CÍLOVÁ ČÁSTKA: 2.300.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 10 % ?
Cena za 1% podílu: 230.000 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
6%

Předobjednáno 142.000 Kč z cílové částky 2.300.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

POPIS PROJEKTU A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Předmětem tohoto projektu jsou vylepšené fasádní cihly. Technologie použitá při výrobě „omítnutých cihel“ umožňuje vyrábět mix produktů, které disponují izolací a omítkou. 

Z pohledu vylepšení dosavadních produktů se jedná o nové výrobky v podobě cihel, které jsou alternativou k realizaci výstavby při srovnání se stávajícími stavebními materiály. Tyto produkty řeší zákazníkův problém spojený s nákladností výstavby (odpadají další procesy, např.: logistické procesy – doprava materiálu, skladování, manipulace, případné škody vzniklé při manipulaci, dále např. vysoušení staveb (sušičky, délka sušení) apod. 

 

Kde lze naše fasádní cihly využít?

Výrobky jsou využitelné při výstavbě jak v komerčních i soukromých objektů. Produkty disponují již izolační vrstvou např. izolační deskou z pěnového polystyrenu, které se využívají v kontaktních zateplovacích systémech. 

Použitá technologie výroby umožňuje dle potřeby zákazníka specifikovat její tloušťku dle dané charakteristiky – pro vnější použití (např. fasády). 

Přidanou hodnotou je také variace s existující fasádní omítkou, tzn. vzniká komplexní prvek stavebnicového systému, který kombinuje požadavek např. na vnější prvek včetně izolace a exteriérové omítky. 

Významou přidanou hodnotou je snížení cen dodatečné práce, výstavby lešení apod. Z pohledu zákazníka přináší významnou úsporu času i nákladů při realizaci výstavby. 

 

AKTUÁLNÍ NOVINKY 2020

Autoři se neustále snaží projekt posouvat dále, zúčastnili se různých veletrhů v rámci stavebnictví a předvedli svoji výjimečnou technologii. 

Aktuálně autoři také zažádali o nový patent, s patentovým zástupcem vylepšili systém cihel o tzv. zámky, ty  uzavřou izolační vrstvu. Nevznikají tak mezery, které je poté třeba dodatečně izolovat (nejčastěji pěnou), navíc tento systém do sebe zapadá. Eliminují se tak tepelné mosty. Po docela velké odezvě na již zmiňované výstavě rozšířili autoři sortiment se systémem zámku pouze na izolační vrstvu (nejčastěji polystyren, dřevovlákninu, minerální vatu) a nechali si ho úspěšně patentovat. Klasický polystyren, který se používá na izolaci opatří potřebným systémem zámků. Po jednání s patentovým zástupcem a advokátní kanceláří dospěli autoři k nápadu, že tento systém mohou nabídnout současným výrobcům izolačních materiálů jako licenci plus marži z prodeje. Mají v plánu tyto výrobce  oslovit (nyní se patent vyřizuje a je v ochranné lhůtě). Aktuálně se o produkty zajímají také větší stavební firmy. Aktuálně projekt brzdí malá kapacita výroby. 

V současné době  mají autoři v  plánu oslovovat prodejce a stavebniny, dále se zaměřují na marketing a financují vše z vlastních zdrojů. 

 

Nové produkty najdete zde: 

https://fasadnicihla.cz/obchod/

 

AKTUÁLNÍ FÁZE PROJEKTU

Za vlastní prostředky ve výši 200 000 Kč se týmu podařilo vytvořit provizorní výrobnu. Aktuální tržby nejsou žádné, nedávno jsme spustili výrobu a první zákazka je plánovaná na konec června, mezitím máme poptávku po další zakázce cihel. 

Plánovaným nákladem je hala v pronájmu, je možnost rozšířit o kancelářské prostory, nyní neřešíme. Primární pro nás je vyrábět a mít odbyt, poté by se řešily případné vlastní prostory.

Z celkové investice také počítáme s 10% rezervou na chod, popřípadě nečekané výdaje (např. seřízení linky, apod.)

 

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU 

Projekt se zabývá výrobou “fasádních cihel”. Jedná se o inovované stavební materiály, které využívají nový technologický proces výroby. Jejich uplatnění je široké, např. výstavba rodinných či bytových domů, administrativních budov, sportovních zařízení, hal, výrobních provozů, budov pro velkoobchod a maloobchod apod.

 

Proč si vybrat fasádní cihly? 

 • úspora času
 • snížení nákladů stavby
 • bezpečnost materiálu
 • zrychlení výstavby
 • ekologicky šetrnější materiál

 

 

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je finalizace výrobní linky, která usnadní výrobu fasádních cihel. Díky této lince se bude moci začít prodávat i do stavebnin a dalších subjektů ve velkém. Linka ušetří čas a práci, kterou potřebujeme využít jinde. Cena linky je cca. 2.600.000 Kč. 

Další finance si zatím autoři doteď platili a platí sami. S projektem se od začátku dostali tak daleko, že zatím realizují první zakázky.

 

ROZDĚLENÍ INVESTICE

Výše investice - 2 300 000 Kč

K čemu chcete investiční kapitál využít? 

Vybraný kapitál bude použit na nákup výrobní linky, která usnadní výrobu fasádních cihel a společnost bude moct vyrábět více kusů. Cena výrobní linky je 2 600 000 Kč. Autoři projektů požadují 2 300 000 Kč, zbytek investice si autoři zaplatí z vlastní strany. Halu, kde bude umístěna výrobní linka je v pronájmu už v aktuální chvíli. 

 

Autoři projektů si také budou hradit fixní a variabilní náklady.

 

Předpokládané náklady

Plánované měsíční náklady jsou:

 • Nájem + energie 12 000 Kč/měsíc
 • k obsluze linky - 2 zaměstnanci, mzda 17 000 Kč, 
 • výrobky, náklady - nájem 3905 Kč/měsíc
 • internet 499 Kč/měsíc 
 • 2x paušál  1000 Kč/měsíc
 • Měsíční náklady na phm 10 000 Kč - ježdění a oslovování nových klientů, představování produktů. 
 • Plánovaná reklamní kampaň v tv a rádiu, měsíční náklady cca 20 000 Kč.

Jednorázové náklady:

 • Výrobní linka (2 600 000 Kč)
 • Ojetý automobil (100 000 Kč/ v plánu nakoupit až v budoucnu)

 

Obrat v roce 2019:

Začátek plánované výstavby výrobní linky v září 2019. Za období září až prosinec 2019 předpokládáme na základě historických zkušeností konverzním poměrem a odhadovaným objemem prodejů celkový obrat společnosti okolo 7 700 000 Kč. Je to důsledek toho, že stavební práce jsou v zimě utlumeny a nám od září nezbývá moc času, připravíme se proto pečlivě na další rok. 

Náklady v roce 2019:

Pro oba připravované koncepty předpokládáme celkové provozní a režijní náklady za období srpen – prosinec 2019 ve výši 5.500.000 Kč pro první rok.

Zisk společnosti v roce 2019:

Na základě očekávané marže, ceny za konverzi a historických dat objednávek fasádních cihel předpokládáme čistý zisk společnosti 2.200.000 Kč za rok 2019 (srpen až prosinec).  

 

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Za vlastní vložené prostředky obou autorů v souhrnné výši 200.000 Kč se týmu podařilo vytvořit provizorní výrobnu. Aktuální tržby nejsou žádné, nedávno autoři spustili výrobu a první zákazka je plánovaná na konec června. Projekt má spuštěné webové stránky http://fasadnicihla.cz/

 

KONKURENCE

Menší konkurence na trhu je ale trochu se liší - jedná se o plněné cihly polystyrenovými kuličkami, nebo minerální vatou. Konkurenční produkty jsou odlišné tepelnými vlastnosti a rosný bod zůstává ve zdivu. Cihly mají vytěsněný rosný bod mimo cihlu, což je pro stavbu mnohem lepší a ekologičtější řešení. 

Silné stránky projektu: 

 • jednoduchost
 • rychlost stavby
 • efektivita
 • úspory času a nákladů
 • ekologicky šetrné materiály

Slabé stránky projektu:

 • nový produkt na trhu - neznámost produktu

 

AUTOŘI PROJEKTU

Jedná se o projekt pana Martina Brudného a jeho kolegy Marka Szotkowskiho. Sami autoři popisují svůj projekt takto: "Jsme dva kluci, kteří mají několikaleté zkušenosti v oboru stavebnictví, dali jsme hlavy dohromady a vymysleli stavební tvárnici s fasádní deskou. Nápad se líbil i našemu okolí a tak jsme si řekli, že do toho půjdeme. Postupem času se tomuto projektu věnujeme naplno a jdeme si za svým cílem."

 

VLASTNICKÁ STRUKTURA A TÝM

Společnost Fasádní cihly s.r.o. bude založena za účelem realizace projektu a nabízí 10% volný obchodní podíl investorům. Rozdělení obchodních podílů v nové společnosti bude následující:

• 45% - Marek Szotkowski

• 45% - Martin Brudný

• 10% - Volný obchodní podíl skupiny INVESTER - určeno pro zájemce o přímé či nepřímé obchodní podíly

 

INVESTOR

 

MONETIZACE

Dle dodaných ekonomických plánů předpokládáme čistý zisk 2 200 000,- Kč za posledních 5 měsíců za rok 2019. Pro rok 2020 a i pro rok 2021 je plánován čistý zisk ve výši 2 750 000,- Kč. 

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1%, za cenu 230 000,- Kč (výnos cca. 9,57% p.a.) Investor získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1 % z celkového zisku (cca 22 000,- Kč za první rok). Za druhý rok získá uživatel 27 500 Kč za další rok 27 500 Kč. Výnos z právnické osoby podléhá dani z příjmu a srážkové dani, která není započítána. Návratnost investice je vyčíslena na cca 10 let

Podrobně: Uživatel zakoupí 1 % obchodního podílu ve výši 230 000 Kč. Společnost využije získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Společnosti se následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků. Za první rok provozu projektu uživatel dostává 1% podíl na zisku, tedy 22 000 Kč (zhodnocení cca 9,57 % p.a z ceny podílu 230 000 Kč). V následujícím roce získává 1% podíl na zisku ve výši 27 500 Kč (zhodnocení cca 11,95 % p.a.). 

 

RIZIKO

Projekt má přiřazen „Rating: C Vyšší riziko“ – Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Typicky se jedná o nové start-upy. Kapitál především směřuje do služeb a technologického vývoje. Projekt není téměř jištěn žádným hmotným majetkem a představuje vyšší riziko. Projekt může realizovat i společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.

 

 

logo invester

Odpovědná osoba za projekt na INVESTER.cz je Pavlína Kavková (Junior Account Manager).

Máte dotaz, nebo se Vám zdá že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, budeme rádi, když se za námi zastavíte osobně a budeme moci jakékoliv otázky zodpovědět v rámci osobního jednání. Kontaktujte nás na e-mailu kavkova@invester.cz nebo +420 604 246 913 pro domluvení osobní schůzky.