CÍLOVÁ ČÁSTKA: 13.934.900 Kč
VOLNÝ PODÍL: 100 % ?
Cena za 1% podílu: 139.349 Kč
Min. částka pro nákup: 5.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: A+ Velmi nízké riziko ?
Zajištění projektu: Ano ?
Výplata výnosu: Denní ?
0%

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

V rámci tohoto projektu se s námi můžete účastnit nákupu pozemku o rozloze 8.197 m2 a to formou nepřímého obchodního podílu na dobu 3 let s ročním výnosem 6% p.a. Pozemek se nachází v rezideční čtvrti Mikovice na okraji města Kralupy nad Vltavou. Skupina INVESTER chce v první fázi odkoupit stavební pozemek vč. příslušenství od stávajícího vlastníka za cenu 1.700 Kč/m2, s tím že ceny v lokalitě se pohybují kolem 1.600 Kč/m2 - 2.200 Kč/m2, dle konkrétního pozemku, jeho stavu atd. Cena tržní po zasíťování je při dolní hranici cca 3.500 Kč/m2. 

 

DALŠÍ POSTUP

Na pozemku plánujeme následně realizovat výstavbu 30 řadových rodinných domů určených k bydlení. Tato výstavba je na základě získaných informací od místního stavebního úřadu v dané lokalitě možná. Následně bude domluvena s projektantem realizace a příprava architektonické studie vč. inženýringu. Následovat bude realizace projektové dokumentace pro stavební povolení.

Finanční prostředky na realizaci řadových rodinných domů budou akvizovány v rámci samostatného projektu Výstavba 30-ti řadových domů, který otevřeme na naší platformě a to ve chvíli, kdy budeme mít hotovou výše uvedenou studii. Finanční prostředky na realizaci řadových domů budou kromě plaftormy INVESTER akvizovány od již oslovených zájemců o investici a případně budoucích zájemců o koupi nemovitosti. 

Po dokončení výstavby je plánováno rozprodání jednotlivých nemovitostí s pozemky za cenu obvyklou v tomto místě. Nákladová cena na výstavbu 1 RD je max 3.200.000 Kč (vč.pozemku a sítí). Prodejní cena se může pohybovat min. 5.800.000 Kč za jednu nemovitost(vč. pozemku). Celkový náklad na tuto investici vč příjezdových komunikací je cca 99.060.000 Kč s možným ziskem z prodeje až 74.940.000 Kč.

 

 

REALIZACE PROJEKTU

Po naplnění cílové částky a uzavření projektu bude potřeba pozemek fyzicky zakoupit a vyřídit veškeré formality. Pozemek přejde do vlastnictví společnosti INVESTER GROUP BUILDING a.s., která bude koordinovat realizaci a výstavbu projektu. 

Následně plánujeme tyto kroky: 

● V průběhu měsíce 8-9/2021 bude zpracována studie nemovitostního projektu architektonickou kanceláří, vč. přípravy vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců síťí a vlastníků sousedních pozemků. 

● V průběhu měsíce 10-12/2021 bude zpracována projektová dokumentace pro realizaci 30 řadových rodinných domů vč. inženýrské činnosti. Dále bude podána žádost o stavební povolení na místní stavební úřad. Po vydání stavebního povolení bude zahájen předprodej rodinných domů případným zájemcům.

● V průběhu měsíce 3-5/2022 budou realizovány na pozemku zemní práce, sítě / el. energie, voda, odpadní jímky /. Dále se bude realizovat nové oplocení. 

● V průběhu měsíce 6-7/2022 zahájíme výstavbu jednopatrových rodinných domů za účelem budoucího prodeje a pronájmu vždy s ohledem na aktuální zájem případných zájemců o koupi nemovitosti. 

● Během roku 2024 předpokládáme dokončení výstavby vč. kolaudace a následný prodej či případný pronájem nemovitostí.

 

LOKALITA

Město Kralupy nad Vltavou je jedno z nejrychleji se rozvíjejících měst středních Čech, které leží cca 20 km severně od Prahy. V současnosti zde žije cca 19.000 obyvatel. Okolí města je vhodné pro cykloturistiku, turistiku, návštěvu historických památek - zámek Veltrusy Nelahozeves. Dobrá dostupnost do Prahy - cca 20 min. autem na metro Letňany. Na hranici pozemku se nachází elektřina, voda, plyn, kanalizace. Pozemek je dobře přístupný a je v sousedství rodinných domů. Do centra Kralup nad Vltavou je to autem cca 3 minuty. V blízkém okolí se nachází veškerá občanská vybavenost. Aktuálně vedení města řeší 3 velké investiční projekty rezidenční výstavby a přestavbu bývalého pivovaru, který se nachází v nejužším centru města za účelem vybudování nového polyfunkčního domu. Během roku 2021 dojde také k přebudování vlakového nádraží a výstavbě nového autobusového terminálu.

 

INVESTOR

 

MONETIZACE

Uživatelé, kteří nyní nakoupí nepřímý obchodní podíl, mají možnos získat pravidelný výnos 6% p.a. z vložené částky v rámci svého uživatelského účtu. Výnos je načítán denně do uživatelského účtu po zakoupení předmětného pozemku. Po uplynutí 3 let může vlastník tohoto nepřímého podílu prodat zpět obchodní podíl platformě INVESTER nebo pokračovat v získávání pravidelného výnosu do doby prodání nebo pronájmu všech realizovaných nemovitostí, či dle aktuální situace. V případě, že by se nepodařilo realizovat výše uvedené rodinné domy například z důvodu negativního vývoje tuzemského nemovitostního trhu, bude pozemek prodán nebo pronajmut do doby zlepšení situace.

 

RIZIKO

Rating: "A+ Velmi nízké riziko" – Tento rating přidělujeme projektům, kdy je 100% kapitálu použito pro nákup fyzického majetku. Projekt realizuje společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl. 

 

ZAJIŠTĚNÍ INVESTICE

Finanční prostředky budou využity pouze za účelem nákupu předmětného pozemku. Platforma INVESTER si tímto vyhrazuje právo na vykoupení nepřímého obchodního podílu od jeho vlastníka i před datem splatnosti 3 let. Máte dotaz nebo se Vám zdá že, jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.