Vývoj a výrobu terénních motocyklů

Cílová částka 80.000.000 Kč
Plánovaný výnos 5 % p.a.

Vaše hodnocení

Pro hodnocení je potřeba se přihlásit

NÁZEV PROJEKTU

Vývoj a výrobu terénních motocyklů

 

AUTOR PROJEKTU 

ing. Martin MOLCARCELKOVÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD PROJEKTU 

80 mil Kč

 

KDO NESE ZODPOVĚDNOST ZA ÚSPĚŠNOST PROJEKTU?

ing. Martin MOLCAR

POPIS PROJEKTU

Kolem tohoto projektu je soustředěno 6 lidí, 2 konstruktéři (ing. Martin MOLCAR a ing. Jan PAVLČEK, oba dva mají více jak 20-ti leté zkušeností ve strojírenství, především sv oboru vývoje spalovacích motorů a motocyklů), 1 konstruktér/výpočtář (ing. David NOVÁK,amatérský motokrosový závodník), elektrikář Petr KOCOUREK (bývalý kolega z PRAGY, kde jsme se spolu podíleli vývoji terenních motocyklů PRAGA), další bývalý kolega z Pragy Jan Školák, majitel firmy na výrobu jednoúčelových strojů (schopen vlastními silami zabezpečit výrobu velké části prototypových dílů) plus  kolega Vladimír Šír (IT specialista a děvče pro všechno). Dnes jsme schopni si dělat např. vývoj hlavy úplně sami. Kolega ing. Pavlíček si postavil vlastní flow-bench. Vačky pro nás nejsou problém., neboť mám vlastní Excel na výpočet profilů a vačky jím spočítané dobře funguji např. v mistrovství světa supersportů 600. Jsme schopni si dělat 1D simulaci motorů atd.. Naše e know-how mimo jiné zahrnuje např.:

- mrtvá 3D CAD data (motokrosového a soft-endurovéch motocyklů + další nekompletní, ovšem živá, 3D CAD  data motorů terénních motocyklů.

-  kompletní "živá" 3D CAD několika data superbikových motorů a podvozků.

-  nekompletní "živá" 3D CAD data několika superbikových a MotoGP motorů.

-   Výkresová dokumentace spousty motocyklových motorů a podvozků (motokros, závodní enduro, superbike, F1 zkušební jednotka…..atd.)

-   16,4 GB dat s řezy a obrázky motorů. Velikost dat motocyklových motorů činí 7.6 GB

-  přes 90 GB dat zahrnujících dílenskou dokumentaci motocyklů (katalogy náhradních dílu, servisní manuály apod.), normy, konstrukční směrnice  (guedlines), SAE papery atd.

-   Desítky svazků technických knih.

-   Vlastní výpočetní programy (v Excelu)

-   TPV (Technologická Příprava Výroby) kontakty

PROSTŘEDKU PRO VÝVOJ PROJEKTU 

Zpracovatel věnoval přípravě na podnikání několik posledních let, a jeho snaha vyvrcholila tvorbou podnikatelského záměru pro konkrétní činnost.

Zpracovatel má dokončen koncept motokrosového motocyklu, a může prakticky ihned začít pracovat na finálních 3D modelech motoru a podvozku motocyklu

Činnost může být zahájena po 2 měsících po té, co zadavatel podá výpověď u svého současného zaměstnavatele. Zaměstnavatel bude trvat na dodržení dvouměsíční výpovědní lhůty.  

Zadavatel předpokládá, že vstupní zdroje do začátku podnikání vloží strategický investor.

Vzhledem k povaze nabízených služeb, které vyžaduje mimo jiné i adekvátní technické vybavení, bude nutné investici provést ihned na začátku podnikání. 

Zpracovatel má v současné době již nezávazně zajištěné dodavatele např. pro výrobu, rámu motocyklů, odlitků motorů, CNC obrábění…. V prvním roce předpokládá, že bz se k týmu připojil  se zaměstnáním dalších osob.

Další zaměstnanci do plného stavu, 4 v administrativních a 6 v dělnických pozicích, budou nabíráni postupně v průběhu prvních 4 letech. 

Zpracovatel má registruje předběžný zájem u několika svých současných či bývalých kolegů a to jak v administrativních, tak dělnických pozicích

SILNÉ STRÁNKY PROJEKTU 

zkušenosti zpracovatele dávají záruku, že podnik bude schopen předvídat jakým směrem se bude odvětví ubírat

·protože se primárně podnik bude zabývat závodní technikou, tak  se nemusí obávat asijské, převážně čínské, konkurence, jež se zaměřuje na masové produkty s nízkou přidanou hodnotou.

·při výrobě „ostrého“ závodního motoru lze s výhodou použít díly, z motoru Zongshen 250cc ZS177MM a urychlit tak jeho vývoj 

·zpracovatel má velmi dobré kontakty s DF ČVUT, Katedra konstruování strojů, FS Západočeské univerzita v Plzni a Fakultou strojního inženýrství ÚADI  VUT Brno

 

SLABÉ STRÁNKY PROJEKTU 

vysoká částka na pořízení technického vybavení na rozběh podnikání· nutnost vytvořit podvědomí o firmě a vytvoření stálé sítě zákazníků, což může trvat nějaký čas

·vysoké celkové roční náklady a z toho vyplývající nutnost velkého obratu pro generování adekvátního zisku

 

JAKÉ JSOU HROZBY ČI KONKURENCE?

·vysoké celkové roční náklady a z toho vyplývající nutnost velkého obratu pro generování adekvátního zisku

·nepříznivá ekonomická situace 

·dramatické kolísání kurzu koruny·vývoj nových technologií od konkurenčních společností· vysoká fluktuace zaměstnanců – nezajištění kvalitních zaměstnanců·vysoké provozní náklady

JAKÁ VNÍMÁTE RIZIKA PŘIJETÍ VAŠEHO PRODUKTU/SLUŽBY CÍLOVÝMI ZÁKAZNÍKY? JAK HODLÁTE ŘEŠIT TATO RIZIKA?  

Jako neznámá značka nebude snadné se prosadit, nicméně existuje velmi reálná šance naše motocykly prodávat pod značkou ČZ, kdy jsme o tomto předběžně domluveni s Allesandro Ferrarim z M.C.F Slušovice s.r.o., jež má na práva na užívání značky ČZ na terénních motocyklech od ČZ Strakonice propůjčené.

ZAJIŠTĚNÍ ODBYTU/PLÁN PRODEJE. 

Zpracovatel záměru plánuje využívat zejména nepřímé cesty (dodavatel => 

distribuční mezičlánek => zákazník), kde se chce opřít předně o dealery, kteří prodávali motocykly Praga, anebo prodávají plochodrážní speciály Jawa Divišov a dále hledat nové.

Protože bude podnik úplně nová společnost tak v předstihu, než bude produkt (Soft enduro 250 cm3) připraven k prodeji, se zahájí propagace značky. K tomuto účelu zpracovatel hodlá použít následující strategii:

·v průběhu konstrukce, výroby a testovaní motocyklu budou pořizovány fotografie a krátká videa.

·v okamžiku, kdy už bude zřejmé, že první kusy ověřovací série budou dokončeny v horizontu několika málo týdnu zpracovatel osloví své kontakty mezi novináři jmenovitě:

- Martin Tománek a Tomáš Došek – Motocykl

- David Bodlák - ČMN

- Jan Čejchan – MOTOXPRESS

- Pavel Suchý – exSupemoto, momentálně nezávislý žurnalista

- Lucie Havlíčková – www.motolevel.cz

- Michaela Hrabcová – GTMOTOCROSS

- Milan Sikora – IBS motorpress

- Milan Jirouš –  Racing Life

- Jan Rameš – www.motorkari.cz

s krátkou tiskovou zprávičkou, kde bude přestaven projekt, obrázky 3D CAD motocyklu a facebookové a inernetová adresa podniku a požádá je o zveřejnění.

Zahraniční media jako Motociclismo, Omnimoto, Dirt Rider, Vital Motocross, Mototocross action … a další budou osloveni anglickou verzí skrze Facebook nebo e-mailem. Zpracovatel takto již v minulosti úspěšně popularizoval motocykly VM a FGR.

·na facebookové a internetové stránce se začnou postupně objevovat obrázky jednotlivých častí motocyklu. Zpracovatel je autorem facebookové skupiny Czechoslovak Off-road motorcycles (cca 2500 členů) a stránky – Czech Motorsport association (cca 780 to se mi líbí). Prostřednictvím nich bude propagovat facebookou a internetovou stránku podniku, tak aby se o její existenci dozvěděl co největší okruh uživatelů.

·těsně před zahájením prodeje se objeví na Facebooku a internetové stránce hotový celý motocykl.  

·v tuto dobu zpracovatel začne na Youtube umisťovat propagační videa.

·tiskovou zprávou budou obeslána veškerá jak česká media, tak významná zahraniční media.

·Cílem je dosáhnout toho, aby po zadání dotazu (např. Moga 250) v internetovém vyhledávači na uživatele internetu „vyskočilo“ spousta odkazů na články, videa a obrázky.

 

Zpracovatel předpokládá, že se těmito kanály velice rychle povede dostat značku do podvědomí potencionálních zákazníku. Pro udržení jejich zájmu se Facebook a internetová stránka budou používat k aktivní prezentaci i v dalších měsících a letech.

Kromě nástrojů propagace, které jsou zmíněny výše a pak v oddíle 4.3. Propagace, bude, pro podporu prodeje a zviditelnění značky na českém trhu, nutné aktivně objíždět motokrosové a enduro závody a motocykl tam prezentovat.  Něco podobného zpracovatel očekává, že budou dělat i zahraniční dealeři (soudí tak na základě zkušeností z působení ve firmě Praga)

Dále se aktivně budou podporovat jezdci, kteří budou startovat motocyklech vyvinutých zpracovatelem. A to např. například pronájem strojů, přes nákup za výrobní cenu, složenou kauci vratnou po vrácení stroje na konci sezóny apod... 

Cenová politika zejména v případě slevových akcí bude volena citlivě s ohledem na dlouhodobé cíle podnikání.REÁLNÝ ODHAD NÁVRATNOSTI INVESTICE V MĚSÍCÍCH? OD ZAFINANCOVÁNÍ PROJEKTU. 

96 měsíců tedy 8 let

KOLIKA % PODÍL NABÍDNETE INVESTORŮM? 

'49%

PODÍL VLASTNÍCH ZDROJŮ NA FINANCOVÁNÍ? 

0  Kč

BUDETE POTŘEBOVAT ZAMĚSTNANCE?  

Ano budeme. Jejich počet bude nabíhat postupně jak se projekt bude rozjíždět, protože v prvých několika kvartálech budeme potřebovat jen zaměstnance v technických profesích a postupně s náběhem stavby prototypů a samotné výroby i v dělnických profesích. Pro výrobu 450 ks/rok počítáme s 10 zaměstnanci firmy (5 v technických profesích a 5 dělnických). Až se firma dostane na 100 ks/rok budeme potřebovat 20 zaměstnanců (7 v technických profesích a 13 dělnických). V prvých 4 letech, kdy bude probíhat v podstatě vývoj, budou mzdy činit cca 40% nákladů za rok. Po náběhu sériové výrobyse postupně dostanou na hodnotu 25 respektive 15% celkových nákladů/rok

JAKÝ BY MĚL BÝT ZISK PO PRVNÍM ROCE VAŠEHO PROJEKTU? 

Zisk nelze očekávat dříve než 5 rok

JAKOU BUDETE MÍT MARŽI? 

40%