CÍLOVÁ ČÁSTKA: 400.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 6 % ?
Cena za 1% podílu: 66.666 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
Zajištění projektu: Ano, zápůjčkou ?
100%

Zainvestováno 100%

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

 

V rámci této investiční příležitosti se nabízí lukrativní možnost podílet rozjezdu provozu Beer-biků v jednom z evropských měst. Vzhledem k ochraně nápadu a našeho know-how v rámci tohoto projektu v tuto chvíli nezveřejníme bližší detaily ani konkrétní město ve kterém máme připraven provoz.

HISTORIE PROJEKTU

Projekty Beer-bike č1 a Beer-bike č2 byly na naší platformě zafinancovány v roce 2016 a 2017. Projekty úspěšně běžely v Praze do roku 2021, poté byl provoz ukončen. Investoři získali na těchto projektech roční výnosy 14,46% p.a. po všechny roky běhu projektu a v tuto chvíli jsou vráceno 90% jistin z úspěšně dokončeného projektu.

Beer-bike, jak již název napovídá, je speciální vozidlo, které spojuje zdánlivě nespojitelné – fyzickou aktivitu a pití piva. Koncept pochází pravděpodobně z Nizozemí, kde je tradice piva zakořeněná stejně tak jako v našich končinách. Kapacita beer-biku je maximálně 13 lidí, z čehož 10 je šlapajících a tři lidé, kteří se jen vezou. Dále je zde přítomen personál, který poskytuje servis. Řidič, jehož jedinou starostí je řízení a výběr trasy a krásná barmanka/barman (v závislosti na složení dané společnosti), která dohlíží na pitný režim. Úkolem barmana je také samozřejmě čepování piva. Atrakce byla v Praze velmi populární a bezpochyby se jednalo o finančně velmi úspěšný projekt v režii INVESTER.

SOUČASNÁ SITUACE

V současné době je provoz v nejlukrativnější části Prahy zakázán vyhláškou. Vzhledem k tomu, že již vlastníme 2 třináctimístné stroje beer-bike a disponujeme patřičným know-how, rozhodli jsme se přemístit provoz do jednoho z evropských měst, kde je momentálně provoz povolen a bez jakýchkoliv omezení. V rámci lokality máme prozkoumané možnosti trasy a zázemí se skladováním, máme zakoupeny domény a připraveny webové stránky včetně rezervačního systému. Máme legislativně připraven import strojů do cílové lokality včetně všech náležitostí. V průběhu března budou spuštěny reklamní kampaně Google Ads - vše již vyzkoušeno a odladěno na základě dat z mnohaletého provozu v ČR a SK.

VLASTNICKÁ STRUKTURA

Pro realizaci projektu bude založena zahraniční společnost, kterou bude vlastnit společně autor projektu Lukáš Krňoul, a společnost INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. INVESTER může poskytnout až 6 % obchodního podílu investorům, kteří mohou participovat na zisku projektu. 

 

AUTOŘI PROJEKTU

Autoři tohoto projektu jsou přímo INVESTER GROUP HOLDING s.r.o., který má mnohaleté zkušenosti s provozem strojů v Praze pod značkou ORIGINAL PRAGUE BEER BIKE a Lukáš Krňoul který provozuje v Bratislavě projekt BRATISLAVA BEER BIKE. Video z provozu v ČR naleznete na youtube

 

VÝHODY TÉTO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Výplata výnosu 1× ročně – v případě splnění všech předpokladů za 1. rok 6,48 % p.a., za 2. rok pak 28 % p.a. a za 3. rok až 49,66 % p.a., v dalších letech dle výsledků firmy

Zkušenosti a know how autora – máme mnohaleté zkušenosti z provozu v čechách, funkční objednávkové systémy i weby, které můžeme využít, odlazené nastavení google ads 

Oba autoři projektu si rozdělí existující pracovní systémy pro správu objednávek, připraví technické zázemí provozovny, zaškolí zaměstnance, a především využijí celkové know-how. 

K dispozici jsou již zavedené spolupráce s hlavními turistickými online kanály a partnery: Vox travel, Crazy Voyages, Stagmadness, Hotel for you, The Stag Company, Chillisouce, Viator, Tripadvisor, Getyourguide a další.. spolu s lokálními distributory turistických zážitků. Tyto připravené spolupráce přináší běžně cca 40% všech objednávek.  Spolupráce s těmito marketingovými kanály již plně běží 4 roky na základě rezervací Beer Bike Prague, Bratislava Beer Bike, Beer bus Prague, Beer bus Bratislava. 

 

ROZLOŽENÍ INVESTICE

Předpoklad položkového rozložení investice je následující :

● 15 % transport strojů, převozní dokumentace 

● 15 % marketing pro první měsíce

● 20 % business development a 3 týdenní příprava na místě před příjezdem strojů 

● 20 % náklady na parkování strojů, zázemí na první měsíce 

● 25 % rezerva na neočekávané výdaje

● 5 % pojištění a ostatní náklady


Jedná se o náklady pro první měsíce, následně si projekt bude vše hradit ze zisků.

 

 

ZISKOVOST PROJEKTU A MOŽNÁ RIZIKA

Přesto že oba spoluzakladatelé, mají široké zkušenosti z provozu, v cílové lokalitě budeme fungovat poprvé. Jedná se tedy o startup na začátku. Firma je nově založená a doposud nevykázala žádné objednávky. Má několik nezávazných poptávek ze stran zážitkových agentur, které v tuto chvíli čekají na rozjezd našeho provozu. V rámci tohoto projektu je tedy stanoven rating „C Vyšší riziko“.

Projekt plánuje po svém zafinancování hospodaření takto:

● Čistý výnos firmy za polovinu roku 2022 (po zdanění): 432.553 Kč

● Čistý výnos firmy za rok 2023 (po zdanění): 1.871.730 Kč

● Čistý výnos firmy za rok 2024 (po zdanění): 3.310.907 Kč

 

MODELOVÝ PŘÍKLAD PRO LEPŠÍ PŘEDSTAVU

 

Investor zakoupí 1% podíl ve společnosti za 66.666 Kč, čímž získá pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1 % z celkového zisku firmy. V případě splnění všech předpokladů a odhadů tedy 4.325 Kč za 1. rok (zhodnocení 6,48 % p.a.), za 2. rok 18.717 Kč (28 % p.a.) a za 3. rok 33.109 Kč (49,66 % p.a.). V následujících letech bude získávat výnosy dle výsledků firmy. Návratnost investice je odhadována na 40 měsíců. Data byla poskytnuta autorem projektu a jsou před započtením srážkové daně.

 

 

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU

» Garant projektu

Garantem projektu je budoucí jednatel společnosti Lukáš Krňoul, který je za správu a za management společnosti odpovědný. INVESTER ve společnosti pro investory získá podíl ve výši 6 %, prostřednictvím kterého se investoři budou podílet na zisku této společnosti. INVESTER zmíněné společnosti přenechá investovanou částku na základě smlouvy o zápůjčce s úrokem 5 % ročně. V případě výplaty zisku budou úroky o tento zisk poníženy. V případě, že by společnost nedosáhla v prvních letech zisku, získají investoři úroky ze zápůjčky.

 

 

 

0
Aktivních projektů
0
Zafinancovaných projektů
0
Uživatelů
0
Celkem zafinancováno