Často kladené dotazy

Rádi zodpovíme vaše otázky. Jednáme na rovinu. Vše je maximálně transparentní.


Co je to Invester?

Invester je unikátní platforma, na které se prezentují projekty za účelem získání potřebného kapitálu. Kdokoliv může zakoupit obchodní podíl ve vybraném projektu nebo společnosti. Jakmile projekt nebo společnost dosáhne zisku, uživatel získá výnos, který odpovídá části vlastněného obchodního podílu. Tímto způsobem může každý participovat zisku začínajících firem, start-upů, nemovitostí a zajímavých projektů.

Jaký je rozdíl mezi přímým a nepřímým podílem?

Do vybraného projektu můžete vstoupit dvěma způsoby:

Při nákupu přímého obchodního podílu si kupujete obchodní podíl ve společnosti realizující projekt. Obchodní podíl je vedený na Vaše jméno nebo právnickou osobu a stáváte se tedy spolumajitelem společnosti realizující projekt, se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími.

Při nákupu nepřímého obchodního podílu, Váš obchodní podíl drží společnost INVESTER. Vy se tak nemusíte o nic starat, pouze vám je vyplácen zisk ze společnosti dle její účetní závěrky. Vlastnické právo na nepřímý podíl vzniká na základě smlouvy o spolupráci (tichém společenství) dle §2747–2755 občanského zákoníku.
 

Pro koho je Invester určen?

Je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí získat obchodní podíl ve vybrané společnosti a podpořit vznik a rozvoj českých nápadů, projektů, inovativních společností a start-upů. Klientem může být jak soukromá tak právnická osoba. Invester je pro každého, kdo má volné finanční prostředky, se kterými chce sdíleně podnikat.

Stejně tak je INVESTER určen začínajícím i fungujícím právnickým osobám, kteří mají zájem prodat část svého obchodního podílu výměnou za potřebný kapitál pro svoji expanzi.

 

Realizace zisku

V rámci našeho portálu si vyberete projekt dle vaší volby a zakoupíte zvolený procentuelní obchodní podíl cílové společnosti. Pokud se pro projekt získá dostatek financí, společně s autorem založíme společnost a projekt zrealizujeme.

Realizaci a koordinaci provádí vždy společnost INVESTER, nebo společnost ve které INVESTER vlastní alespoň minoritní obchodní podíl.

Uživatel vlastní procentuelní obchodní podíl v cílové společnosti. Dle každoroční účetní uzávěrky projektu má nárok na podíl na zisku celé společnosti v hodnotě procent které vlastní. Za předpokladu, že je společnost úspěšná, získává uživatel pravidelný roční zisk. Obchodní podíl může (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti) časem získat mnohonásobnou hodnotu. Podíl lze následně prodat případnému zájemci, ať už se jedná o soukromého zájemce nebo platformu INVESTER.

 

Proč bych měl vlastnit obchodní podíl?

Díky platformě INVESTER může každý jednoduše získat podíl ve firmě, nebo se stát spolumajitelem. Díky tomu lze získat podíl na zisku. Jedná se o efektivní a alternativní způsob, který může přinášet vyšší výnos než na běžném spořícím účtu nebo například v investičních, podílových a nemovitostních fondech. U nás vždy vidíte, do čeho jste své finanční prostředky vložili.

 

Je Invester zdarma?

Ano, pro všechny uživatele je zdarma a bez poplatků. Vyjímku tvoří placené členství v INVESTER CLUB.

 

Jaká je výhoda proti konkurenčním projektům?

Na platformě INVESTER.cz vidíte do čeho vkládáte své finanční prostředky. INVESTER je platforma, která umožňuje investorovi vstoupit do široké škály příležitostí. Hlavní výhodou je vlastnictví obchodního podílu v dané společnosti a následný podíl na jejím zisku. V rámci mechaniky "finance za podíl" jsme jediní v ČR. Vlastnické právo na nepřímý podíl vzniká na základě smlouvy o spolupráci (tichém společenství) dle §2747–2755 občanského zákoníku.

 

 

 

Obchodní podíly

 

Kdo může získat obchodní podíl a jak začít?

Získávat obchodní podíly mohou fyzické a právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem v České a Slovenské republice. K samotnému nákupu obchodního podílu stačí jednoduchá registrace. Pro plnou aktivaci účtu a výběr zisku je potřeba do uživatelského účtu doplnit občanský průkaz a výpis z bankovního účtu pro ověření vaší identity.

 

Nezávazná předobjednávka

V rámci naší platformy děláte v projektu nezávaznou předobjednávku. Zvolíte částku, kterou chcete do daného projektu investovat. Ve chvíli, kdy se projekt blíží zafinancování poprosíme vás o provedení úhrady. Uhrazením částky se objednávka stává závaznou.

 

Jak optimálně nakupovat obchodní podíl?

Při pořizování obchodních podílů je zásadní používat výhradně volné finanční prostředky. Investování do začínajících firem a start-upů je rizikové. Je vhodné rozložit svoje portfolio pro omezení případné ztráty. V případě, že nevíte jak správně rozložit své finance při výběru jednotlivých projektů, neváhejte a kontaktujte nás. 

 

Co když budu chtít obchodní podíl zrušit? 

V případě že budete chtít svůj obchodní podíl zrušit, můžete nabídnout svůj přímý či nepřímý podíl k prodeji či odkupu autorovi projektu, ostatním uživatelům platformy nebo společnosti INVESTER. 

  

Rating a rizika

Ačkoliv společnost INVESTER vynakládá při výběru projektů i při asistenci na jejich realizaci maximální úsilí, a sama drží podíl ve společnosti realizující projekt, nemůže garantovat ani zisk ani návratnost částky uhrazené uživatelem za účast na projektu, neboť úspěšnost jednotlivých projektů je závislá i na okolnostech, které zprostředkovatel nemůže nijak ovlivnit. Vždy pořizujte obchodní podíl pouze z volných finančních prostředků a diverzifikujte své portfolio. Rating níže uvedený je pouze informativní odhad společnosti INVESTER. 

Rating: A++ Bez rizika – Tento rating přidělujeme projektům, kdy je 100% kapitálu využito pro nákup nemovitého majetku a zároveň je projekt výhradně v režii společnosti INVESTER. Může se jednat například o nákup nemovitosti či pozemku za účelem dalšího prodeje či pronájmu. 

Rating: A+ Velmi nízké riziko – Tento rating přidělujeme projektům, kdy je 100% kapitálu použito pro nákup fyzického majetku. Projekt může realizovat i společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl. Může se jednat například o nákup majetku, který může samotným používáním ztratit část své hodnoty, např. automobil, nákladního vozidlo, zemědělská technika atd. 

Rating: A Nízké riziko – Tento rating přidělujeme projektům, které již mají vlastní obchodní historii a ekonomické výsledky. Kapitál může být využit, kromě nákupu majetku, například také pro nákup zboží na sklad, marketing a veškeré další služby popsané v detailu konkrétního projektu. Projekt může realizovat i společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl. Může se jednat například o fungující firmu, která potřebuje finance pro svůj další rozvoj.

Rating: B Střední riziko - Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Typicky se jedná o nově začínající firmy nebo start-upy. Kapitál zde především směřuje do služeb jako jsou  IT, marketing, reklama nebo na technologický vývoj. Menší část kapitálu je využita pro nákup hmotného majetku jako je zboží na sklad, PC technika atd. Projekt může realizovat i společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl. 

Rating: C Vyšší riziko - Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Typicky se jedná o nové start-upy nebo mobilní aplikace. Kapitál především směřuje do služeb jako jsou  IT, marketing, reklama a technologický vývoj, dle konkrétních podmínek v detailu projektu. Projekt není jištěn žádným hmotným majetkem a představuje vyšší riziko, které vyvažuje vysokým ziskem. Projekt může realizovat i společnost v níž INVESTER vlastní obchodní podíl. 

  

Získá Invester obchodní podíl ve firmě kde nakupuji obchodní podíl?

Ano. Jednotlivé projekty mohou být výhradně v režii naší společnosti se 100% podílem INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. nebo INVESTER GROUP SOCIETY a.s. Častěji se však zakládá nová společnost s autorem projektu, kde INVESTER vlastní minimálně minoritní obchodní podíl. Více se dozvíte v detailu konkrétního projektu.

 

Jaké platební metody podporujete? 

V případě přímého i nepřímého obchodního podílu je možná platba bankovním převodem. 


Co se stane, pokud projekt nebude generovat zisk? 

Pokud se projektu nedaří a dlouhodobě nesplňuje stanovené cíle, můžeme rozhodnout o ukončení projektu, pokud je to v zájmu uživatele a v zájmu zajištění minimalizace finanční ztrát. Tyto kroky vždy individuálně konzultujeme se všemi zainteresovanými stranami.

 

Co se stane, pokud nebude vybrána cílová částka?

Pokud se nevybere dostatek prostředků k realizaci projektu, vracíme přijatou platbu zpět na váš bankovní účet, a to do 3 pracovních dnů od uzavření projektu na platformě INVESTER. V případě, že si vyberete jiný projekt, můžete své prostředky přesunout do něj.

 

Co když se financovaný majetek poškodí nebo je odcizen?

V některých případech vyžadujeme pojištění konkrétního majetku, pokud to povaha projektu vyžaduje. Vozidla jsou pojištěna typem pojištění ALL RISK proti všem pojistitelným okolnostem. 

 

Mohu pořizovat obchodní podíly vícekrát v rámci stejného projektu?

Ano samozřejmě. Počet jednotlivých nákupů není omezen.

 

Může být uživatelem právnická osoba?

Ano. Pokud se zaregistrujete jako firma, můžete pořizovat obchodní podíl stejným způsobem jako fyzické osoby.

Jaká jsou práva a povinnosti při koupi podílu přímo?

V rámci vlastnictví přímého podílu jsou práva a povinnosti společníka stejná jako v jakékkoliv variantě vlastnictví obchodního podílu u právnické osoby. Práva společníka vyplývají z velikosti obchodního podílu, který vlastní a charakteru právnické osoby, která je pro projekt použita. Vlastník přímého obchodního podílu má právo například nahlížet do učetnictví společnosti, účastnit se valných hromad, získávat informace přímo od vedení společnosti nebo autora projektu nebo vznášet návrhy a připomínky.

 

Zisky a výplata financí

 

Za jak dlouho se mi začnou vyplácet zisky?

Jakmile je projekt úspěšně zafinancován, je potřeba čas k fyzickému zakoupení majetku, založení společnosti nebo k realizaci celé obchodní příležitosti. Tato doba je individuální pro každý projekt. Více informací naleznete v detailu konkrétního projektu. Zpravidla se první zisky vyplácejí po provedení účetní závěrky společnosti za dané období, tedy na přelomu března a dubna každého roku. Přesné datum máte zobrazeno ve Vašem uživatelském účtu.

 

Jakým způsobem zažádám o vyplacení zisku? 

Zisk je připsán do vašeho uživatelském účtu, kde můžete také zažádat o odeslání financí na Váš bankovní účet. Finance odešleme do 3 dnů bankovním převodem.

 

Je možné na pořízení obchodního podílu prodělat?

Ano. Ačkoliv vynakládáme při výběru projektů i při asistenci na jejich realizaci maximální profesionální úsilí a naše společnost vždy drží podíl ve společnosti realizující projekt, nemůžeme garantovat ani zisk ani návratnost částky uhrazené zájemcem za účast na projektu, neboť úspěšnost jednotlivých projektů je částečně závislá na okolnostech, které nemůžeme ovlivnit. Začínající projekty jsou vždy rizikové. Vždy používejte jen volné finanční prostředky a vhodně diverzifikujte své portfolio.

   

Jakým způsobem jsou moje finance ochráněny?

V rámci každého projektu je popsáno, na jaký účel chce projekt nebo společnost získané finance využít. Pokud společnost zakupuje movitý nebo nemovitý majetek je investice bezpečnější, než pokud vekeré finance směřují do režií nebo marketingu. 

Je nutné výnos v ČR danit?

V rámci nepřímých podílů vyplácíme zisk již zdaněný. Investor fyzická osoba tudíž žádné daňové přiznání nepodává, pokud je mu vyplacen podíl na zisku prostřednictvím uživatelského účtu INVESTER, jenž byl zdaněn srážkovou daní. Investor právnická osoba podává standartně daňové přiznání, avšak podíl na zisku je příjmem nedaňovým, takže příjemce už z něj daň z příjmu neplatí. Pro přesnější informace doporučujeme kontaktovat daňového poradce nebo nahlédnout do bližších specifikací uvedených v našich obchodních podmínkách.

 

Proč přidat projekt na invester?

 

Proč bych měl svůj projekt financovat přes INVESTER?

Naše platforma funguje na principu "finance za obchodní podíl". Autor projektu může na naší platformě prodat část obchodního podílu své společnosti investorům, výměnou za získání potřebného kapitálu. Díky kapitálu můžete společnost rychle akcelerovat rozvoj, expandovat a nemít starosti s placením úroků ze zápůjčky. Část společnosti vlastní investoři nebo skupina INVESTER, se kterými se projekt dělí o své každoroční zisky (dle velikosti prodaného obchodního podílu).

Pomůžeme Vám s marketingem

Skupina INVESTER je silná v marketingu. Pomáháme našim projektům prosadit se v internetovém i offline světě. Marketing spolu s poskytnutím financování vytváří velmi silné zázemí pro úspěšný start a rozjezd každého early-stage projektu nebo start-upu.

 

Pomůžeme Vám s rozjezdem

INVESTER nabízí projektům širokou škálu služeb, které začínající projekty a start-upy často využívají. Ať už se jedná o založení společnosti, právní a účetní služby, poradenství, IT a online webové služby, širokou obchodní podporu. Náš tým má za sebou mnoho let zkušeností s rozvojem early-stage projektů. 

 

Musím mít založenou společnost, abych mohl přidat projekt?

Nemusíte. Společnost s Vámi společně založíme po zafinacování projektu a rovnou v ní rozdělíme podíly mezi investory, Vámi a naší stranou. Co je ale nutné, je precizně zpracovaný business plán s jasnou návratností investované částky a monetizací celého projektu. Pokud business plán nemáte, rádi Vám ho společně s auditem zpracujeme formou placené služby. Může se stát, že během auditu zjistíme, že projekt nemá šanci na trhu uspět nebo získat naše financování. Ač je to ta horší varianta, pomůže Vám jako autorovi zbytečně neinvestovat svůj čas a prostředky do projektu, který nemá šanci uspět. I v tomto případě dostanete audit či business plán kompletně zpracován - můžete projekt přepracovat nebo získané materiály použít pro získání kapitálu jinde.

 

Doplňkové otázky

 

Na čem platforma INVESTER vydělává?

Naše platforma získává provizi v rozmezí 10-15% z cílové částky projektu, pokud je projekt zafinancován. Zároveň naše platforma nabízí pro autory projektů placené balíčky služeb, které pomohou projektu s úspěšným startem. Zakládání právnických osob, právní poradenství, tvorba webových stránek a IT služby, účetní služby, marketing a poradenství jsou oblasti se kterými start-upům umíme pomoci a akcelerovat jejich růst a monetizaci.

V každém projektu nebo právnické osobě, kterou INVESTER zafinancuje, vlastníme minimálně minoritní obchodní podíl. Díky tomu INVESTER získává malý podíl na zisku ze všech projektů, které zrealizoval.

 

Kde mohu sledovat aktuální informace?

Sledujte nás na Facebooku, kde pravidelně zveřejňujeme aktuální informace. Několikrát ročně děláme pravidelné setkávání investorů platformy, kde se můžete dozvědět aktuální informace o tom jak se daří jednotlivým projektům. Registrovaným uživatelům zasíláme Newsletter, který informuje, mimo jiné, o aktuálních i připravovaných projektech.

Platí investor poplatky?

Jednotlivým investorům neúčtujeme žádné poplatky. INVESTER účtuje poplatek ve výši 10-15% vybrané cílové částky, který hradí konkrétní projekt po zafinancování cílové částky.

 

Může invester podpořit můj nápad?

Rozhodně ano, pokud si myslíte, že by nás váš nápad mohl zajímat, podívejte se co od vás budeme potřebovat vědět.

 

Nenašli jste odpověď?

Zeptejte se nás, rádi zodpovíme i váš dotaz.

 

 

Jak začít?

Zaregistrujte se u nás! Registrace zabere jen 3 minuty!

Registrovat