VOLNÝ PODÍL: 25 % ?
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
CÍLOVÁ ČÁSTKA: 550.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: B Střední riziko ?
STAV PROJEKTU: Aktivní
0%

Předobjednáno 0 Kč z cílové částky 550.000 Kč

CHCI NEPŘÍMÝ PODÍL CHCI PŘÍMÝ PODÍL

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

Autor projektu

Alexandr Frančák

 

Popis projektu a historie autora projektu

Jmenuji se Alexandr Frančák - 3 měsíce podnikající fyzická osoba, která se specializuje na poskytování služeb a prodej PC komponentů pro těžbu kryptoměn. Produkty které za poskytnuté finance nakoupím budou převážně aplikovatelné pro celý trh, zprvu se bude hlavně jednat o hliníkové konstrukce a malou elektroniku. Marže u obou produktů činí minimálně 100% při velkoobchodním prodeji, až 300% při maloobchodním prodeji. V mém zájmu bude uspokojit obě cílové skupiny. Třičtvrtě roku se pohybuji v oblasti kryptoměn, kde jsem si osvojil vše potřebné k provozování mnou zvolené činnosti, a již zhruba čtyři roky se aktivně pohybuji v nákupu a prodeji různého zboží. Chtěl bych zdůraznit fakt, že jediné co mi na rozjezd chybí, jsou peníze. Jsem dobrovolný plátce DPH, mám 3 velice schopné dodavatele, spoustu prostoru pro rozšíření působnosti, a díky zkušenostem z oboru polygrafie také zvládám marketing a grafiku. Krátkodobým (dvouletým až tříletým) plánem je držet se převážně specializace na kryptoměny, a jelikož vím že je to volatilní market, tak už od prvního roku provozování dané činnosti plánuji rozšíření do více IT oborů.

Celkový investiční náklad projektu

550 000,-Kč

 

Jaké subjekty budou do projektu zapojeny ( fyzické/ právnické osoby )?

Alexandr Frančák, dále pak zaměstnanec Štěpán Kocurek

 

 

Kdo nese zodpovědnost za úspěšnost projektu?

Alexandr Frančák

 

Rozdělení prostředků pro vývoj projektu

Pro rozdělení prostředků bych zvolil následující strategii:

25 000 Kč - zařízení členství na poptávkových službách (kde budu figurovat jako dodavatel), marketing, webhosting

25 000 Kč - malá záloha na důležité platby, doplnění kancelářských potřeb, zařízení kanceláře

150 000 Kč - nachystaných na bankovním účtě na speciální nabídky, slevy, výhodné koupě. Bude také sloužit jako záloha

300 000 Kč - Zezačátku stavba prototypů hliníkových rámů, objednávky doplňujících komponentů, větší objednávky konkrétních elektrosoučástek, při mimořádné slevě zainvestování do slevněného zboží. Dlouhodobě výhradně využito na nákup snadně prodejného zboží.

 

Rozdělení prostředků pro marketing

Protože projekt nemá za cíl vytvořit komplexní produkt, který by potřeboval zaujmout širokou veřejnost jsou náklady na marketing nízké. Cíleně budou propagovány facebookové příspěvky vázané k webu.

Autor projektu je zaregistrován na amazonu a ebay jako prodejce a plátce DPH s EORI kódem, a také na platby čekají dvě české poptávkové společnosti. Předpokládaný jednorázový výdaj na marketing je 25 000 Kč. Předpokládané měsíční výdaje na marketing jsou 2500 Kč

 

Rozdělení prostředků pro režii společnosti

provozuji nízkonákladovou činnost, režijní náklady vycházejí do 15 000 Kč měsíčně. Zahrnují platbu za internet, kancelář, účet za telefon, dopravu, členské poplatky u poptávkových služeb, webhosting, účetní, i zhruba 5000 Kč rezervu na nečekané výdaje.

 

Silné stránky projektu

Nízkonákladovost, velký prostor pro rozvoj spousty směry. Vše co se netýká finanční stránky věci je již zařízeno a připraveno na spuštění. Možnost budoucí spolupráce, široké pole působnosti a narůstající zájem o mnou nabízené produkty a služby. Produkty nakoupeny za poskytnuté finance budou lehce prodejné a použitelné pro jakéhokoliv zákazníka.

 

 

Slabé stránky projektu

Volatilita kryptoměn, která ovlivňuje zájem o mé produkty.

 

 

Jaké nové příležitosti se naskytnou po realizaci?

Hlavní příležitost, která se nabízí se týká budování reputace a historie, přístup k jinak nedostižným zákazníkům, navazování dlouhodobých obchodních vztahů. Zájem o komponenty pomocí přeprodeje, kdy ještě zboží nemám na skladě a kdokoliv jej může vykoupit (například u speciálních nabídek či slev), či nabídnout s lepší dostupností, není moc vysoký.

Většina zákazníků neprojevuje zájem o zboží, které ještě fyzicky není na skladě.

 

Jaké jsou hrozby či konkurence?

Mým primárním cílem je ovšem být lepší než konkurence. Cenově jsem to již s tím málem co jsem prodal dokázal, díky financím budu mít možnost být lepší než konkurence i s dostupností a důvěryhodností.

 

 

Zajištění odbytu / plán prodeje

Amazon, Ebay, facebook reklama, eshop, aktivní angažování se v komunitě potenciálních zákazníků

 

Reálný odhad návratnosti vložených finančních prostředků v měsících

6 měsíců

 

Kolika % podíl firmy jste ochotni uvolnit?

25% po dobu splacení vkladu vč. ročního úroku 25% investorům

 

Popis služby / produktu

Produkty v nabídce jsou primárně redukce pro připojení grafických karet, grafické karty, hliníkové rámy pro sestavy, a sekundárně také zbytek potřebných komponentů pro PC sestavy.

 

Podíl vlastních zdrojů na projektu? 

Úplný základ již nakoupený mám (notebook, telefon, podnikatelské pojištění, atd.). Investoval jsem zhruba třičtvrtě roku svého času na zdokonalování se v mé specializaci, komunikace se zákazníky, průzkumy trhu,  zajištění a pochopení právní stránky mnou provozované činnosti.

 

Jakou dobu předpokládáte pro realizaci projektu po zafinancování?

1 měsíc 

 

V jakém časovém horizontu předpokládáte první zisk od zafinancování projektu? 

Po prvním měsíci

 

Jaký by měl být zisk po prvním roce života Vašeho projektu?

750 000,-Kč až 1 000 000,-Kč

 

Jaký by měl být zisk po druhém roce života Vašeho projektu?

2 000 000,-Kč až 5 000 000,-Kč

 

  

Jaký by měl být zisk po třetím roce života Vašeho projektu?

5 000 000,-Kč až 10 000 000,-Kč

 

Jak bude řešeno zajištění finančních prostředků v projektu?

Invester s autor projektu založí právnickou osobu - společnost s ručením omezeným kde autor projektu bude vlastnit 75% obchodního podílu a společnost INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. bude vlastnit 25% obchodního podílu po dobu 2 let, maximálně do doby než autor projektu splatí jistinu a úrok. Jakmile bude jistina a úrok splacen převede společnost INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. svůj obchodní podíl zpět na autora projektu. 

Autor projektu bude v případě profinancování projektu předkládat výpis z rejstříku trestů, výpisy z nebankovních a bankovních registrů před samotným založením právnické osoby. Dále pak bude podepisovat směnečné prohlášení vč. směnky vlastní a to pro případ, že by se projektu nedařilo.

 

Máte dotaz nebo jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy na email: info@invester.cz 

login-icon Přihlášení

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se

Registrace nového uživatele
Zapomněli jste heslo?