FAQ

Rádi zodpovíme vaše otázky. Jednáme na rovinu. Vše je maximálně transparentní.

 

Co je to Invester?

Invester je unikátní platforma, na které se prezentují projekty za účelem získání potřebného kapitálu od uživatelů platformy. Každý uživatel může získat po uhrazení zvolené částky obchodní podíl ve vybraném projektu. Tímto způsobem může každý vydělat na zisku z nemovitostí, start-upů a právnických osob.

Jaký je rozdíl mezi přímým a nepřímým podílem?

Do vybraného projektu můžete vstoupit buď přímo nebo nepřímo, nebo ho také podpořit nákupem zboží nebo služeb.

Při nákupu přímého obchodního podílu si kupujete obchodní podíl na své jméno nebo svoji právnickou osobu a stáváte se tedy spolumajitelem společnosti se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími.

Při nákupu nepřímého obchodního podílu, Váš podíl drží společnost INVESTER. Vy se tak nemusíte o nic starat, pouze vám je vyplácen zisk z projektu do vašeho uživatelského účtu. Vlastnické právo na nepřímý podíl vzniká na základě smlouvy o tichém společenství.
 

Pro koho je Invester určen?

Je určen především pro klienty, kteří chtějí mít možnost se společně podílet na vzniku, rozvoji a ziskovosti projektů prezentovaných na platformě INVESTER. Klientem může být soukromá nebo právnická osoba. Invester je pro každého, kdo má volné finanční prostředky, se kterými chce sdíleně podnikat a dosáhnout tím zisku.

 

Jak Invester funguje?

V rámci našeho portálu si vyberete projekt dle vaší volby a zakoupíte vybraný obchodní podíl nebo podpoříte projekt. Pokud do projektu načerpáme dostatek financí, projekt zrealizujeme společně s autorem projektu. Realizaci a koordinaci provádí vždy společnost INVESTER, nebo společnost ve které INVESTER vlastní obchodní podíl.

Získané finance prodejem obchodního podílu jsou využity výhradně pro realizaci daného projektu. V momentě, kdy začne projekt generovat zisk, je tento zisk rozdělen mezi jednotlivé uživatele, mimo případy, kdy by výplata zisku mohla ohrozit stabilitu nebo budoucí zisky z projektu.

 

Proč bych měl vlastnit obchodní podíl?

Díky platformě INVESTER může každý jednoduše získat podíl ve firmě, nebo se stát spolumajitelem. Díky tomu získat příjem ze zisku konkrétního projektu. Jedná se o efektivní a alternativní způsob, který může přinášet vyšší výnos než na běžném spořícím účtu nebo například  v investičních, podílových a nemovitostních fondech.  U nás vždy vidíte, do čeho jste své finanční prostředky vložili.

 

Je Invester zdarma?

Ano, pro všechny uživatele je zdarma a bez poplatků. Vyjímku tvoří placené členství INVESTER PROFI A INVESTER PARTNER.

 

Jaká je výhoda proti konkurenčním projektům?

Na INVESTER.cz vidíte do čeho vkládáte své finanční prostředky. INVESTER je platforma, která umožňuje vstoupit do široké škály příležitostí - od nemovitostí, přes vozidla, začínající start-upy, fungující firmy, až po klasické komodity jako je například zlato. 

 

 

 

Obchodní podíly

 

Kdo může získat obchodní podíl a jak začít?

Získávat obchodní podíly mohou fyzické a právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem v České a Slovenské republice. K samotnému nákupu obchodního podílu stačí jednoduchá registrace. Pro plnou aktivaci účtu a výběr zisku je potřeba do uživatelského účtu doplnit občanský průkaz a výpis z bankovního účtu pro ověření vaší identity.

 

Jak optimálně nakupovat obchodní podíl?

Při pořizování obchodních podílů je zásadní používat výhradně volné finanční prostředky. Je vhodné rozložit svoje portfolio pro omezení případného rizika. V případě, že nevíte jak správně rozložit své finance při výběru jednotlivých projektů, kontaktujte našeho operátora.

 

Co když budu chtít obchodní podíl zrušit? 

V případě že budete chtít svůj obchodní podíl zrušit, můžete nabídnout svůj přímý či nepřímý podíl k prodeji či odkupu autorovi projektu, ostatním uživatelům platformy nebo společnosti INVESTER. V případě, kdy podpoříte projekt za účelem získání slevy nebo výhod v konkrétním projektu není možné žádat zpět vložené finanční prostředky.

  

Rating a rizika

Ačkoliv společnost INVESTER vynakládá při výběru projektů i při asistenci na jejich realizaci maximální úsilí, a sama zpravidla drží podíl ve společnosti realizující projekt, nemůže garantovat ani zisk ani návratnost částky uhrazené uživatelem za účast na projektu, neboť úspěšnost jednotlivých projektů je závislá i na okolnostech, které zprostředkovatel nemůže nijak ovlivnit. Vždy pořizujte obchodní podíl pouze z volných finančních prostředků a diverzifikujte své portfolio. Rating níže uvedený je pouze informativní odhad společnosti INVESTER. 

Rating: A++ Bez rizika – Tento rating přidělujeme projektům, kdy je 100% kapitálu využito pro nákup nemovitosti a zároveň je projekt výhradně v režii společnosti INVESTER. Může se jednat například o nákup nemovitosti či pozemku za účelem dalšího prodeje či pronájmu. 

Rating: A+ Velmi nízké riziko – Tento rating přidělujeme projektům, kdy je 100% kapitálu použito pro nákup fyzického majetku. Projekt může realizovat i společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl. Může se jednat například o nákup majetku, který může samotným používáním ztratit část své hodnoty, např automobil, nákladního vozidlo atd. 

Rating: A Nízké riziko – Tento rating přidělujeme projektům, které již mají vlastní obchodní historii a ekonomické výsledky. Kapitál může být využit kromě nákupu majetku například také pro nákup zboží na sklad, marketing a veškeré další služby popsané v detailu konkrétního projektu. Projekt může realizovat i společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl. Může se jednat například o fungující firmu, která potřebuje finance pro svůj další rozvoj.

Rating: B Střední riziko - Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Typicky se jedná o nově začínající firmy nebo start-upy. Kapitál zde především směřuje do služeb jako jsou  IT, marketing, reklama nebo na technologický vývoj. Menší část kapitálu je využita pro nákup hmotného majetku jako je zboží na sklad, PC technika atd. Projekt může realizovat i společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl. 

Rating: C Vyšší riziko - Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Typicky se jedná o nové start-upy nebo mobilní aplikace. Kapitál především směřuje do služeb jako jsou  IT, marketing, reklama a technologický vývoj, dle konkrétních podmínek v detailu projektu. Projekt není jištěn žádným hmotným majetkem a představuje vyšší riziko, které vyvažuje vysokým ziskem. Projekt může realizovat i společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl. 

  

Získá Invester obchodní podíl ve firmě kde nakupuji obchodní podíl?

Ano, a to u projektů, které takto deklarujeme. Jednotlivé projekty mohou být výhradně v naší režii se 100% podílem INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. nebo INVESTER GROUP SOCIETY a.s. V některých případech se zakládá nová právnická osoba s autorem projektu, kde vlastníme minoritní obchodní podíl. Více se dozvíte v detailu konkrétního projektu.

 

Jaké platební metody podporujete? 

V případě přímého obchodního podílu je možná platba klasickým bankovním převodem. V případě nepřímého obchodního podílu je kupní cena za získání nepřímého podílu hrazena bankovním převodem na bankovní účet vždy vedený ke konkrétnímu projektu. 

Jaké další druhy plateb připravujete? 

Platbu nepřímého podílu bude již brzy možné jednoduše uhradit skrze naší partnerskou službu kryptobanking. Nejprve si dobijete kredit do peněženky ve zvolené měně CZK / EUR / USD. Kredit je transformován a držen ve zvolené kryptoměně (např. BitCoin), ze kterého je nepřímý obchodní podíl uhrazen.  

 

Co se stane, pokud projekt nebude generovat zisk? 

Pokud se projektu nedaří a dlouhodobě nesplňuje stanovené cíle, můžeme rozhodnout o ukončení projektu, pokud je to v zájmu uživatele a v zájmu zajištění minimalizace finanční ztráty. Tyto kroky vždy individuálně konzultujeme se všemi zainteresovanými uživateli.

 

Co se stane, pokud nebude vybrána cílová částka?

Pokud se nevybere dostatek prostředků k realizaci projektu, vracíme přijatou platbu zpět na váš bankovní účet a to do 3 pracovních dnů od uzavření projektu. V případě, že se vám bude líbit jiný projekt, který se blíží do fáze úspěšného zafinancování, můžete vaše prostředky přesunout do jiného projektu.

 

Co když se financovaný majetek poškodí nebo je odcizen?

Vozidla jsou pojištěna typem pojištění ALL RISK proti všem pojistitelným okolnostem. V některých případech vyžadujeme pojištění konkrétního majetku, pokud to povaha projektu vyžaduje.

 

Mohu pořizovat obchodní podíly vícekrát v rámci stejného projektu?

Ano samozřejmě. Počet jednotlivých nákupů není omezen.

 

Může být uživatelem právnická osoba?

Ano. Pokud se zaregistrujete jako firma, můžete pořizovat obchodní podíl stejným způsobem jako fyzické osoby.

Jaká jsou práva a povinnosti při koupi podílu přímo?

V rámci vlastnictví přímého podílu jsou práva a povinnosti společníka stejná jako v jakékkoliv variantě vlastnictví obchodního podílu u právnické osoby. Práva společníka vyplývají z velikosti obchodního podílu, který vlastní a charakteru právnické osoby, která je pro projekt použita. Vlastník přímého obchodního podílu má právo například nahlížet do učetnictví společnosti, účastnit se valných hromad, získávat informace přímo od vedení společnosti nebo autora projektu nebo vznášet návrhy a připomínky.

 

Zisky a výplata financí

 

Za jak dlouho se mi začnou vyplácet zisky?

Jakmile je projekt úspěšně zafinancován, je potřeba čas k fyzickému zakoupení majetku nebo k realizaci celé obchodní příležitosti. Tato doba je individuální pro každý projekt. Více informací naleznete v detailu konkrétního projektu. V okamžiku, kdy projekt začne generovat zisk, zobrazujeme jej přehledně ve vašem účtu.

 

Jakým způsobem zažádám o vyplacení zisku? 

Zisk vidíte ve vašem uživatelském účtu. Po zažádání o výplatu finance odešleme do 3 dnů bankovním převodem.

 

Jakým způsobem získané obchodní podíly vydělávají?

V případě start-upů a společností je výnos vyplácen ze zisku konkrétního projektu. Zakoupené nemovitosti pronajímáme dalším subjektům: firmám nebo soukromým osobám, které platí za pronájem prostor nebo je prodáváme. U vozidel je situace stejná – zakoupené vozidlo je smluvně pronajato konkrétní společnosti. Projekty tak generují pravidelný zisk, který vyplácíme vám jako uživatelům. 

 

Je možné na pořízení obchodního podílu prodělat?

Ano, ačkoliv vynakládáme při výběru projektů i při asistenci na jejich realizaci maximální profesionální úsilí a naše společnost vždy drží podíl ve společnosti realizující projekt, nemůžeme garantovat ani zisk ani návratnost částky uhrazené zájemcem za účast na projektu, neboť úspěšnost jednotlivých projektů je částečně závislá na okolnostech, které nemůžeme ovlivnit. Začínající projekty mohou být rizikové. Vždy používejte jen volné finanční prostředky a vhodně diverzifikujte portfolio.

   

Jakým způsobem jsou moje finance ochráněny?

Náš tým vybírá pouze vhodné projekty na základě dlouholetých zkušeností v mnoha oborech. Průběžně také vytváříme finanční rezervy, které během několika měsíců transformujeme na rezervní fond.

 

Jak je to s daněním výnosu v ČR?

Výnos podléhá dani v rámci §8, ve výši 15%. Tato situace nastává ve chvíli, kdy jsou finance vyplaceny na Váš bankovní účet. Pokud fyzická osoba nemá jiné příjmy ze zaměstnání a pokud zisk bude činit do 150.000 Kč ročně, nemusí podávat daňové přiznání. Pro přesnější informace doporučujeme kontaktovat daňového poradce.

 

 

Doplňkové otázky

 

Kde mohu sledovat aktuální informace?

Sledujte nás na Facebooku, kde budeme zveřejňovat aktuální informace a informace o možnostech jak konkrétní projekt podpořit.

  

Jaký zisk má na projektech Invester?

Jednotlivým investorům neúčtujeme žádné poplatky. INVESTER účtuje poplatek ve výši 8% vybrané cílové částky, který hradí konkrétní projekt po zafinancování cílové částky.

 

Může invester podpořit můj nápad?

Rozhodně ano, pokud si myslíte, že by nás váš nápad mohl zajímat, podívejte se co od vás budeme potřebovat vědět.

 

Nenašli jste odpověď?

Zeptejte se nás, rádi zodpovíme i váš dotaz.

 

 

Jak začít?

Zaregistrujte se u nás! Registrace zabere jen 3 minuty!

Registrovat

login-icon Sign in

You dont have account? Sign up

Registration for a new user
Forget your password?