VOLNÝ PODÍL: 100 % ?
Min. částka pro nákup: 0 Kč
CÍLOVÁ ČÁSTKA: 5.500.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: B Střední riziko ?
STAV PROJEKTU: Aktivní
9%

Předobjednáno 500.000 Kč z cílové částky 5.500.000 Kč

CHCI NEPŘÍMÝ PODÍL CHCI PŘÍMÝ PODÍL

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

POPIS PROJEKTU

Společnost PERNIC.CZ s.r.o. je výrobce a prodejce perníčků v ČR od roku 2014.

Majitel společnosti nabízí svoji společnost k prodeji ačkoliv je zisková z důvodu provozování své hlavní činnosti v sektoru opravárenství automobilů.

V současné době prodává své produkty v rámci přímého prodeje koncovým zákazníkům na Starém městě a dále pak smluvním partnerům.

Tato společnost byla doporučena členem invester investiční komise panem Ing. Petrem Valouškem, který je garantem obsahu informací v rámci této prezentace. 

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Jedná se o rodinný podnik zabývající se výrobou a distribucí perníku v různých variantách. Navzdory relativně krátké době trvání společnosti od roku 2014 má velký potenciál a to hlavně při efektnivním řízení obchodního oddělení. Kapacita výroby je naplněna přibližně z 30 až 40 %.

Společnost vyrábí své produkty v pronajatých prostorách v centru Prahy s dlouhodobou nájemní smlouvou za velmi nízké náklady.

 

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Předmětem nabídky je prodej 100% obchodního podílu ve společnosti PERNIC.CZ s.r.o. IČO: 030 09 441 DIČ: CZ030 09 441 se sídlem Jetřichovická 776/5, Prosek 190 00 Praha 9 zastoupená jednatelem a jedinným vlastníkem panem Reném Lipšerem.

Společnost má provozovnu na adrese Haštalská 757/21, 110 00 Praha 1 - Staré město.

 

HMOTNÝ MAJETEK

- Zařízení výrobny ( Pozn: pro vážné zájemce je možné dodat seznam zařízení vč. aktuální tržní ceny )

 

NEHMOTNÝ MAJETEK

- Dodavatelské smlouvy 

- Know how

- Internetové stránky www.pernickuvsen.cz

- Facebook stránky 

 

ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ PRO ROZVOJ SPOLEČNOSTI

V případě nákupu společnosti, bude zajímavé sestavit novou obchodní strategii pro využití 100% výrobní kapacity společnosti

 

ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ PRO REŽII SPOLEČNOSTI

Stávající režijní náklady nebude s největší pravděpodobností nutné přenastavovat

 

SILNÉ STRÁNKY PROJEKTU

- Stávající síť odběratelů a možnost rozšíření 

- Kvalitní, zkušený a proškolený personál 

- Volná kapacita výroby

- Vhodná lokalita prodejny v přímém centru Prahy 

- Společnost nepotřebuje po nákupu další kapitál, v současné době je zisková

- Je možné využít dalších 70m2 zázemí pro komerční účely na adrese provozovny v centru Prahy

  

SLABÉ STRÁNKY PROJEKTU

- Nedostatečný marketing

- Nevyužitá výrobní kapacita

 

POČET ZAMĚSTNANCŮ

- V průměru 5 zaměstnanců

 

REALIZACE A NÁVRATNOST

Reálný odhad návratnosti vložených finančních prostředků s ohledem na současnou kapacitu a efektivitu je zhruba 4 roky.

V případě zvýšení odbytu a rozšíření nabídky výrobků je možné dosáhnout návratnosti finančních prostředků do 3 let. Tento projekt je vhodný pro uživatele naší platformy s minimální vloženou sumou finančních prostředků ve výši 50.000,- Kč a to formou nepřímého podílu. Současný roční zisk společnosti je cca 29% po zdanění z celkové kupní ceně ve výši 5 500 000,- 

V rámci tohoto projektu je možné získat ve společnosti přimý podíl a to pro uživatele s vloženou částkou od 300.000 ,- Kč a více.

V případě, že se podaří nashromáždit potřebné finanční prostředky společnost, INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. nebo investor, získá přímý obchodní podíl ve společnosti PERNIC.CZ s.r.o.

 

ZAJIŠTĚNÍ FINANCÍ

Při zakoupení této společnosti prostřednicvím naší platformy je zrhuba 30% vkladu zajištěno samotným hmotným majetkem. V rámci tohoto projektu neuvádíme tržní hodnotu společnosti z důvodu, že nebyla prozatím stanovena.   

 

  

Máte dotaz nebo jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy na email: info@invester.cz

login-icon Přihlášení

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se

Registrace nového uživatele
Zapomněli jste heslo?