Časté dotazy

Rádi zodpovíme vaše otázky. Jednáme na rovinu. Vše je maximálně transparentní.

 

Co je to Invester?

Invester je revoluční platforma na bázi společného investování, při kterém jednotlivci investují do podnikatelských příležitostí prostřednictvím společnosti INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. Tímto způsobem může každý vydělat na zisku z nemovitostí, start-upů, firem a dalších investičních příležitostí.

Pro koho je Invester určen?

Investovat může soukromá nebo i právnická osoba. Invester je pro každého, kdo má volné finanční prostředky, chce investovat a dosáhnout tím pravidelného zisku. 

Jak Invester funguje?

V rámci našeho portálu si vyberete podnikatelskou příležitost dle vaší volby a zainvestujte zvolenou částku. Pokud spolu s ostatními investory načerpáme dostatek financí, obchodní příležitost zrealizujeme. 

Pokud je podnikatelskou příležitostí firma nebo start-up, společnost INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. poskytuje finanční zápůjčku danému subjektu. Některé  podnikatelské příležitosti jsou podmiňovány z naší strany zajištěním, například ve formě movitého a nemovitého majetku, podílu v obchodní společnosti nebo ručitelským prohlášením. Z výnosu zápůjčky vyplácíme zisk zpět našim investorům, dle výše jejich investice.

V případě, že podnikatelskou příležitostí je nemovitost, po úspěšném načerpání cílové částky ji zakoupíme do vlastnictví společnosti INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. nebo INVESTER GROUP SOCIETY a.s. dle charakteru podnikatelské příležitosti. Nemovitost bude spravována a pronajímána za účelem získání stanoveného výnosu pro naše investory. Každý investor může sledovat svůj výnos prostřednictvím uživatelského účtu a kdykoliv může zažádat o jeho vyplacení.

Proč bych měl investovat do podnikatelských příležitostí?

Hlavním benefitem je výnos od 3 - 30% ročně z investované částky. Jedná se o efektivní a rentabilní způsob, který přináší vyšší výnos než na běžném spořícím účtu nebo například v neefiktivních investičních, podílových a nemovitostních fondech. Vždy máte přehled do čeho své finance investujete. Každá podnikatelská příležitost je zajištěna INVESTER GROUP HOLDING s.r.o., která je ve vlastnictví společnosti INVESTER GROUP SOCIETY a.s.. a to už při samotné registraci smlouvou rámcovou a dílčí smlouvou. Vaše finance, jsou ve formě zápůjčky zapůjčeny výše uvedeným společnostem a vždy využity pro realizaci konkrétní podnikatelské příležitosti.

 

Je Invester zdarma?

Ano, pro všechny investory je zdarma a bez poplatků.

 

Jaká je výhoda proti konkurenčním projektům?

Na INVESTER.cz vidíte do čeho investujete. Proti podílovým fondům zde nedochází k využívání finančních prostředků do předem nerentabilních projektů. INVESTER je jediná platforma, která umožňuje investovat do široké škály příležitostí - od nemovitostí, přes vozidla, začínající start-upy, fungující firmy, až po fyzické zlato. Nestrháváme žádnou procentuelní provizi z investovaných částek a výnosů, naše služby jsou pro investory zdarma. Investovat mohou soukromé osoby nebo také firmy. 

 

 

 

Investování

 

Kdo může investovat a jak začít?

Investovat mohou fyzické a právnické osoby České republiky a Slovenské republiky. K samotnému investování stačí jednoduchá registrace. Budete potřebovat občanský průkaz a výpis z bankovního účtu pro ověření vaší identity.

 

Kolik investovat?

Výběr výše investice je zcela na vás. Minimální částka pro investici je 1.000 Kč. 

 

Jak optimálně investovat?

Při investování do podnikatelských příležitostí je zásadní používat výhradně volné finanční prostředky. Je vhodné rozložit svoje portfolio pro omezení případného rizika. V případě, že nevíte jak správně rozložit své finance při výběru jednotlivých investic, kontaktujte našeho operátora.

 

Jaký zisk mohu očekávat?

Můžete očekávat zisk od 3% do cca 20% z investované částky ročně, dle zvolené investice.

 

Co když budu chtít investici zrušit? 

Pokud se rozhodnete váš podíl na podnikatelské příležitosti zrušit před uplynutím životnosti projektu, stačí požádat o zrušení investice. Vloženou částku pošleme zpět na váš bankovní účet do 30 dnů od podání žádosti.

Předčasné zrušení investice nelze provést pro "rating C". Zrušit podíl v ostatních příležitostech s ratingem "A++" až "B" můžete nejdříve po 3 měsících od zainvestování. Je to z toho důvodu, že danou investici jsme již realizovali a finance jsou v dané nemovitosti, pozemku nebo jiném majetku. V rámci našeho systému bude chvíli trvat, než najdeme za vaši investici odpovídající náhradu. Zrušením investice se přestanou připočítávat výnosy. Dosavadní připsané výnosy jsou vyplaceny. Pokud je vaše investovaná částka vyšší než 10% cílové částky projektu, můžete předčasným ukončením ohrozit stabilitu projektu. V tomto případě postupujeme dle individuálních podmínek a můžeme z vracené částky strhnout procentuelní poplatek, maximálně však ve výši rizikovosti investice (viz Rating investice).

 

Je to bezpečné? 

Záleží zcela na vás, zda si vyberete bezpečně uložené finance v podnikatelské příležitosti s ratingem A++ (např. v nemovitosti), nebo podnikatelskou příležitost s vyšším rizikem, ale také vyšším výnosem (např. start-up). Vždy investujte pouze volné finanční prostředky a diverzifikujte své portfolio. Rizikovost podnikatelské příležitosti se odvíjí od jejího ratingu (viz Rating investice)

 

Rating a rizika

Rating stejně jako v případě bankovních půjček určuje míru rizika, které podstupujete.

Rating: A++ Bez rizika – Garantujeme vrácení celé investované částky, pokud podnikatelská příležitost nebude generovat uvedené výnosy. Kapitál je zpětně vyplacen prodejem nemovitosti a je zabezpečen rezervním fondem. 

Rating: A+ Velmi nízké riziko – U této investice můžete přijít o maximálně 10% vkladu, pokud podnikatelská příležitost nebude generovat uvedené výnosy. Typicky je tento rating u nových vozidel, kdy při předčasném prodeji ztratí majetek používáním část svojí hodnoty. Ale i přesto se jedná o stabilní investici s velmi malým rizikem. 

Rating: A Nízké riziko – U této investice můžete přijít o maximálně 15% vkladu, pokud podnikatelská příležitost nebude generovat uvedené výnosy. Typicky je tento rating u podnikatelských přílěžitostí, kdy je až 15% investice využito pro základní marketing a jedná se o náklady, které nejsou přímo jištěny majetkem. Ale i přesto se jedná o investici s nízkým rizikem. 

Rating: B Střední riziko - Tyto investice mají předpoklad vysokého zhodnocení, ale také vyšší riziko. Můžete přijít až o 30% investovaného kapitálu, pokud podnikatelská příležitost nebude generovat uvedené výnosy. Kapitál je v tomto případě zpětně vyplacen prodejem majetku, který tvoří minimálně 70% investice.

Rating: C Vyšší riziko - Tyto investice mají předpoklad vysokého zhodnocení, ale také vyšší riziko. Můžete přijít až o celý investovaný kapitál, pokud podnikatelská příležitost nebude komerčně úspěšná. Rizikovost investice je vyvážena vysokým výnosem.

  

Získá Invester obchodní podíl ve firmě do které investuji?

Ano, ale pouze u podnikatelských příležitostí, které takto deklarujeme. Jednotlivé investiční projekty mohou být výhradně v naší režii se 100% podílem INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. nebo INVESTER GROUP SOCIETY a.s., případně je možné mít v cílové společnosti minoritní kontrolní podíl, pokud to situace umožnuje. Více se dozvíte v detailu konkrétní investice.

 

Jaké platební metody podporujete? 

V současné době je možné platit bankovním převodem částky do výše až 500.000 Kč. Částky do 5.000 Kč lze hradit on-line platebními tlačítky České Spořitelny, Komerční banky, mBank, FIO banky, Raiffeisenbank. Platební pěněženka PayPal umožnuje platit částky do 10.000 Kč. 

 

Mohu investovat na jméno někoho jiného?

Ne. Investice může být provedena pouze pod vaším jménem shodujícím se s občanským průkazem.

Co je to životnost projektu a co když uplyne?

Je to minimální doba, po kterou bude podnikatelská příležitost generovat zisk. Nejnižší životnost mají investice do vozidel, kde se vozidlo rychle opotřebovává a tím ztrácí svoji hodnotu. Nejvyšší životnost mají investice do nemovitostí, kde daná investice může vydělávat neustále, a to až po desítky let. V případě, že životnost investice uplyne, je daný majetek prodán. Ukončujeme vyplácení výnosů a vracíme celou počáteční investovanou částku zpět na váš účet.

 

Co se stane, pokud podnikatelská příležitost nebude komerčně úspěšná?

Pokud se podnikatelské příležitosti nedaří a dlouhodobě nesplňuje stanovené výnosy, garantujeme vrácení celé investované částky pro investice s ratingem "A++ Bez rizika". V případě investic s ratingem "A+ Velmi nízké riziko" můžete přijít o maximálně 10% vkladu. V případě investic s ratingem "A Nízké riziko" můžete přijít maximálně o 15% vkladu. V případě ratingu "B Střední riziko" můžete přijít maximálně o 30% investovaného kapitálu. V případě ratingu "C Vyšší riziko" můžeme odepsat i větší část vloženého kapitálu. Viz také kapitola Rating. Dle našich obchodních a smluvních podmínek se vždy snažíme minimalizovat riziko ztráty investora v maximální možné míře.

 

Co se stane, pokud financovaný subjekt přestane splácet?

Tento případ máme jasně deklarován v zápůjčkové smlouvě, která je s každým financovaným subjektem podepsána. V první fázi je společnost/ručitel upozorněn upomínkou. V případě trvající platební neschopnosti je zahájen právní postup v souladu s platnými zákony České republiky.

 

Co se stane, pokud nebude vybrána cílová částka?

Pokud se nevybere dostatek prostředků k realizaci investice, vracíme přijatou platbu zpět na váš bankovní účet a to do 3 pracovních dnů. V případě, že se vám bude líbit jiná podnikatelská příležitost, která se blíží do fáze úspěšného zafinancování můžete vaše prostředky přesunout do jiného projektu.

 

Co se stane, pokud větší část investorů zruší svůj podíl na podnikatelské příležitosti?

Máme několik tzv. andělských investorů, kteří mohou dofinancovat chybějící kapitál. V rámci našeho systému máme také finanční rezervu, kterou neustále navyšujeme a časem bude transformována na rezervní fond pod dohledem ČNB.

 

Co když se zainvestovaný majetek poškodí nebo je odcizen?

Vozidla jsou pojištěna typem pojištění ALL RISK proti všem pojistitelným okolnostem. V některých případech vyžadujeme pojištění konkrétního majetku, pokud to povaha projektu vyžaduje.

 

Mohu investovat vícekrát do stejného projektu?

Ano samozřejmě. Počet jednotlivých investic není omezen.

 

Může být investorem právnická osoba?

Ano. Pokud se zaregistrujete jako firma, můžete investovat stejným způsobem jako fyzické osoby.

 

 

 

Výnosy a výplata financí

 

 

Za jak dlouho se mi začnou vyplácet výnosy?

Jakmile je podnikatelská příležitost úspěšně zafinancována, potřebujeme čas k fyzickému zakoupení majetku nebo k poskytnutí úvěru cílovému subjektu. Vzhledem k tomu, že máme vše připraveno, jedná se většinou řádově o maximálně několik týdnů. Následně začínáme generovat výnosy, které vidíte přehledně ve vašem účtu. Výnosy z investice vám připisujeme každý den či každý měsíc dle konkrétního typu investice.

 

Jakým způsobem zažádám o vyplacení výnosu? 

Výnos vidíte aktualizovaný denně ve vašem účtu. Přejděte do sekce Moje zisky / Zažádat o výplatu. Peníze odešleme do 3 dnů na váš bankovní účet.

  

Proč musím čekat 3 měsíce na první výplatu?

Je to jednoduché. Musíme mít jistou stabilitu v rámci investic. Když daný majetek zakoupíme nebo poskytneme cílové firmě úvěr, potřebujeme čas, než vygeneruje zisk. Nestojíme o investory, kteří nám pošlou finance a druhý den je chtějí zpátky. Investování bereme vážně.

 

Jakým způsobem investice vydělávají?

Zakoupené nemovitosti pronajímáme dalším subjektům: firmám nebo soukromým osobám, které platí za pronájem prostor. U vozidel je situace stejná – zakoupené vozidlo je smluvně pronajato konkrétní společnosti. Investice tak generují pravidelný zisk, který vyplácíme vám jako investorům. V případě start-upů a společností je výnos vyplácen z procentuelního výnosu finanční zápůjčky, kterou danému subjektu poskytujeme.

 

Je možné na investici prodělat?

Ano. I přesto, že každý projekt pečlivě vybíráme a prochází naším risk-managementem, nikdo není neomylný. Pokud tato situace nastane, investici předčasně ukončíme. Dosavadní připsané výnosy vám budou vyplaceny. Investovaná částka je vrácena zpět na váš účet. Velikost vrácené částky se řídí ratingem investice (viz Rating investice). 

   

Jakým způsobem jsou moje finance ochráněny?

Pokud se jedná o rating "A++ Bez rizika" je 100% kapitálu uloženo ve fyzickém majetku, například nemovitosti. V případě ratingu "A+ Velmi nízké riziko" je minimálně 90% kapitálu uloženo v majetku. V případě ratingu "A Nízké riziko" je minimálně 85% kapitálu uloženo ve fyzickém majetku. V případě ratingu "B Střední riziko" je minimálně 70% investice uloženo v majetku. V případě ratingu "C Vyšší riziko" není kapitál jištěn fyzickým majetkem.

Náš tým vybírá pouze vhodné podnikatelské příležitosti na základě dlouholetých zkušeností v mnoha oborech. Průběžně také vytváříme finanční rezervy, které během několika měsíců transformujeme na rezervní fond pod dohledem ČNB.

 

Jak je to s daněním výnosu v ČR?

Výnos podléhá dani v rámci §8, ve výši 15%. Tato situace nastává ve chvíli kdy jsou finance z výnosu vyplaceny na Váš bankovní účet. Pokud fyzická osoba nemá jiné příjmy ze zaměstnání a pokud výnos bude činit do 150.000 Kč ročně nemusí podávat daňové přiznání. Pro přesnější informace doporučujeme kontaktovat daňového poradce.

 

 

Doplňkové otázky

 

Kde mohu sledovat aktuální informace?

Sledujte nás na Facebooku, kde budeme zveřejňovat aktuální informace a informace o možnostech jak konkrétní investice podpořit.

  

Jaký zisk má na projektech Invester?

Jednotlivým investorům neúčtujeme žádné poplatky. INVESTER účtuje poplatek ve výši 5% vybrané cílové částky, který hradí úvěrovaná firma nebo projekt.

 

Může invester podpořit můj nápad?

Rozhodně ano, pokud si myslíte, že by nás váš nápad mohl zajímat, podívejte se co od vás budeme potřebovat vědět.

 

Nenašli jste odpověď?

Zeptejte se nás, rádi zodpovíme i váš dotaz.

 

 

Jak začít?

Zaregistrujte se u nás! Registrace zabere jen 3 minuty!

Registrovat

login-icon Přihlášení

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se

Registrace nového uživatele
Zapomněl jste heslo?