Časté dotazy

Rádi zodpovíme vaše otázky. Jednáme na rovinu. Vše je maximálně transparentní.

 

Co je to Invester?

Invester je unikátní platforma, při kterém jednotlivci nakupují obchodní podíly vybraných podnikatelských příležitostí a tím dostávají podíl z jejich zisků. Tímto způsobem může každý vydělat na zisku z nemovitostí, start-upů, firem a dalších podnikatelských příležitostí.

Jak nákup funguje?

Do vybrané podnikatelské příležitosti můžete investovat buď přímo nebo nepřímo. Při přímém investování si kupujete obchodní podíl na své jméno a stáváte se spolumajitelem společnosti realizující projekt se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Při nepřímém investování získáváte obchodní podíl, který za vás drží společnost INVESTER, která projekt spolurealizuje. Vy se nemusíte o nic starat, pouze je vám vyplácen výnos ze zisku projektu.

 

Pro koho je Invester určen?

Investovat může soukromá nebo i právnická osoba. Invester je pro každého, kdo má volné finanční prostředky, chce investovat a dosáhnout tím zisku. 

 

Jak Invester funguje?

V rámci našeho portálu si vyberete podnikatelskou příležitost dle vaší volby a zakoupíte vybraný obchodní podíl. Pokud spolu s ostatními investory načerpáme dostatek financí, podnikatelskou příležitost zrealizujeme. Realizátorem je vždy společnost INVESTER, nebo společnost ve které INVESTER vlastní obchodní podíl.

Získané finance prodejem obchodního podílu jsou využity výhradně pro realizaci dané podnikatelské příležitosti. 

Jakmile začne podnikatelská příležitost generovat zisk, je tento zisk rozdělen mezi jednotlivé investory, mimo případy, kdy by výplata zisku mohla ohrozit stabilitu nebo budoucí zisky z projektu.

 

Proč bych měl investovat do podnikatelských příležitostí?

Díky INVESTERu může každý jednoduše získat podíl ve firmě, či se stát spolumajitelem. A díky tomu získat příjem ze zisku dané firmy. Jedná se o efektivní a rentabilní způsob, který přináší vyšší výnos než na běžném spořícím účtu nebo například v neefiktivních investičních, podílových a nemovitostních fondech.  U nás vždy vidíte, do čeho své finance investujete. 

 

Je Invester zdarma?

Ano, pro všechny investory je zdarma a bez poplatků. Vyjímku tvoří placené členství INVESTER PROFI A INVESTER PARTNER.

 

Jaká je výhoda proti konkurenčním projektům?

Na INVESTER.cz vidíte do čeho investujete. INVESTER je jediná platforma, která umožňuje investovat do široké škály příležitostí - od nemovitostí, přes vozidla, začínající start-upy, fungující firmy, až po klasické komodity jako je například zlato. Naše služby jsou pro investory zdarma.

 

 

 

Investování

 

Kdo může investovat a jak začít?

Investovat mohou fyzické a právnické osoby České republiky a Slovenské republiky. K samotnému investování stačí jednoduchá registrace. Pro plnou aktivaci účtu a výběr výnosu je potřeba do uživatelského účtu doplnit občanský průkaz a výpis z bankovního účtu pro ověření vaší identity.

 

 

Jak optimálně investovat?

Při investování do podnikatelských příležitostí je zásadní používat výhradně volné finanční prostředky. Je vhodné rozložit svoje portfolio pro omezení případného rizika. V případě, že nevíte jak správně rozložit své finance při výběru jednotlivých investic, kontaktujte našeho operátora.

 

Co když budu chtít investici zrušit? 

V případě že budete chtít svůj podíl zrušit, můžete nabídnout svůj přímý či nepřímý podíl k prodeji či odkupu autorovi projektu, ostatním uživatelům platformy nebo společnosti INVESTER.

  

Rating a rizika

Ačkoliv společnost INVESTER vynakládá při výběru projektů i při asistenci na jejich realizaci maximální profesionální úsilí, a sama zpravidla drží podíl ve společnosti realizující projekt, nemůže garantovat ani zisk ani návratnost částky uhrazené zájemcem za účast na projektu, neboť úspěšnost jednotlivých projektů je závislá i na okolnostech, které zprostředkovatel nemůže nijak ovlivnit. Vždy investujte pouze volné finanční prostředky a diverzifikujte své portfolio. Rating níže uvedený je pouze informativní odhad společnosti INVESTER. 

Rating: A++ Bez rizika – Garantujeme vrácení celé investované částky, pokud podnikatelská příležitost nebude generovat uvedené výnosy. Kapitál je zpětně vyplacen prodejem nemovitosti a je zabezpečen rezervním fondem. 

Rating: A+ Velmi nízké riziko – U této investice můžete přijít o maximálně 10% vkladu, pokud podnikatelská příležitost nebude generovat uvedené výnosy. Typicky je tento rating u nových vozidel, kdy při předčasném prodeji ztratí majetek používáním část svojí hodnoty. Ale i přesto se jedná o stabilní investici s velmi malým rizikem. 

Rating: A Nízké riziko – U této investice můžete přijít o maximálně 15% vkladu, pokud podnikatelská příležitost nebude generovat uvedené výnosy. Typicky je tento rating u podnikatelských přílěžitostí, kdy je až 15% investice využito pro základní marketing a jedná se o náklady, které nejsou přímo jištěny majetkem. Ale i přesto se jedná o investici s nízkým rizikem. 

Rating: B Střední riziko - Tyto investice mají předpoklad vysokého zhodnocení, ale také vyšší riziko. Můžete přijít až o 30% investovaného kapitálu, pokud podnikatelská příležitost nebude generovat uvedené výnosy. Kapitál je v tomto případě zpětně vyplacen prodejem majetku, který tvoří minimálně 70% investice.

Rating: C Vyšší riziko - Tyto investice mají předpoklad vysokého zhodnocení, ale také vyšší riziko. Můžete přijít až o celý investovaný kapitál, pokud podnikatelská příležitost nebude komerčně úspěšná. Rizikovost investice je vyvážena vysokým výnosem.

  

Získá Invester obchodní podíl ve firmě do které investuji?

Ano,  a to u podnikatelských příležitostí, které takto deklarujeme. Jednotlivé investiční projekty mohou být výhradně v naší režii se 100% podílem INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. nebo INVESTER GROUP SOCIETY a.s., případně je možné mít v cílové společnosti minoritní kontrolní podíl, pokud to situace umožnuje. Více se dozvíte v detailu konkrétní investice.

 

Jaké platební metody podporujete? 

V případě přímého obchodního podílu je možná platba klasickým bankovním převodem. V případě nepřímého obchodního podílu je možné použít peněženku naší partnerské společnosti Kryptobanking.com pro částky již od 1.000 Kč

 

Jaké funguje kryptopeněženka? 

Platbu nepřímého podílu lze jednoduše uhradit skrze naší partnerskou službu kryptobanking.com. Nejprve si dobijete kredit do peněženky ve zvolené měně CZK / EUR / USD. Kredit je transformován a držen ve zvolené kryptoměně (BitCoin, Ethereum, ZCash atd), ze které  je nepřímý obchodní podíl uhrazen. 

 

Mohu investovat na jméno někoho jiného?

Ne. Investice může být provedena pouze pod vaším jménem shodujícím se s občanským průkazem.

 

Co se stane, pokud podnikatelská příležitost nebude generovat zisk?

Pokud se podnikatelské příležitosti nedaří a dlouhodobě nesplňuje stanovené výnosy, můžeme rozhodnout o ukončení projektu, pokud je to v zájmu investora a v zájmu zajištění minimalizace finanční ztráty. Tyto kroky vždy individuálně konzultujeme se všemi zainteresovanými investory.

 

Co se stane, pokud nebude vybrána cílová částka?

Pokud se nevybere dostatek prostředků k realizaci investice, vracíme přijatou platbu zpět na váš bankovní účet a to do 3 pracovních dnů od uzavření investice. V případě, že se vám bude líbit jiná podnikatelská příležitost, která se blíží do fáze úspěšného zafinancování můžete vaše prostředky přesunout do jiného projektu.

 

Co když se zainvestovaný majetek poškodí nebo je odcizen?

Vozidla jsou pojištěna typem pojištění ALL RISK proti všem pojistitelným okolnostem. V některých případech vyžadujeme pojištění konkrétního majetku, pokud to povaha projektu vyžaduje.

 

Mohu investovat vícekrát do stejného projektu?

Ano samozřejmě. Počet jednotlivých investic není omezen.

 

Může být investorem právnická osoba?

Ano. Pokud se zaregistrujete jako firma, můžete investovat stejným způsobem jako fyzické osoby.

 

  

 

 

 

 

 

Výnosy a výplata financí

 

 

Za jak dlouho se mi začnou vyplácet výnosy?

Jakmile je podnikatelská příležitost úspěšně zafinancována, potřebujeme čas k fyzickému zakoupení majetku nebo k poskytnutí úvěru cílovému subjektu. Vzhledem k tomu, že máme vše připraveno, jedná se většinou řádově o maximálně několik týdnů. Následně začínáme generovat výnosy, které vidíte přehledně ve vašem účtu. Výnosy z investice vám připisujeme každý den či každý měsíc dle konkrétního typu investice.

 

Jakým způsobem zažádám o vyplacení výnosu? 

Výnos vidíte aktualizovaný denně ve vašem účtu. Přejděte do sekce Moje zisky / Zažádat o výplatu. Peníze odešleme do 3 dnů na váš bankovní účet.

  

Proč musím čekat 3 měsíce na první výplatu?

Je to jednoduché. Musíme mít jistou stabilitu v rámci investic. Když daný majetek zakoupíme nebo poskytneme cílové firmě úvěr, potřebujeme čas, než vygeneruje zisk. Nestojíme o investory, kteří nám pošlou finance a druhý den je chtějí zpátky. Investování bereme vážně.

 

Jakým způsobem investice vydělávají?

Zakoupené nemovitosti pronajímáme dalším subjektům: firmám nebo soukromým osobám, které platí za pronájem prostor. U vozidel je situace stejná – zakoupené vozidlo je smluvně pronajato konkrétní společnosti. Investice tak generují pravidelný zisk, který vyplácíme vám jako investorům. V případě start-upů a společností je výnos vyplácen z procentuelního výnosu finanční zápůjčky, kterou danému subjektu poskytujeme.

 

Je možné na investici prodělat?

Ano. I přesto, že každý projekt pečlivě vybíráme a prochází naším risk-managementem, nikdo není neomylný. Pokud tato situace nastane, investici předčasně ukončíme. Dosavadní připsané výnosy vám budou vyplaceny. Investovaná částka je vrácena zpět na váš účet. Velikost vrácené částky se řídí ratingem investice (viz Rating investice). 

   

Jakým způsobem jsou moje finance ochráněny?

Pokud se jedná o rating "A++ Bez rizika" je 100% kapitálu uloženo ve fyzickém majetku, například nemovitosti. V případě ratingu "A+ Velmi nízké riziko" je minimálně 90% kapitálu uloženo v majetku. V případě ratingu "A Nízké riziko" je minimálně 85% kapitálu uloženo ve fyzickém majetku. V případě ratingu "B Střední riziko" je minimálně 70% investice uloženo v majetku. V případě ratingu "C Vyšší riziko" není kapitál jištěn fyzickým majetkem.

Náš tým vybírá pouze vhodné podnikatelské příležitosti na základě dlouholetých zkušeností v mnoha oborech. Průběžně také vytváříme finanční rezervy, které během několika měsíců transformujeme na rezervní fond pod dohledem ČNB.

 

Jak je to s daněním výnosu v ČR?

Výnos podléhá dani v rámci §8, ve výši 15%. Tato situace nastává ve chvíli kdy jsou finance z výnosu vyplaceny na Váš bankovní účet. Pokud fyzická osoba nemá jiné příjmy ze zaměstnání a pokud výnos bude činit do 150.000 Kč ročně nemusí podávat daňové přiznání. Pro přesnější informace doporučujeme kontaktovat daňového poradce.

 

 

Doplňkové otázky

 

Kde mohu sledovat aktuální informace?

Sledujte nás na Facebooku, kde budeme zveřejňovat aktuální informace a informace o možnostech jak konkrétní investice podpořit.

  

Jaký zisk má na projektech Invester?

Jednotlivým investorům neúčtujeme žádné poplatky. INVESTER účtuje poplatek ve výši 5% vybrané cílové částky, který hradí úvěrovaná firma nebo projekt.

 

Může invester podpořit můj nápad?

Rozhodně ano, pokud si myslíte, že by nás váš nápad mohl zajímat, podívejte se co od vás budeme potřebovat vědět.

 

Nenašli jste odpověď?

Zeptejte se nás, rádi zodpovíme i váš dotaz.

 

 

Jak začít?

Zaregistrujte se u nás! Registrace zabere jen 3 minuty!

Registrovat

login-icon Přihlášení

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se

Registrace nového uživatele
Zapomněl jste heslo?