CÍLOVÁ ČÁSTKA: 3.900.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 40 % ?
Cena za 1% podílu: 97.500 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: B Střední riziko ?
Zajištění projektu: Ano, částečně ?
3%

Předobjednáno 123.500 Kč z cílové částky 3.900.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

POPIS PROJEKTU 

Předmětem projektu je import, prodej, pronájem a servis stavebních strojů a techniky. Autor za dobu svého podnikání již prodal desítky strojů typu minibagr od 0,8 tun do 2 tun, vibrační desky, pěchy, vibrační válce a jiné stroje. Autor obchoduje s dodavatelem z Číny zhruba 4 roky.

 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Od první objednávky má značný posun v kvalitě, servisu a ceně. Výrobce z Číny by chtěl, aby byl prodejce schopen zařídit i prvotřídní servis. Vedení výrobce informovalo autora, že vzhledem ke kvalitě poskytovaných oprav a úprav strojů by rádi autorovi projektu udělili autorizaci k samostatnému poskytování oprav a úprav strojů pro Evropu.

Při návštěvě výrobních závodů v Číně autor dostal nabídku od vedení společnosti vytvořit pobočku v ČR pro Evropu, jelikož výrobce nemá velký odbyt strojů z celého sortimentu a má jen pár překupníků v Evropě a v  ČR má pouze autora tohoto projektu.

Autor má zajištěného a otestovaného výrobce z Číny včetně spolehlivé přepravy do ČR a Evropy. Historicky má prodeje. Nemá však dostatečný kapitál na nákup strojů na sklad a pro půjčovnu, a to jej brzdí v rozvoji.

 

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je vytvoření pobočky v ČR, která bude výhradní prodejnou a půjčovnou sortimentu v oblasti techniky a stavebních strojů pro celou Evropu. Zároveň chce autor poskytovat autorizovaný servis.

 

VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Náklady: 

 • Nákup strojů: 2.700.000 Kč
 • Nákup náhradních dílů a příslušenství: 200.000 Kč
 • Pronájem pobočky (4 měsíce): 160.000 Kč
 • Vybudování zázemí firmy: 50.000 Kč
 • Vybudování zázemí servisu: 90.000 Kč
 • Mzdy (první 4 měsíce), energie, provoz automobilu: 250.000 Kč
 • Marketing: 450.000 Kč

Celková výše investice 3.900.000 Kč‬

 

AUTOR PROJEKTU

Autorem projektu je Jiří Přibyl, který pracuje jako servisní technik stavebních strojů, 4 roky prodává stavební stroje a stavební stroje jsou i jeho koníčkem. 

Nápad na projekt vznikl před 5 lety, kdy potřeboval malé rypadlo domů. Objednal si první dva stroje a byl  mile překvapen. Od té doby vznikl nápad o prodeji strojů, který svépomoci realizuje do dnes. 

 

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

Nejsilnější stránkou projektu je výhradní zastoupení společnosti pro Evropské země a podpora výrobce, který autorovi udělí i autorizovaný servis. Značný je i nárůst trendů ve vyhledávání daných služeb. 

Slabou stránkou je menší povědomí o nové firmě, která vznikne. 

 

Historický vývoj hledání klíčových slov k danému projektu. 

 

KONKURENCE

Konkurence v této kategorii zboží není malá, výhodou oproti ostatním je nízká prodejní cena až o polovinu a srovnatelná kvalita.

Mezi konkurenty patří: 

 • MITOP HB - půjčovna stavebních strojů a zařízení
 • STAVES - půjčovna stavebních strojů a zařízení, prodej, servis a bazar
 • MARENT - půjčovna stavebních strojů

FRANCIE,  FINSKO, ŠVÉDSKO A POLSKO – v těchto zemích není stabilní odbyt, jen drobní překupníci, co by v případě založení pobočky v ČR odebírali od autora  projektu. 

 

ODBYT A PRODEJ

Autor projektu se pohybuje v servisních službách už několik let a zná požadavky zákazníků. Nové zákazníky budeme hledá v oblasti stavebnictví, zemědělství. Máme domluvenou prezentaci v odborném časopise a na webech. Pro pomoc prodeje bude podstatné i příslušenství a servisní služby pro zákazníky.

Autor chce nakupovat stroje v Číně u dodavatele, který vyrábí stavební stroje typu: 

 • minirypadla
 • rypadla do 8 tun
 • nakladače
 • hutnící  technika
 • pumpy na beton
 • omítací stroje a mnoho dalších strojů.

Hlavní produkty

Vedlejší produkty

Drobné nářadí

Drobného nářadí (vibrační desky a pěchy, řezačky betonu, benzínové rozbrušovačky, minidumpery, ...) bude nakoupeno v celkové hodnotě 338.450 Kč, průměrná marže je po započtení i odečtení opravy 200 %, průměrný zisk činí 676.900 Kč. Průměrná cena objednávky je dle cen na internetu a sdělené informace autorem projektu vypočítána na 8.000 Kč.

Servis

Předpokládaný měsíční obrat 8.000 Kč.

Půjčovna nářadí 

L 08 ex váha 0,86n tun, minirypadlo. Hloubka výkopu 1.650 mm. Pořizovací cena 185.000 Kč (170.000 Kč i s vozíkem). Životnost stroje je 5 let.

Ceny půjčovny:

 • 1 den  1.650 Kč
 • 2-7 dní 1.490 Kč
 • 7+ dní 1.350 Kč

Ceny jsou bez PHM a obsluhy. 1 den půjčení je 8 motohodin/den stroje, za každou další motohodinu je účtován poplatek 100 Kč.

 

Vize společnosti: 

První rok

V prvním roce je nutné vybudovat stabilní zázemí, sklad zboží, dílů i příslušenství. Také marketing je důležitý, protože sklad plný zboží bez prodeje je k ničemu. K prodeji je důležitý servis, aby řešil případné poruchy, servisní intervaly a jiné požadavky zákazníků. Pro zajištění servisu mimo záruční dobu nabídka zákazníkům ke stroji různé druhy FULL SERVISních zásahů, balíčky servisních intervalů atd. Půjčovna je důležitá ze směru prodeje, aby si mohl zákazník stroj vyzkoušet na své stavbě, nebo jako překlenovací stroj v případě servisu. Půjčovna by se mohla rozvíjet postupně 1-2 stroje na začátek a později dle vývoje dopňovat stroje. O chod společnosti se budou zatím starat 2 osoby, v případě potřeby by se řešili lidé na dohodu. Pro podporu prodeje bude nejlepší zařídit i financování pro zákazníky (úvěr, leasing...) dnes prodávám stroje přes Hallobank.

Druhý rok

V druhém roce a v závislostí na prodaných strojích bude potřeba 1 zaměstnanec na pozici servisního technika a správce půjčovny. Důležité je starat se o rozvoj společnosti a zajistit více zboží, služeb a zákazníků. Zvýšení zisků a prodeje aspoň o 75 %.

Třetí rok

Ve třetím roce posílit rozvoj společnosti, zajistit více zboží, služeb a zákazníků. Zvýšení zisků a prodeje. Pokud to bude možné, tak zaměstnat obchodního zástupce – prodejce. Nejlépe ze středočeského kraje. Zvýšení prodeje alespoň o 50 %

Čtvrtý rok

Ve čtvrtém roce bych rád posílil personál o administrativního pracovníka/ci, protože administrativních nároků je v každé společnosti požehnaně a také pro přípravu účetních podkladů. Zvýšení prodeje a zisků, zavedení nových druhů zboží a služeb.

 

VLASTNICKÁ STRUKTURA A TÝM

Společnost za účelem realizace projektu nabízí 40 % volný obchodní podíl investorům. 

Rozdělení obchodních podílů v nové společnosti bude následující:

 • 55 % - Jiří Přibyl
 • 5 % - INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.
 • 40 % - volný obchodní podíl skupiny INVESTER - určeno pro zájemce o přímé či nepřímé obchodní podíly.

 

PLÁNOVANÉ VÝSLEDKY

Plánované výsledky (čistý zisk před zdaněním)

1. rok (do konce roku 2021)    473.000 Kč

2. rok (do konce roku 2022) 1.049.000 Kč

3. rok (do konce roku 2023) 1.899.000 Kč

4. rok (do konce roku 2024) 2.303.000 Kč

 

INVESTOR

 

MONETIZACE

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1 % za cenu 97.500 Kč. Investor získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1 % z celkového zisku společnosti, tedy v případě splnění odhadů 4.730 Kč za první rok (zhodnocení cca 4,85% p.a.). Za 2. rok získá uživatel 10.490 Kč (zhodnocení 10,76% p.a.). Za 3 roky získá uživatel 18.990 Kč (zhodnocení 19,48% p.a.). Ve 4. roce získá uživatel 23.030 Kč  (zhodnocení 23,62% p.a.).

Podrobně: Uživatel zakoupí 1 % obchodního podílu ve výši 97.500 Kč. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Pokud se společnosti následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků, za první rok provozu uživatel dostává 1 % podíl na zisku, tedy 4.730 Kč, po zdanění srážkovou daní 4.019 Kč. V následujícím roce získává 1% podíl na zisku ve výši 10.490 Kč, po zdanění srážkovou daní tedy 8.916 Kč.. Ve 3 roce  získává  uživatel 18.990 Kč po zdanění srážkovou daní tedy 16.141 Kč.

Návratnost investice je odhadována na cca 62 měsíců. Výplatu podílu na zisku získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu, která probíhá koncem března následujího roku. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních uzávěrek, a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl. Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu. Data prezentovaná v rámci monetizace byla poskytnuta autorem projektu.

Autor projektu se rozhodl investorům nabídnout navíc výnos ze svého podílu. V prvním roce se bude jednat o 0,6 % z autorova podílu, ve druhém roce nabídne autor 0,8 % ze svého zisku z podílu a ve třetím roce 0,3 %.

RIZIKO 

Projekt má přiřazen „Rating: B"  – Tento rating přidělujeme projektům, kdy je část kapitálu použita pro nákup majetku, v tomto případě nákupu stavebních strojů do majetku firmy.