CÍLOVÁ ČÁSTKA: 1.300.000 Kč
VÝNOS DLUHOPISU: 9.8
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU: 20.000 Kč
MIN. ČÁSTKA PRO NÁKUP: 20.000 Kč
VÝPLATA VÝNOSU: Jednou ročně
MAX. OBJEM EMISE: 20.000.000 Kč
 
Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

 

Díky velkému zájmu investorů otevíráme třetí část emise dluhopisů INVESTER. Jmenovitá hodnota dluhopisu INVESTER 9,8% / 2026 je 20.000 Kč. Tento projekt reaguje na četné žádosti našich uživatelů, kteří poptávají projekty se stabilním ročním výnosem. Cenné papíry na jméno mají pevný roční výnos 9,8% p.a. z hodnoty dluhopisu. 

 

 

VÝHODY DLUHOPISU INVESTER

1) Fixní roční výnos 9,8% p.a.

2) Půlroční výplata zdaněného výnosu investorovi přímo na jeho bankovní účet

3) Možnost kombinace s ostatními projekty v portfoliu INVESTER a diverzifikace portfolia 

4) Po 5 letech odkoupení dluhopisů zpět společností INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. se 100% návratnosti vstupní jmenovité hodnoty dluhopisu

5) Roční výnos 9,8% p.a. platí i pro případ, že nedojde k předpokládanému úpisu dluhopisů

6) Konzervativní a bezpečná forma zhodnocení finančních prostředků

Výnos z dluhopisů je před započtením srážkové daně, na bankovní účet je vyplácen čistý a již zdaněný výnos.

 

 EMISNÍ PODMÍNKY

Výnos je vyplácen na bankovní účet investora dle Emisních podmínek a to dvakrát ročně a to vždy k 30.6. a 30.12. Podrobné informace o dluhopisech naleznete v příloženém dokumentu s názvem Emisní podmínky

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI


Proč emitujeme dluhopisy?

INVESTER má podíly nebo vlastní více než 16 společností a stále expanduje. Emitované dluhopisy nám umožní do budoucna udržet vysoké tempo růstu a financovat nové výzvy v rámci neveřejných projektů.

Naše stále se rozrůstající činnost, spolu s rostoucím počtem zafinancovaných projektů, vyžaduje více kontroly ale i pomoci z naší strany zafinancovaným subjektům. Kromě nových lidských zdrojů potřebujeme i větší finanční zdroje. Ty nám umožnují rychle investovat do projektů, pro které je standartní cesta prodeje podílů příliš pomalá. Dále se jedná také o příležitosti, u kterých by bylo zveřejnění na platformě rizikem, vzhledem k ochraně unikátního nápadu či know-how.

 

Na co finance použijeme?

Dluhopisy jsou určeny pro rozvoj a expanzi společnosti INVESTER a financování neveřejných investičních projektů. V současné době máme ve vysoké fázi přípravy dva neveřejné "podpultové" projekty, které jsou velmi zajímavé, ale bohužel je nemůžeme zveřejnit na platformě INVESTER. 

Jedním z projektů, který nemůžeme zveřejnit z důvodu ochrany podnikatelského nápadu je CoShare, platforma určená pro sdílení místa v rámci přepravy a spedice kontejnerů. Platforma umožní šetřit firmám náklady v mezinárodní přepravě a cílové skupině zákazníků významně snížit cenu dopravy. Pro investory s vyššími finančními částkami jsme schopni poskytnout bližší informace o projektu na základě podepsané dohody o mlčenlivosti (NDA).

Druhým projektem je nákup investičního pozemku o rozloze cca 50.000 m2 v České republice. Lokalita je v současnosti vedená jako louka a díky ideální charakteristice je vhodná pro umístění většího množství solárních panelů s budoucí distribucí energie do nedaleké průmyslové zóny. 

Do třetice nám dluhopisy umožní mimo rozvoje platformy i pohotovou reakci na zajímavé investiční možnosti. Umožní nám rychleji dofinancovávat vybrané projekty na platformě, kdy zkrátíme celý proces financování částečným vstupem našeho kapitálu.

Majitelé dluhopisů mají fixní výnos s výplatou dvakrát ročně. Výnos téměř odpovídá průměrnému zhodnocení projektů INVESTER za rok 2019. Investor tak nemusí vybírat konkrétní projekty do kterých investovat, diverzfikovat portfolio, a čekat zda se projekt naplní a zafinacuje.

 

ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ

Maximální objem emise je 20.000.000 Kč. Pro prodej dluhopisů skrze platformu INVESTER máme v tuto chvíli alokovány dluhopisy v cílové částce 6.000.000 Kč. V případě získání maximálního objemu emise 20.000.000 Kč budou finance použity společností INVESTER GROUP HOLDING s.r.o., následujícím způsobem: 8% rozvoj a expanze společnosti INVESTER, 27% financování neveřejných projektů, 65% pro nákup nemovitého majetku. Toto rozdělení prostředků je závislé na konečné výši prostředků získaných v rámci této nabídky dluhopisů. 

 

INVESTOR

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Investor zakoupí pět dluhopisů v celkové hodnotě 100.000 Kč s fixním ročním výnosem 9,8% p.a. Dluhopisy jsou investorovi předány v listinné podobě. Investor v tomto případě získává roční výnos 9.800 Kč (zhodnocení 9,8% p.a.). Po 5 letech má uživatel celkový výnos 49.000 Kč a dluhopis je odkoupen zpět společností INVESTER s vyplacením původní kupní ceny dluhopisu, v tomto případě 100.000 Kč. Po 5 letech má uživatel 149.000 Kč.

 

 

0
Aktivních projektů
0
Zafinancovaných projektů
0
Uživatelů
0
Celkem zafinancováno