CÍLOVÁ ČÁSTKA: 1.200.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 30 % ?
Cena za 1% podílu: 40.000 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
Zajištění projektu: Ano, zápůjčkou ?
Výplata výnosu: Čtvrtletně ?
39%

Předobjednáno 464.280 Kč z cílové částky 1.200.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

PROČ DO PROJEKTU WOOD FACTORY INVESTOVAT

Tento projekt nabízí příležitost investovat do dřevozpracujícího podniku WOOD FACTORY, který nově zakládá úspěšná stavebně-projekční firma ARCONIS. Podnik využije mnohaleté zkušenosti práce se dřevem a výrobu zaměří výhradně na jednoduché dřevěné domky, konkrétně na typ Marie (produktová řada). Zároveň je koncipován i jako velkoobchod se dřevem a dřevěnými výrobky.

Ve spolupráci s mateřskou firmou WOOD FACTORY zacílí svůj odbyt hlavně na německý a rakouský trh, kde je  po takovýchto výrobcích vysoká a stabilní poptávka (otestováno). U dřevěných konstrukcí se marže pohybuje kolem 30 %, a kromě nich zákazníci poptávají i další doplňkové služby, jako jsou montáže, úpravy či údržba.  

Jádrem koncepce průmyslového dřevozpracujícího podniku WOOD FACTORY je profesionální vysoce zisková dřevovýroba domků Marie realizovaná týmem se zkušenostmi jak z oblasti výroby, tak i z marketingu a online prodeje, který v mateřské skupině tvoří primární prodejní kanál výrobků a služeb.

Investované finance projekt využije na nákup vybavení, administrativní a personální náklady, nákup dodávky pro závoz materiálu a stavebního materiálu. Projekt je navíc jištěn zápůjčkou, na základě které se počítá s výplatou fixního výnosu min. 15 % p.a. z investované částky, a to čtvrtletně přímo do účtu investora.

 

VÝHODY TÉTO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

  • Projekt postavený na zkušenostech – podnik využije know-how mateřské firmy, její špičkový management a zkušenosti odborného týmu, což vše pomůže v jeho prosazení se na trzích
  • Zaměření na lukrativní trhy – konkrétně na Německo a Rakousko, kde výrobky ze dřeva velmi oceňují a kde je po nich a souvisejících službách velmi vysoká a stabilní poptávka
  • Zajištěný odbyt i dodávky – mateřská firma má již stovky klientů a připravený e-shop, navíc projekt má stabilního dodavatele dřeva na tuzemském trhu a případně možnost nakupovat jej v zahraničí
  • Garantované zhodnocení 15 % p.a. – projekt je zajištěný zápůjčkou, část investic jde do pořízení vozu, a navíc má i jistý výdělek díky již zavedené mateřské společnosti ARCONIS, pod kterou projekt  spadá
  • Pravidelný výnos – vyplácen bude čtvrtletně do INVESTER účtu investora (garance zápůjčkou)

Poznámka: V tomto případě se jedná obdobu dluhopisu (fixní výnos), avšak není zde cenný papír (jako je dluhopis), ale zmíněná zápůjčka (jištěna podílem INVESTERu v nové firmě). Po 3 letech se dle výsledků uvidí, jak budou obě strany spokojeny se spoluprací.  Dle toho se budou volit další kroky (např. expanze na německý trh apod.) a kola financování, nebo možnost odkupu podílu zpět autorem za předpokladu navrácení jistiny.

 

ZISKOVOST PROJEKTU A MOŽNÁ RIZIKA

Jedná se o nový startup, který je zaštítěn společností ARCONIS a který poptává finance na nastartování výroby dřevěných domků (řada Marie). V rámci tohoto projektu je stanoven rating C, tedy Vyšší riziko.

Dle business plánu se v následujících letech zisky po zafinancování na INVESTERu odhadují takto:

» Rok 2023 celkový obrat firmy cca 1.000.000 Kč se ziskem cca 300.000 Kč

» Rok 2024 celkový obrat firmy cca 1.200.000 Kč se ziskem cca 380.000 Kč

» Rok 2025 celkový obrat firmy cca 1.350.000 Kč se ziskem cca 427.500 Kč

Tato investiční příležitost je koncipována pro výrobu dřevěných domků Marie a vyzkoušení spolupráce. V případě úspěšného ozkoušení se bude sortiment rozšiřovat o další dřevěné výrobky a firma může expandovat do Německa. Expanze přijde na řadu po vyzkoušení základního sortimentu a má za cíl dále navyšovat obraty a zisky (v tuto chvíli je nelze vyčíslit ani s nimi počítat – ukáže je až dle situace na trhu).

 

ROZLOŽENÍ INVESTICE A VLASTNICKÁ STRUKTURA

Položkové rozložení investice 

30 % na nákup vybavení dílny

30 % na administrativní a personální náklady

30 % na pořízení dodávky na závoz materiálu

10 % na samotný stavební materiál

Budoucí vlastnická struktura: Pro běh projektu bude založena nová společnost WOOD FACTORY  s.r.o. Majoritní část, tedy 70% podíl, bude vlastnit společnost LBCC Real Estate and Development s.r.o., IČO 07892811. Zbývající 30% podíl je k dispozici investorům.

 

 

STAV PROJEKTU A JEHO BUDOUCNOST

Historie projektu a jeho aktuální stav

  • Zajištěný nejen odbyt na tuzemském a zahraničním trhu, ale i dodávky, e-shop v přípravě
  • Předjednané prostory v Praze pro montovnu a showroom (v součinnosti se skupinou ARCONIS)

 

Rozvoj projektu a jeho budoucnost

  • V rámci projektu WOOD FACTORY se v této chvíli zatím jedná jen o montované domky Marie – ovšem pokud vše půjde dobře a uchytí se na německém trhu s tímto základním kamenem svého sortimentu, tak ten zamýšlí následně rozšiřovat i na další dřevěné výrobky, dílčí celky, pergoly a další typy domků atd.
  • Do budoucna se počítá s nabídkou dalších investičních příležitostí které, lze propojovat i s projektem WOOD FACTORY a dále ho rozrůstat a škálovat – v návaznosti na něj se chystá jeho rozvoj, a to mj. do stavebních úprav a vybavení výrobny Kynšperku či nákup větší dodávky pro rozvoz výrobků ve větším měřítku.

 

PŘÍKLAD PRO LEPŠÍ PŘEDSTAVU

 

Investor zakoupí 1% podíl ve společnosti WOOD FACTORY s.r.o. za 40.000 Kč, čímž získá pravidelnou výplatu výnosu ve výši 15 % p.a. ročně. V případě splnění všech předpokladů tedy 6.000 Kč za 1. rok (zhodnocení 15 % p.a.), za 2. rok 6.000 Kč (15 % p.a.) a za 3. rok 6.000 Kč (15 % p.a.). 

V rámci spolupráce se jedná pilotní projekt pro vyzkoušení spolupráce. Po 3 letech uvidíme, jak budou obě strany spokojené. Jednou z možností bude další rozvoj spolupráce (expanze firmy do Německa nebo další kola financování na INVESTERu). Další možností je autorův výkup podílu od investorů a odchod platformy INVESTER z projektu (za předpokladu, že ve 4. roce vrátí celou jistinu + uhradí základní úrok definovaný zápůjčkou).

 

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU

» O autorovi projektu WOOD FACTORY

Autor projektu Rudolf Lněnička je jednatelem v několika společnostech se širokým zázemím. V rámci našeho prověřování při boardingu na platformu jsme prověřovali společnost LBCC Real Estate and Development s.r.o., i mateřskou společnost LBCC Holding a.s., které jsou čisté v centrálních registrech dlužníků. 

Je nám nicméně známo, že pan Lněnička má v evidenci exekucí několik záznamů na svojí fyzickou osobu. Ty se však netýkají činnosti zmíněných firem, jejichž je dlouholetým úspěšným ředitelem. Konkrétně pramení z toho, že je dlouhodobým bojovníkem proti zneužívání institutu exekucí – vadí mu totiž výše odměn advokátům a exekutorům, kdy se v systému stalo lukrativnější vymáhat spíše drobné pohledávky.

Pan Lněnička proto svůj případ z principu odmítá uzavřít splacením pohledávky, která jde za ním. S exekucemi nesouhlasí, a tak iniciuje legislativní změny s dílčími úspěchy, aby zmíněný fenomén z právního systému ČR odstranil. Za svoji práci a přínos v oblasti pohledávek dokonce obdržel ocenění od ministerstva spravedlnosti (Roberta Pelikána, se kterým v této věci osobně mj. jednal).

» Vize: Široká síť dřevozpracujících podniků

ARCONIS představuje partnera pro oblast stavby a projekční činnosti především v oblasti realizace rezidenčních projektů (dostupné bydlení). Vytvoření firmy WOOD FACTORY je pouze 1. fází širšího projektu. V něm INVESTER získá společně s investory podíl ve firmě a ozkouší spolupráci se skupinou ARCONIS. V dalších etapách pak bude možné financovat související projekty a dále zvyšovat výnosy projektu WOOD FACTORY.

Celý projekt ARCONIS je koncipován s rozpočtem 30 milionů Kč, kterou zajišťují jak privátní, tak institucionální investoři. INVESTERu byla nabídnuta možnost podílet se na financování dílny WOOD FACTORY, kde se bude ze začátku vyrábět jeden konkrétní domek. Dále WOOD FACTORY představuje síť dřevozpracujících podniků, které budou vyrábět svou produkci (zahradní domky a příslušenství) + dodávat dílčí prvky pro rezidenční výstavbu v rámci skupiny ARCONIS.


» Detail zajištění projektu 

Garantem projektu je Bc. Rudolf Lněnička, budoucí jednatel společnosti WOOD FACTORY s.r.o. (tu v případě zafinancování založí autor projektu společně s platformou INVESTER), který je za její správu a za management odpovědný. INVESTER ve společnosti pro investory získá podíl ve výši 30 %, prostřednictvím kterého se investoři budou podílet na zisku této společnosti. INVESTER zmíněné společnosti přenechá investovanou částku na základě smlouvy o zápůjčce s úrokem 15 % ročně. V případě výplaty zisku budou úroky o tento zisk poníženy. V případě, že by společnost nedosáhla v prvních letech zisku, získají investoři úroky ze zápůjčky.

 

0
Aktivních projektů
0
Zafinancovaných projektů
0
Uživatelů
0
Celkem zafinancováno