COVID INVESTER – POMÁHÁME BĚHEM KRIZE


Přidáno 29. 4. 2020 | Napsal InvesterNouzový stav v České republice způsobil mnoha odvětvím značné problémy. Prodloužení opatření, která mají zabránit šíření nákazy, uvádí do nelehké situace i spoustu živnostníků. Každým dnem se mění zavedená opatření a nikdo neví, co bude za týden.

Crowdfundingový portál INVESTER, který funguje na principu „finance za obchodní podíl ve společnosti“, se rozhodl reagovat na vzniklou situaci programem COVID INVESTER. 

Proč vznikl COVID INVESTER?

Stát připravil pro malé a střední podniky zasažené opatřeními proti šíření koronaviru program COVID, který byl ve formě bezúročné půjčky se splatností do 2 let. Navíc z něj byly vyřazeny ty podniky, které se pohybují v cestovním ruchu, gastronomii a ubytovacích službách – tedy ty oblasti, které jsou na tom kvůli koronaviru nejhůře. Samotný proces podání žádosti byl komplikovaný a kritéria k tomuto programu byla pro mnohé subjekty nesplnitelná. Program byl otevřen pouze po dobu 5 dní a pro subjekty již není otevřen. 

Druhý spuštěný program COVID II je opět zaměřen na malé a střední podniky. Subjekty opět nesmí být v insolvenci, mít nedoplatky jak vůči institucím, tak na mzdách zaměstnanců, nesmí být v likvidaci, mít peněžitý dluh. Stejně jako u programu COVID i zde jsou omezeny výdaje, na které smí subjekt finance použít. Nejen, že je možnost získání této pomoci již dost značně omezená, program se navíc nevztahuje na Prahu, což je pro tisíce firem, které fungují na tomto území, velký problém. Ty, které se nachází v ostatních krajích, musí ještě navíc splnit až přespříliš přísná kritéria komerčních bank. Subjekty musí navíc podat žádost v termínu ohraničeném dvěma dny

Tam, kde stát ponechal napospas mnoho firem a podniků, kterým státní pomoc rozhodně trn z paty nevytrhne, se rozhodl pomoci INVESTER svým alternativním programem COVID INVESTER.

COVID INVESTER funguje na principu finance za podíl. Subjekt, který se do projektu přihlásí, má možnost prodejem obchodního podílu získat potřebný kapitál, díky kterému má šanci krizi úspěšně překonat a nedostat se do vážných potíží, které by mohly vést až k bankrotu. Pro investory je to příležitost, jak získat obchodní podíl ve vybrané firmě a následně po skončení krize získat procenta ze zisku subjektu.

Jak program COVID INVESTER funguje?

Žádosti firem o poskytnutí finančních pomoci jsou zpracovány interně a jsou vyhodnoceny investiční komisí. Pokud jsou vyhodnoceny jako způsobilé, budou umístěny na portál INVESTER.cz s nálepkou „COVID financování“. Tím budou otevřené pro veřejnost.

Investor po výběru projektu učiní objednávku, jejíž spodní hranice je pouze 1 000 Kč (pokud není specifikováno jinak). Uhrazená objednávka se dle našich obchodních podmínek stává závaznou. Investovat může každý starší 18 let. Pokud máte chuť podpořit české firmy a zároveň si díky tomu vydělat, staňte se dalším investorem na INVESTER.cz. Stačí se zaregistrovat na naší platformě a můžete začít investovat již od 1 000 Kč. Jako investor navíc investujete do záchrany českých firem.

Po zafinancování projektu dojde k přerozdělení obchodního podílu daného subjektu. Majitel firmy uvolní sjednaný obchodní podíl, který získají investoři. Po přerozdělení podílu jsou firmě poskytnuty potřebné finance, které jsou jištěny smlouvou o zápůjčce (případně dalšími smlouvami). Povinností firmy, která získala finance prostřednictvím prodeje obchodního podílu investorům, je vyplácení podílu na zisku na základě účetních závěrek každého roku, kdy dosáhne zisku. Podíl investora na ziscích je doživotní (dokud firma existuje) a investor má nárok na procentuální část jejího zisku ve výši zakoupeného podílu.

Pro koho je program COVID INVESTER určen?

Program je určen pro všechny české firmy, které situace způsobená koronavirem negativně ovlivnila a potřebují kapitál, aby byly schopny krizi překonat. COVID INVESTER je jednoduchá možnost, díky které mohou firmy v potížích získat potřebné finance k zachování své existence výměnou za uvolnění části obchodního podílu.

Přihlásit se do programu COVID INVESTER je jednoduché – stačí na webu vyplnit jednoduchý registrační formulář.