CÍLOVÁ ČÁSTKA: 12.000.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 30 % ?
Cena za 1% podílu: 400.000 Kč
Min. částka pro nákup: 400.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
Zajištění projektu: Ne ?
Výplata výnosu: Jednou ročně ?
Plánovaný zisk projektu: 10.378.268 Kč ?
10%

Předobjednáno 1.225.000 Kč z cílové částky 12.000.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

V rámci tohoto projektu poskytujeme pouze základní informace. Více informací je možné sdělit na základě podepsané dohody o mlčenlivosti. Investor může učinit nezávaznou předobjednávku, na základě kterého ho budeme kontaktovat s dalším postupem. Vzhledem k rozjednaným kontraktům umožnujeme nezávazné předobjednávky pro investory s 400.000 Kč výše.

O PROJEKTU  

Nabízíme Vám možnost získat obchodní podíl v projektu COSHARE, který chce být globální lídr v segmentu dopravy a logistiky prostřednictvím vlastní internetové platformy a mobilní aplikace. Svět sdílených služeb se za posledních několik let značně rozšířil ve všech různých oblastech života a podnikání. V současné době je připravena kompletní mechanika fungování projektu, která je zcela unikátní a velmi jednoduchá pro koncového uživatele z cílem úspory nákladů o 17 až 76%. Autor projetku má připravenou ucelenou prezentaci vč. demo verze internetové platformy. Pro naše investory je možné účastnit se v rámci několika termínů společné prezentace projektu online formou. Je nezbytné odsouhlasit dohodu o mlčenlivosti, která bude zájemcům zaslána před realizací samotné prezentace.

CÍLE

●  V současnosti je již připravený koncept a hotová demo verze internetového portálu, která slouží jako prezentační nástroj pro akvizici finančních prostředků od investora.

●  Akvizice finančních prostředků ve výši 12.000.000 Kč a následné sestavení interního týmu složeného z programátora, koordinátora, grafika a marketingového specialisty pro dokončení beta a následně alfa verze internetového portálu vč. samostatné aplikace. Tohoto cíle chceme dosáhnout nejpozději do 4/2021.

●  Akvizice uživatelské základny pomocí progresivní marketingové a obchodní činnosti s cílem počtu registrovaných a aktivních uživatelů v objemu 5.000 do 6/2022.

●  Akvizice uživatelské základny pomocí progresivní marketingové a obchodní činnosti s cílem počtu registrovaných a aktivních uživatelů v objemu 10.000 do 12/2022.

●  Vývoj a inovace dalších funkcionalit a služeb v rámci platformy a aplikace coshare.

●  Spuštění služeb COSHARE v rámci druhé etapy, které otevřou investiční cestu menším a středním investorům.

●  Na konci 36 měsíce fungování projektu zahájení masivní expanze a vstup na globální trh.

 

MONETIZACE

Projekt potřebuje pro realizaci částku ve výši 12.000.000 Kč která bude revolvingově uvolňována na základě harmonogramu. Nabízíme obchodní podíl v americké společnosti, která bude celou platformu COSHARE provozovat a vlastnit. Návratnost vložených finančních prostředků by pro investora mohla být do 36 měsíců od data nákupu obchodního podílu. Investor má přednost na výplatu výnosu každý rok, která odpovídá jeho obchodnímu podílu. 

 

VÍCE INFORMACÍ

Vzhledem k ochraně nápadu a know-how nemůžeme zveřejnit více informací. Pro investory s investicí vyšší částky můžeme sdělit bližší informace na základě podepsané dohody o mlčenlivosti.

RATING

Rating: "C Vyšší riziko" - Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Typicky se jedná o nové start-upy nebo mobilní aplikace. Kapitál především směřuje do služeb jako jsou  IT, marketing, reklama a technologický vývoj, dle konkrétních podmínek v detailu projektu. Projekt není jištěn žádným hmotným majetkem a představuje vyšší riziko, které vyvažuje vysokým ziskem. Projekt realizuje společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.