, v první fázi po zafinancování budeme věnovat finance konkrétním částem celého nastavení, jako jsou webové stránky, interní procesy, marketing, obchod a další dílčí části. V rámci začátku bude zapotřebí vybudovat i zázemí formou kanceláří včt. vybavení. 

 

CÍLE PROJEKTU 

Cílem projektu je založení společnosti a vytvoření funkčního businessu, který bude pomáhat podnikatelům na území České Republiky ale postupně také na Slovensku. Projekt nebude sloužit pouze pro podnikatele ale také pro všechny, kteří budou potřebovat zařídit úkoly, vyřešit problémy a ušetřit čas. 

 

KONKURENCE

Na trhu je již konkurence, kterou autoři analyzovali. V rámci analýzy jsme zjistili, jaké firmy využívají tyto služby, jak se firmy věnují propagaci a marketingu, jaké mají na služby ohlasy. V rámci průzkumu Virtuálních asistentek autoři prováděli tzv. Mystery Shopping, kde zjistili, že doba odpovědi byla poměrně dlouhá, v některých případech se do dnes nikdo neozval, na tyto skutečnosti jsme narazili i v referencích. 

Mezi největší konkurenty patří:

Office to go

Mytimi

Osobní Asistentka 

 

V rámci služby, kterou chceme nabízet - zákaznický servis - autoři příliš přímých konkurentů nenalezli. Jsou zde firmy, které zákaznické servisy provozují, ale provozují je především pro e-shopy, které chtějí expandovat do zahraničí a zemí EU. 

Zákaznický servis je služba, která pomáhá menším a středním eshopům zajistit zákaznický servis, který je pro jejich hodnocení a povědomí důležitý. Služba zákaznického servisu dokáže e-shopům řešit telefonáty zákazníků, kteří volají ohledně objednávek, dotazů a dalších. 

Autoři vidí výhodu oproti konkurenci, v tom, že vše bude na jednom místě s možností okamžitého kontaktu s asistentkou, která má zkušenosti, které klient požaduje. "Chceme klientům zajistit profesionální služby dle jejich kritérií a požadavků, náš klient taky bude mít přesný výstup k práci asistentky, kde uvidí čas výkonu práce, které úkoly splnila". - tyto aspekty u konkurentů nenašli.

Aktuální hledanost klíčových slov "virtuální asistentka" shrnují následující dva obrázky:

 

Silné stránky projektu: 

KNOW HOW a zkušenosti v obchodu

Zkušenosti v rámci virtuální asistentky na volné noze. 

Slabé stránky projektu:

Nízké povědomí veřejnosti o službách virtuálních asistentek

Strach větších firem delegovat práci “ven”

 

AKTUÁLNÍ FÁZE PROJEKTU

Projekt se aktuálně nachází v přípravách. Autoři připravují procesy a nastavují veškeré kroky, které po zafinancování budou aplikovat. 

 

ROZDĚLENÍ INVESTICE

Investiční částka bude použita především na počáteční investice do webu, marketingu, obchodu, zázemí online firmy a začátku budování komplexního interního softwaru.

Marek bude celý proces kontrolovat a přinášet hlavní inovace. V rámci zkušeností se bude starat o kompletní chod IT celého projektu. Pro jeho škálovatelnost a maximální efektivitu vyvineme komplexní software společně s aplikacemi pro stranu klientů i asistentek, která bude kromě mnohých dalších funkcí informovat obě strany o procesech.

 

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU 

Zaměření projektu je online outsourcing pro podnikatelské subjekty, pro hlavní komunikační a prodejní kanál budou sloužit naše webové stránky a do budoucna naše aplikace. 

 

Typickým klientem služby jsou podnikatelé, kteří nemají čas na administrativní činnosti a snižuje to jejich produktivitu. Využitím našich služeb a delegováním práce na asistentku se zvýší produktivita podnikatele a ten se tak může věnovat své činnosti na 100%. 

Naši cíloví klienti řeší především tyto problémy: 

Příprava dokumentů

Rezervace/Booking

Příprava dokumentů 

Příprava účetních dokladů

Vedení agendy, faktur, podkladů

Správa sociálních sítí, webových stránek

Domlouvání schůzek a další nevyjmenované služby. 

 

Obrat v roce 2020:

Za rok 2020 autor projektu předpokládá odhadovaný objem prodejů, tedy celkový obrat společnosti, okolo 2.358.800 Kč. 

 

Náklady v roce 2020:

Autor projektu předpokládá celkové provozní a režijní náklady celkem 1.476.000 Kč.

 

Zisk společnosti v roce 2020:

Na základě očekávané průměrné marže služeb, a odhadovaných nákladů, autor projektu předpokládá čistý zisk společnosti 874.800 Kč za rok 2020.

 

Pro rok 2021 společnost plánuje čistý zisk ve výši zhruba 1.035.600 Kč, pro rok 2022 plánuje čistý zisk ve výši zhruba 1.956.600 Kč.

 

 

 

VLASTNICKÁ STRUKTURA A TÝM

Po zafinancování projektu bude založena nová společnost ve formě s.r.o. Autorka projektu nabízí 20% volný obchodní podíl investorům formou přímého nebo nepřímého podílu. Rozdělení obchodních podílů:

• 38% - Autor Marek Sikora

• 37% - Pavlína Kavková

• 20% - VOLNÝ OBCHODNÍ PODÍL - určeno pro zájemce o obchodní podíly. Přímý podíl podíl může získat investor, který zakoupí více minimálně 5% projektu. 

• 5% - INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.

 

 

INVESTOR

 

MONETIZACE

Dle dodaných ekonomických plánů autor projektu předpokládá čistý zisk 874.800 Kč za první rok. 

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1%, za cenu 51.100 Kč. Investor získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti, tedy v případě splnění odhadů 8.748 Kč za první rok (zhodnocení cca 17%). Za druhý rok provozu získá uživatel 10.356 Kč (zhodnocení cca 20% p.a.). Za třetí rok provozu získá uživatel 19.560 Kč (zhodnocení cca 38% p.a.)

Návratnost investice je vyčíslena na cca. 44 měsíců.

Podrobně: Uživatel zakoupí 1% obchodního podílu ve výši 51.100 Kč. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Pokud se společnosti následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků, za první rok provozu uživatel dostává 1% podíl na zisku ve výši 8.748 Kč). Za druhý rok provozu získává 1% podíl na zisku ve výši 10 356.Kč. Za třetí rok získává 1% podíl na zisku ve výši 19.560 Kč . Výplatu podílu získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu, která probíhá koncem března následujího roku. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních uzávěrek, a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl. Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu. Výše uvedené odhady jsou před zdaněním srážkovou daní. 

Data prezentovaná v rámci monetizace byla poskytnuta autorem projektu.

 

RIZIKO

Projekt má přiřazen „Rating: C" Vyšší riziko – Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Jedná se o nový produkt. Kapitál především směřuje do nákupu přístrojů a vybavení. Projekt není jištěn hmotným majetkem a představuje vyšší riziko, které vyvažuje vysokým výnosem. Projekt bude realizovat společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.

 

 

 

Máte dotaz nebo se Vám zdá že, jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás na info@invester.cz, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

logo invester

Odpovědná osoba za projekt na portále Invester.cz je Pavlína Kavková ( Account Manager).

Máte dotaz, nebo se Vám zdá že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, budeme rádi, když se za námi zastavíte osobně a budeme moci jakékoliv otázky zodpovědět v rámci osobního jednání. Kontaktujte nás na e-mailu kavkova@invester.cz nebo +420 604 246 913 pro domluvení osobní schůzky.