CÍLOVÁ ČÁSTKA: 7.186.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 18 % ?
Cena za 1% podílu: 399.222 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: B Střední riziko ?
Zajištění projektu: Ano, částečně ?
Výplata výnosu: Jednou ročně ?
Plánovaný zisk projektu: 6.565.500 Kč ?
9%

Předobjednáno 661.000 Kč z cílové částky 7.186.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 


POPIS PROJEKTU

Společnost EIGEBET s.r.o., IČO:27178196, se zabývá výrobou betonových litých a vibrovaných prvků pro zahradní a parkovou architekturu a to v programu dřevo a kámen. Společnost v 1.čtvrtletí roku 2020 úspěšně spustila výrobu uvedených prvků v ČR. Po průzkumu trhu ve střední Evropě se rozhodla expandovat na sousední Slovensko. Z důvodu připravené expanze potřebuje společnost finanční prostředky, které chce získat prostřednictvím portálu INVESTER.cz. V současné době je na slovenském trhu prostor pro speciální výrobu betonových prvků zahradní a parkové architektury s vysokou kvalitou zpracování výrobků, zejména dekorů dřeva a kamene s ostatními doplňky.

 

VÝROBKY

Betonové výrobky vypadají stále jako přírodní dřevo a kámen,vyznačují se vysokou kvalitou zpracování (stálost probarvení, autentičnost, mrazuvzdornost, pevnost). V první fázi se budou vyrábět dlažby, palisády, obrubníky, žlaby, pařezy, květináče a nášlapy v dekoru dřevo. Současně bude autor projektu vyvíjet další druhy výrobků a to v programu kámen (travertin,břidlice aj.) Velkou výhodou prezentovaných výrobků  v dekoru dřeva a kamene je jejich vzhledová a funkční trvanlivost na rozdíl od pravého dřeva nebo kamene.

V současné době se již zajišťuje obchodní síť budoucích odběratelů na Slovensku mezi které patří například: stavebniny, zahradnictví, hobby markety. Prodej se bude dále realizovat prostřednictvím webových stránek a e-shopu. Autor projektu má již na Slovensku předběžně dohodnutý vhodný objekt,vyřizuje veškerá potřebná povolení a certifikaci.

Veškeré zkoušky byly provedeny v ČR, receptura také. Jsou vyrobeny vzorky v různých variacích a odstínech. 

Ze získaných finančních prostředků budou nakoupeny potřebné stroje a zařízení - speciální míchačka směsí EUROSTAR, upraví se a vybaví se výrobna zdvižkami, laboratoř, stoly, regály, pila, zajistí se kvalifikovaná obsluha výrobního procesu.

 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Autoři projektu poptávají částku 7.186.000 Kč. Částka zahrnuje nákup technologie a vybavení, mzdy, režijní náklady na provoz, náklady na vývoj produktu dále přípravu marketingové propagace, webové stránky a jiné propagační materiály.

 

CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření finančně stabilní a prosperující společnostina Slovensku a připravit expanzi do dalších evropských zemí.

 

AUTOŘI PROJEKTU

Pavel Žemla - řízení společnosti, 20 let jednatel a ředitel společnosti ADEN LP s.r.o. s ročními obraty ca 80 mil. Kč

Ing.Jiří Martínek - projektové řízení,ekonomika,obchodní strategie. Výkonný ředitel společnosti WPM Group s.r.o.,manager obchodu pro americkou společnost TVO Europes.r.o, obchodní ředitel společnosti ADEN LP

Ing.Milan Libiš - chemik, technolog, praxe-VVŠ Vyškov, Gumárny Zubří - technolog vývoje, od roku 1995-výroba speciálních modelů a forem, výrobky z kompozitů a voštinových materiálů vč.plastů, návrh a vývoj speciálních betonových směsí plněných skelnými a uhlíkovými vlákny, výroba modelů a forem pro litý a vibrovaný beton.

 

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

Autor projektu konstatuje, že po důkladné analýze konkurenčních výrobků žádný konkurenční výrobek nevykazuje tak dokonalé zpracování (autentičnost kresby dřeva, odstínů apod.) jako naše výrobky. Naše výrobky jsou probarvené v celém profilu např. schody. Schodnice se mohou řezat dle potřebných délek a řez bude stále vypadat jako dřevo. Výrobky splňují veškeré testy a laboratorní zkoušky na odolnost vůči mrazu a tlaku.

 

VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Cena strojů a vybavení vč DPH

- míchačka Eurostar: 1.450.000 Kč

- zdvižky: 600.000 Kč

- zařízení výrobny - stoly, regály, pily: 600.000 Kč 

- výroba forem: 1.120.000 Kč


Náklady na provoz v prvních 4 měsících: 3.416.000 Kč  

(nájem, úprava prostor, energie, mzdy, leasing, marketing, reklama, obchod, veletrhy, propagační materiály)


Celková výše investice: 7.186.000 Kč

 


FINANČNÍ PLÁN

Obrat, náklady a zisk za první rok 

Investice:  7.186.000 Kč

Obrat: 27.893.000 Kč

Náklady bez počátečních investic: 21.327.500 Kč

Zisk: 6.565.500 Kč

 

Obrat, náklady a zisk za druhý rok

Obrat: 33.471.900 Kč

Náklady:  25.069.800 Kč

Zisk:  8.402.100 Kč

 

Obrat, náklady a zisk za třetí rok

Obrat: 33.471.900 Kč

Náklady:  25.069.800 Kč

Zisk:  8.402.100 Kč

 

 

ROZDĚLENÍ PODÍLU

Pro účel projektu bude založena nová společnost na Slovensku. 

49% společnost Eigebet s.r.o., stávající majitelé projektu 

33% INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.

18% Volný podíl pro investory formou nepřímého podílu


Nově vzniklá právnická osoba, založená za účelem projektu, vyplatí 80% ze zisku společnosti v prvních letech a na případné budoucí vypořádání investovaných finančních prostředků investorů. 
V případě, že se autorovi projektu podaří splnit výše uvedený plánovaný zisk, může být vyplacena celá investovaná částka do 3 let, místo stanovených 60ti měsíců. 

 

INVESTOR

                          

MONETIZACE

Uživatel zakoupí obchodní podíl ve společnosti ve výši 1%, za cenu 399.222 Kč. Investor získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1% z celkového zisku společnosti, tedy v případě splnění odhadů 65.655 Kč za první rok (zhodnocení 16,45% p.a.). Za 2 rok získá uživatel 84.021 Kč (zhodnocení 21,04% p.a.). Za 3 rok získá uživatel 84.021 Kč (zhodnocení 21,04% p.a.). Návratnost investice je odhadována na cca 60 měsíců. Data prezentovaná v rámci monetizace byla poskytnuta autorem projektu a jsou před započtenám srážkové daně.

Autor projektu se zavázal k tomu vyčlenit až 80% ze zisku celé společnosti z prvních let k vyplacení výnosů a investovaných částek uživatelů. Pokud bude tato predikce splněna, vyhrazuje si autor projektu právo po třech letech odkoupit podíl uživatelů zpět za vloženou částku 399.222 Kč za 1% společnosti a vyplacení všech dosavadních výnosů. V případě, že se uživatel rozhodne obchodní podíl zachovat má nárok na pravidelný roční výnos dle velikosti svého obchodního podílu.


RIZIKO

Projekt má přiřazen Rating: B "Střední riziko" - Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Typicky se jedná o nově začínající firmy nebo start-upy. Kapitál zde především směřuje do služeb jako jsou IT, marketing, reklama nebo na technologický vývoj a nákup materiálu. Menší část kapitálu je využita pro nákup hmotného majetku jako jsou výrobní stroje uvedené v popisu této příležitosti. Projekt bude realizovat společnost, v níž INVESTER bude vlastnit část obchodního podílu.