SERPS - POPRUH

Cílová částka 500.000 Kč
Plánovaný výnos 50 % p.a.

Vaše hodnocení}

Pro hodnocení je potřeba se přihlásit

Autor projektu

Autorom projektu je pan Tomáš Paur

 

Popis projektu

Před mnoha lety jsem plánoval výrobu nového druhu osobního zavazadla, který mám chráněn zápisem o průmyslovém vlastnictví v zemích společenství.

Díky úmrtí společníka, který po celém světě hledal společnost, která by měla o projekt zájem k uvedení na trh nikdy nedošlo. Zhruba před měsícem jsem se náhodou dozvěděl, že se tento produkt vyrábí a úspěšně prodává v USA a teď ho začali nabízet i v některých státech EU i prostřednictvím společnosti Amazon.

V zemích společenství, ale prodejem stejného produktu porušují má práva, tak jsem je vyzval k nápravě. Nicméně vzhledem k situaci, že je o produkt zájem, zvažuji začít s vlastní výrobou a prodejem. Hledám tímto partnera, který by vše finančně zaštítil.

Celkový investiční náklad projektu

500 000,-Kč

 

Jaké subjekty budou do projektu zapojeny ( fyzické/ právnické osoby )?

Fyziké osoby

 

Kdo nese zodpovědnost za úspěšnost projektu?

Tomáš Paur

 

Rozdělení prostředků pro vývoj projektu

Produkt má již jasnou podobu a jsou vyrobeny vzorky.

Náklady na počáteční výrobu cca 500ks jsou cca 125 000,- Kč + 25 000,-Kč ochraná známka ( název )

 

Rozdělení prostředků pro marketing

Zbylé prostředky 300 000,- Kč budou určeny na reklamu a marketing.

 

Rozdělení prostředků pro režii společnosti

Počáteční náklady a režie 50 000,- Kč ( webové stránky, atd. ). Společnost jde řídit bez pravidelných budoucích nákladů.

Silné stránky projektu

Úspěšný prodej v USA

Slabé stránky projektu

Nyní se produkt začal nabízet i v zemích společenství přes e-shop. Společnost byla informována o porušení a vyzvána k nápravě stažením výrobku.

Jaké nové příležitosti se naskytnou po realizaci?

V plánu je i voděodolná verze ze silikonu.

Jaké jsou hrozby či konkurence?

Nelegální kopírování

Zajištění odbytu / plán prodeje

Prodej přes e-shop

Reálný odhad návratnosti vložených finančních prostředků v měsících

36 měsíců

Kolika % podíl firmy jste ochotni uvolnit?

50%

 

Popis služby / produktu

Serps-popruh, osobní příruční zavazadlo přes rameno s vestavěnými kapsami

Podíl vlastních zdrojů na projektu? 

Marketing + distribuce

Jakou dobu předpokládáte pro realizaci projektu po zafinancování?

3 měsíce

V jakém časovém horizontu předpokládáte první zisk od zafinancování projektu? 

3 měsíce

Jaký je Váš plán prodeje zboží či služby v prvním roce?

2000 Ks