VOLNÝ PODÍL: 500 Ks ?
Min. částka pro nákup: 20.000 Kč
CÍLOVÁ ČÁSTKA: 10.000.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: A Nízké riziko ?
STAV PROJEKTU: Aktivní
72%

Předobjednáno 7.210.000 Kč z cílové částky 10.000.000 Kč

CHCI NEPŘÍMÝ PODÍL

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

 

 

V rámci tohoto projektu umožňujeme uživatelům nakoupit dluhopisy vydané společnosti INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.
Jedná se o zajištěnou formu dluhopisů s pevným ročním výnosem 8,1%(p.a.) z hodnoty dluhopisů. Dluhopisy jsou určeny primárně pro nákup investičních pozemků. Jeden dluhopis má jmenovitou hodnotu 20.000 Kč. Minimální nákup je vždy jeden dluhopis, tedy 1 x 20.000 Kč, maximální počet není omezen.

Tento projekt reaguje na četné žádosti našich uživatelů, kteří poptávají projekty se stabilním ročním výnosem. Finance budou použity emitentem, tedy společností INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. ze 70% na nákup investičních pozemků pro budoucí prodej a pronájem, dále pro nákup majetku pro projekty INVESTER a jejich realizaci. 

Dluhopisy jsou vydány emitentem s datem emise 5.2.2018 s emisní lhůtou končící 5.9.2018 a datumem konečné splatnosti 5.12.2022. V této emisní lhůtě může uživatel platformy INVESTER dluhopis zakoupit na základě objednávky provedené prostřednictvím platformy INVESTER s uvedeným počtem kusů dluhopisů. Následně obdrží emailem návrh smlovy o úpisu, kde budou uvedeny potřebné informace o dluhopisu, společnosti a upisovateli ( tzn. uživateli, který chce zakoupit dluhopis ) vč. uvedeného bankovního účtu emitenta. Podepsání smlouvy o úpisu smluvními stranami, lze poté provést elektronicky, poštou nebo osobně. V určené provozovně má upisovatel možnost podepsat smlouvu o úpisu osobně a následně uhradit vybranou částku. Platba je vždy hrazena bezhotovostně.

Ve chvíli připsání finančních prostředků na bankovní účet emitenta, zapíše emitent informaci o vlastnictví dluhopisu do seznamu vlastníků dluhopisů a předá dluhopisy v listinné podobě upisovateli, případně mu je zašle doporučeně prostřednictvím České pošty.

 

 

VÝHODY DLUHOPISU INVESTER


1) Fixní roční výnos 8,1% p.a.

2) Půlroční výplata výnosu uživateli na jeho bankovní účet

3) Možnost kombinace s ostatními projekty v portfoliu INVESTER a diverzifikace portfolia 

4) Po 5 letech odkoupení dluhopisů zpět společností INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. se 100% návratnosti vstupní jmenovité hodnoty dluhopisu

5) Lze získat výhodné úročení v rámci většího objemu investice

6) Zajištěný dluhopis

7) Fixní roční výnos 8,1% p.a. platí i pro případ, že nedojde k předpokládanému úpisu dluhopisů

8) Konzervativní a bezpečná forma zhodnocení finančních prostředků

 

 

ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ


Cca 70% nákup investičních pozemků

Cca 30% nákup majetku v rámci projektů INVESTER a realizace projektů

Toto rozdělení prostředků je závislé na konečné výši prostředků získaných v rámci této nabídky dluhopisů. 

 

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Uživatel nakoupí dva dluhopisy v celkové hodnotě 40.000 Kč s fixním ročním výnosem 8,1% p.a. Dluhopisy jsou uživateli předány v listinné podobě. Každý rok uživatel získává stanovený výnos, v tomto případě 3.240 Kč po dobu 5ti let. Po pěti letech má uživatel celkový výnos 16.200 Kč a dluhopis je odkoupen zpět společností INVESTER s vyplacením původní kupní ceny dluhopisu. Po pěti letech má uživatel celkem 56.200 Kč.

EMISNÍ PODMÍNKY

Předpokládaný objem emise je 10.000.000 Kč ( deset milionů korun českých ) a maximální objem emise 10.000.000 Kč
( deset milionů korun českých ). Výplata výnosů z dluhopisů bude vlastníkum dluhopisů provedena emitentem vždy pololetně a to k 30.6. a 30.12. každého kalendářního roku do konečné splatnosti. Podrobné informace o dluhopisech naleznete v příloženém dokumentu s názvem "Emisní podmínky". Vzor podoby dluhopisu naleznete uveřejněn níže.

 

 

 

 

JAK OBJEDNAT

V případě zájmu o objednávku, v kroku "Chci nepřímý podíl" zvolte prosím požadovanou celkovou částku, následně Vás budeme kontaktovat.

login-icon Přihlášení

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se

Registrace nového uživatele
Zapomněli jste heslo?