CÍLOVÁ ČÁSTKA: 2.000.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 40 % ?
Cena za 1% podílu: 50.000 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
Zajištění projektu: Ne ?
24%

Předobjednáno 479.000 Kč z cílové částky 2.000.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

CÍLE PROJEKTU 

Cílem projektu je vytvoření bistra na Pražské náplavce, fungujícího jako chráněná dílna. Jedná se o business s prvky moderního sociálního podnikání a společenské odpovědnosti. Díky sociálním prvkům plánujeme v rámci projektu získat granty a dotace určené pro provoz, dále pak PR ve vybraných médiích a reklamu, kterou pro tyto dobročinné projekty dotuje magistrát. Prostor na Pražské náplavce (Rašínovo nábřeží) je již předjednán v rámci komunikace s magistrátem včetně kulturního nádvoří, které může poskytovat hudební projekci různorodých žánrů. Konceptem bistra je poskytovat kvalitní česká a zahraniční jídla závislá na moderních trendech stravování včetně vybraných specialit.

 

POPIS PROJEKTU A INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Bistro bude poskytovat sezení venku, které bude v zimě upraveno o moderní stan s vyhříváním plynovými lampami. Součástí bistra bude kulturní nádvoří, které bude tři dny v týdnu poskytovat hudební projekci různorodých žánrů a ve vybraných termínech také výstavy uměleckého či jiného typu. Bude zhotoveno z kvalitních skandinávských modřínových kmenů a postaveno v moderním funkcionalistickém pojetí. Pro jeho obsluhu plánujeme částečně využít osoby s lehkým zdravotním postižením, kteří mají ale v podobném provozu praxi. Bistro bude poskytovat kvalitní česká a zahraniční jídla závislá na moderních trendech stravování. Dále bude bistro poskytovat fresh nápoje, alko, nealko drinky a nápoje v návaznosti na sezónu. V rámci tohoto projektu je rozjednána spolupráce s Hlavním městem Praha týkající se dotovaného nájmu, s vybranými Městskými částmi v rámci grantových schémat. Dále je rozjednána spolupráce s Pražskými službami a mezinárodními donátorskými sdruženími jako je Rotary club. Jedná se také o spolupráci s Povodím Vltavy a Pražským arcibiskupstvím.

 

AUTOR PROJEKTU

Autorem tohoto projektu je Milan Čmelík z týmu společnosti INVESTER, a dále lidé pohybující se v oblasti tvorby kulturních akcí na uzemí ČR a zejména Hlavního města Prahy. V rámci složení týmu plánujeme rychlý start projektu a především jeho udržitelnost, dynamický rozvoj a dlouhodobou ziskovost. Celý projekt pak bude zastupovat projektový manažer ze skupiny INVESTER, který bude pověřen řízením. 

 

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

Silné stránky:

 • nízká konkurence
 • kombinace klasického podnikání v doprovodu s dobročinností
 • propojení bistra s různými kulturními programy
 • nízké náklady na provoz a marketing
 • nízké náklady na zaměstnance (chráněná dílna)
 • profesionální tým
 • kvalitní potraviny
 • možnost formou provozu neustále podporovat podnikatelské či dobročinné projekty
 • podpora ze strany města
 • grantová schémata apod.
 • možnost modulově přidávat pobočky, nadstavbové služby jako DobroJídlo, DobroPráce a DobroFarmy.

Slabé stránky:

 • situace okolo Covid-19, nicméně díky současné situaci má projekt ideální zázemí pro celkovou přípravu


PRODEJ A STRATEGIE

Mezi hlavní kanály zahrneme kvalitní reklamu na sociálních sítích, kde chceme zákazníky zaujmout zejména různorodými tematickými akcemi, tak nabídkou jídel za dotovanou cenu ve večerních hodinách (u jídla, které by se již druhý den nemohlo prodat). Dále chceme využívat PR ve vybraných médiích a reklamu, kterou pro dobročinné projekty dotuje magistrát. Marketing projektu bude poskytovat skupina INVESTER. Chceme pro Dobrobistro získat podpůrné prostředky formou akce 1.000 statečných, kteří by za investici 1.000 Kč získali kartičku na slevu 20 % a dále by jejich jméno bylo trvale umístěno na ploše bistra. 

 

BUDOUCÍ ROZŠÍŘENÍ PROJEKTU

V projektu je plánováno efektivní rozšíření, které formou investiční stavebnice umožní projektu široký rozvoj aktivit - ať už se jedná o projekt trhů "DobroTrhy", kde bychom chtěli poskytovat kvalitní domácí suroviny formou farmářských trhů nebo projekt "DobroJídlo", kde bychom chtěli vyrábět potraviny v chráněných dílnách.

ROZDĚLENÍ INVESTICE

Investiční částka bude použita především na počáteční investice do potřeb konkrétního bistra jako je nákup gastronomického vybavení, marketingu a celkového rozvoje projektu. 

 • Jednorázový náklad na provoz samostatně stojící bistra, včetně vybavení a zahrádky - 800.000 Kč
 • Jednorázový náklad na online prezentace (web, sociální sítě, PPC apod.) - 30.000 Kč
 • Měsíční náklad na zaměstnance/měs. - 60.000 Kč
 • Měsíční náklad za nájmy - maximálně 39.000 Kč
 • Měsíční náklad na energie/měs. - maximálně 8.000 Kč
 • Měsíční náklad na marketing / měs. - 10.000 Kč

 

Předpokládané obraty, marže a zisk pro první rok fungování projektu:

 • Dle dodaných ekonomických plánů předpokládáme obrat z prodeje produktů a zboží 7.200.000 Kč
 • Celkový zisk společnosti před zdaněním předpokládáme 1.200.000,- Kč.

Předpokládané obraty, marže a zisk pro druhý rok fungování projektu:

 • Dle dodaných ekonomických plánů předpokládáme obrat z prodeje produktů a zboží 8.640.000 Kč
 • Celkový zisk společnosti před zdaněním předpokládáme 1.685.000,- Kč.

Předpokládané obraty, marže a zisk pro třetí rok fungování projektu:

 • Dle dodaných ekonomických plánů předpokládáme obrat z prodeje produktů a zboží 10.000.000 Kč
 • Celkový zisk společnosti před zdaněním předpokládáme 2.112.000 Kč

VLASTNICKÁ STRUKTURA A TÝM

Po zafinancování projektu bude založena nová společnost ve formě s.r.o. Invester projektu nabízí 40% volný obchodní podíl investorům formou přímého nebo nepřímého podílu. Rozdělení obchodních podílů:

• 30% - Dynamics holding s.r.o. - autor projektu

• 30% - INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.

• 40% - VOLNÝ OBCHODNÍ PODÍL - určeno pro zájemce o obchodní podíly. Přímý podíl podíl může získat investor, který zakoupí více minimálně 5% projektu. 

 

Pro projekt hledáme také investory, kteři by chtěli do projektu vstoupit v rámci obchodní spolupráce.

INVESTOR

 

MONETIZACE

Dle dodaných ekonomických plánů autor projektu předpokládá čistý zisk 1.200.00 Kč za první rok. 

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1 % za cenu 50.000 Kč. Investor získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1 % z celkového zisku společnosti, tedy v případě splnění odhadů 12.000 Kč za první rok (zhodnocení cca 24% p.a.). Za druhý rok provozu získá uživatel 16.850 Kč (zhodnocení cca 33,7% p.a.). Za třetí rok provozu získá uživatel 21.112 Kč (zhodnocení cca 42,22% p.a.)

Návratnost investice je vyčíslena na cca. 36 měsíců.

Podrobně: Uživatel zakoupí 1 % obchodního podílu ve výši 50.000 Kč. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Pokud se společnosti následně daří a splní stanovené odhady obratů a zisků, za první rok provozu uživatel dostává 1 % podíl na zisku ve výši 12.000 Kč. Za druhý rok provozu získává 1 % podíl na zisku ve výši 16.850 Kč. Za třetí rok získává 1 % podíl na zisku ve výši 21.112 Kč. Výplatu podílu získává uživatel vždy jednou ročně na základě účetní závěrky projektu, která probíhá koncem března následujího roku. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních uzávěrek, a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl. Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu. Výše uvedené odhady jsou před zdaněním srážkovou daní. 

Data prezentovaná v rámci monetizace byla poskytnuta autorem projektu.

RIZIKO

Projekt má přiřazen „Rating: C Vyšší riziko“ – Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Typicky se jedná o nové start-upy. Kapitál především směřuje do služeb a technologického vývoje. Projekt není téměř jištěn žádným hmotným majetkem a představuje vyšší riziko. Projekt může realizovat i společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl.