INVESTUJTE DO ČESKÝCH FIREM


Umožňujeme široké veřejnosti zakoupit obchodní podíl v českých firmách a tím jim poskytnout potřebné financování k rozjezdu podnikání.

CO TÍM ZÍSKÁTE VY JAKO INVESTOR?

Získáte obchodní podíl, tedy podíl na budoucích ziscích firmy a to formou přímého nebo nepřímého podílu. Kromě zisku pomáháte k záchraně vybraných českých firem.

KDO JSME

INVESTER je crowdfundingová platforma umožnujicí široké veřejnosti investovat do start-upů a firem. Jsme na trhu již pátým rokem. Průměrné výnosy z projektů se pohybují kolem 7-10 % p.a. viz zde. Pro přesnější informace o chodu platformy doporučujeme prostudovat naše Často kladené dotazy a stránku Jak fungujeme pro investory.   

KDO MŮŽE INVESTOVAT JIŽ OD 1.000 Kč?

Investovat může kdokoliv starší 18 let. 

RIZIKO

Ačkoliv se snažíme projekty vyhodnocovat maximálně pečlivě, neposkytujeme za projekty žádné záruky. Investování do společností, především do společností, které nemají dostatek provozního kapitálu a jsou vzhledem k situacici nuceni žádat o podporu je vysoce rizikové. Je na zvážení každého investora, aby sám za sebe vyhodnotil riziko spojené s konkrétní investiční příležitostí a investoval pouze volné finanční prostředky.

CO ZÍSKÁM?

Po výběru vhodného projektu učiníte předobjednávku na částku, kterou si určíte. Platbu za předobjednávku můžete provést ihned, nebo počkat, až vás vyzveme ve chvíli, kdy se projekt blíží vybrání cílové částky. Uhrazením platby se objednávka stává závaznou dle našich obchodních podmínek. 

Ve chvíli, kdy je projekt zafinancován, dojde k přerozdělení obchodního podílu ve vybrané firmě. Stávající majitel tedy uvolní specifikovaný obchodní podíl. Ten získají investoři, kteří si učinili objednávku formou přímého podílu. Do vlastnické struktury firmy jsou zapsáni investoři s přímým podílem. Část obchodního podílu získá společnost INVESTER GROUP HOLDING s.r.o., která zastupuje investory, kteří si zvolili tzv „nepřímý podíl“ a ta vyplácí jejich podíly na zisku směrem k uživatelům.  

Po přerozdělení podílu poskytujeme firmě potřebné finance, které ještě dodatečně jistíme smlouvou o zápůjčce, případně dalšími smlouvami. 

Následně má firma povinnost vyplácet investory, tzn dělit se s nimi o svůj čistý zisk před zdaněním, na základě účetních závěrek každého roku kdy dosáhne zisku a to ve výši procent, které investoři vlastní. Zároveň INVESTER disponuje i smlouvou o zápůjčce, která slouží jako jištění, pro případ, kdy by firma ať už z jakéhokoliv důvodu odmítla vyplácet zisky investorům - například by nevykázala v daném účetním období zisk apod. 

Podíl investora na ziscích firmy je doživotní - dokud firma existuje - investor má nárok na procentuální část jejího zisku ve výši zakoupeného obchodního podílu.